Adepti na posudzovateľov morčiat


  Ústredná odborná komisia SZCH pre chov drobných hlodavcov

 

Tomáš Szabó (Slavec, SK)

 


Poznámka: Adepti sú školení pod záštitou Českým svazem chovatelů.

 

 

Aktualizované dňa 06.02.2022