Prijímacie konanie pre adeptov
na posudzovateľov morčiat / 2021

aktualizované ku dňu 15.10.2021


 ÚSTREDNÁ ODBORNÁ KOMISIA SZCH PRE CHOV DROBNÝCH HLODAVCOV

 

Termín konania prijímacích skúšok: Bude stanovený v najbližšej dobe.

Prihláška: Bude zverejnená TU, až po vyhlásení termínu konania prijímacích skúšok (tiež bude zaslaná na všetky ZO morčiat, aby ich preposlali svojim členom).

 

.......................................................................................................................................

 

Podmienky prijímacieho konania / 2021

Podmienky:

I.   Uchádzač musí byť starší ako 18 rokov a občanom Slovenskej republiky.

II.  Uchádzač musí byť členom ľubovoľnej ZO morčiat SZCH (www.szch-morcata.sk/zo ).

III. Uchádzač musí byť členom Českého zväzu chovateľov (Český svaz chovatelů, z. s., www.cschdz.eu ).

IV.  Uchádzač musí mať priznanú chovateľskú stanicu morčiat pod SZCH (resp. je spolumajiteľpriznanú pred zverejnením týchto podmienok).  

      Chovateľská stanica priznaná v inej organizácii nebude akceptovaná.

V.   Uchádzač musí mať verejnú podporu jedného chovateľa (meno chovateľa bude zverejnené), ktorý je starší ako 18 rokov a je členom rovnakej ZO morčiat SZCH ako uchádzač a

      má priznanú chovateľskú stanicu morčiat pod SZCH (resp. je spolumajiteľom) minimálne 3 roky.

 

Uzávierka podania žiadosti:

Žiadosť je nutné podať najneskôr do 3 dní pred termínom prijímacích skúšok.

Forma podania žiadosti


Čitateľná kvalitná fotokópia podpísanej žiadosti zaslaná na email
szch.morcata@gmail.com.

 

Prijímacie skúšky:

Termín, miesto a forma skúšky bude včas oznámené uchádzačovi telefonicky a emailom.

Poplatok za prijímacie skúšky:

10,00 € (poplatok sa hradí v deň prijímacích skúšok pred začiatkom skúšky).


Vyhodnotenie skúšky:

O výsledkoch skúšky bude uchádzač informovaný ihneď po jej skončení.

 

Informácie o procesu školenia:

Školenie organizuje a riadi Český zväz chovateľov (sekcia chovu morčiat - www.rodent.cz) na území Českej republiky. Uchádzač plne hradí všetky náklady spojené so školením.  Uchádzač musí byť počas celého procesu školenia členom Českého zväzu chovateľov.Tieto podmienky pre adeptov sú platné len pre rok 2021.