VÝPIS PREDKOV A PODOBNÉ


 Výpis predkov a iné neoficiálne dokumenty o pôvode chovateľ vystavuje pre odchovy,
ktorých rodičia nespĺňajú podmienky pre odchov s oficiálnym preukazom o pôvode. Vzhľad výpisu predkov je na kreativite chovateľa, ale nesmie sa nápadne podobať originálnemu preukazu o pôvode morčiat SZCH.

SPRÁVNE

vzor na stiahnutie

screenshot 00004

NESPRÁVNE - ZAKÁZANÉ

Dokument o pôvode nesmie obsahovať názvy, skratky, logá Slovenského zväzu chovateľov a ich zložiek.

screenshot 00007

 

Ustanovenie je platné na základe chovateľského poriadku pre odchovy narodené po dátume 4.3.2013.