Preukaz o pôvode
LEGENDA - skratky


 

Skratky krajín (chovateľ, šampionáty) ( podľa normy ISO 3166-1 Alpha-2 na základe doporučenia EÚ)

SK - Slovensko
CZ - Česká republika
PL - Polsko
HU (H) - Maďarsko
AT (A) - Rakúsko
DE (D) - Nemecko
NL - Holandsko
CH - Švajčiarsko
SE (S) - Švédsko
NO (N) - Nórsko
US (USA) - Spojené štáty americké
DK - Dánsko
UK (GB) - Spojené kráľovstvo
RU - Rusko

Poznámka: V zátvorke sú kódy, ktoré boli použité pri starších záznamoch plemennej knihy morčiat.

Skratky titulov šampionátov

XXZZ

XX - skratka krajiny, v ktorej bol titul priznaný
ZZ - skratka priznaného titulu

Skratky titulov:

CJ - šampión mladých (Junior šampión)
CH - šampión krajiny
IC - interšampión
GC - grandšampión