Hlásenie o vrhu a zmeny

Plemenná kniha morčiat SZCH

Prihláste sa a vaše osobné údaje budú automaticky vyplnené

  • Želáte si len zmenu v podanom hlásení?
  • id
  • Zmeny v hlásení prosím píšte do poľa "Iné údaje / zmeny".
  • Spôsob zaslania
  • Úhrada poplatku
  • Rodičia musia byť chovní, s prideleným evidenčným číslom z PK morčiat SZCH. Morčatá s SK preukazom o pôvode sú uchovnené automaticky, pokiaľ nemajú pozastavenú chovnosť.

    Evidenciu rodičov (pridelenie evid.č.) vykonávajte najneskôr v deň podania hlásenia.
1. mláďa
2. mláďa
3. mláďa
4. mláďa
5. mláďa
6. mláďa
7. mláďa
8. mláďa a ďalšie
8. mláďa a ďalšie