Podkomisia za odbor morčiat


  Ústredná odborná komisia pre chov králikov, kožušinových zvierat a drobných hlodavcov

 

 Členovia

MVDr. Peter Supuka

Ing. Alena Mikulinová

Eva Bednárová

 

 

Kontakt

elaphe@centrum.sk (Eva Bednárová)