3.zasadanie Odbornej komisie SZCH pre chov drobných hlodavcov - 23.06.2024

23.06.2024 sa uskutočnilo tretie tohtoročné zasadanie Odbornej komisie SZCH pre chov drobných hlodavcov. 

Členovia odbornej komisie prejednávali podnety, ktoré obdržali od svojich členov a od PK morčiat SZCH. 

Na zasadnutí bol schválený nový spôsob vystavovania duplikátov CAC, v prípade ich straty alebo poškodenia. Ďalej došlo k navýšeniu poplatku za priznanie chráneného názvu chovateľskej stanice na sumu 5 eur. Okrem toho sa členovia v diskusií venovali aktuálnemu dianiu ohľadom BSES 2024 a školenia posudzovateľov morčiat v Dansku. Prekonzultovali návrh na vytvorenie nových webových stránok PK/OK a ponuku na organizovanie propagačnej akcie pri Celoštátnej výstave mladých králikov v septembri 2024 v Žiline. 

Zápisnicu zo zasadania už nájdete zverejnenú v sekcií Tlačivá a dokumenty , časť Zápisnice, podstránka 2024.