Vážení chovatelia,

Plemenná kniha morčiat SZCH oznamuje, že na podnet ZOCHM a po konzultácii s posudzovateľkou morčiat SZCH Evou Bednárovou dochádza postupne k zmene označovania farieb srsti

nasledovne:

1. Pri viacfarebných morčatách dochádzalo od založenia plemennej knihy k skloňovaniu farieb srsti. Skloňovanie sa od 18.07.2018 ruší a farby srsti sa budú uvádzať v základom tvare - ženský rod (napr. čierna, červená, béžová,...).

Príklady zmien:

 Pôvodné pomenovanie  Nové pomenovanie
 čierno-biela  čierna-biela
 čierno-červeno-biela  čierna-červená-biela

 2. Od 18.07.2018 sa opäť akceptujú v hláseniach o vrhu farby srsti, ktoré hovoria o neštandardnom pomere farieb* (napr. čierna s červenou, biela-červená s čiernou,...).

* Označovanie na základe Českého štandardu morčiat, ktorý určuje:
Dvojfarebné morčatá: Menej zastúpenej farby musí byť minimálne 25%.
Trojfarebné morčatá: Najmenej zastúpenej farby musí byť minimálne 20%.

Poznámka:
Slovenský štandard neurčuje percentuálny pomer u viacfarebných morčiat, a preto nie je vyžadované písať farby so spojkami "s"/ "so".Pôvodné pomenovanie farieb srsti v stávajúcich rodokmeňoch a evidenciách sa nebude meniť, pokiaľ Plemenná kniha morčiat SZCH nerozhodne inak.

Plemenná kniha morčiat SZCH si vyhradzuje právo určovať štýl pomenovania farieb srsti (a ďaľších položiek) podľa jednotnej šablóny a je vylúčené individuálne označovanie pri rôznych chovateľoch podľa ich aktuálneho želania.

Prajeme naďalej veľa chovateľských úspechov


Plemenná kniha morčiat SZCH
Lukáš Klimša, 17.07.2018