Preukaz o pôvode
aktualizované ku 20.09.2017


 Plemenná kniha morčiat SZCH

 

Na základe znenia chovateľského poriadku preukazy o pôvode morčiat vystavuje v rámci Slovenského zväzu chovateľov (SZCH) výľučne Plemenná kniha morčiat SZCH.

 

VZOR (PP platný od 19.9.2017)

 PP orig SZCH 2018 NECHOVNÉ final - FormEdik PP orig SZCH 2018 NECHOVNÉ final - FormEdik2
Formát dátumu v preukaze o pôvode môže byť v tvare DD. MM . RRRR alebo DD/MM/RRRR

 

VZOR (PP platný od 8.5.2013)

 Od 8.5.2013 sa mení vzhľad Preukazu o pôvode a mení tvar evidenčného čísla rozšírením o "SK/" na začiatku nasledovne: 

 nový tvar evid. čísla:  pôvodné 2008/00001 > nové SK/2008/00001 (čísla vydané pred 8.5.2013 sú platné v obidvoch tvaroch)

 vzor pp od 2013 - FormEdik vzor pp od 2013 - FormEdik2

  

VZOR (PP platný do 7.5.2013)

 vzor pp do 2013 - FormEdik vzor pp do 2013 - FormEdik2