SLOVENSKÝ ZVÄZ CHOVATEMOV
ÚSTREDNÁ ODBORNÁ KOMISIA PRE CHOV KRÁLIKOV, KOŽUŠINOVÝCH ZVIERAT A DROBNÝCH HLODAVCOV
Slovenský štandard
ušÍachtilých morčiat
platný k 01.01.2017
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
OBSAH
PrehÍad farieb
3
Jedna farba v srsti
3
PrehÍad aguti a argente farieb
10
Aguti farby
11
Argente farby
14
Solid aguti a solid argente farby
18
Solid aguti farby
18
Solid argente farby
21
Tan, fox, lux a OTTER (trieslová kresba)
24
Viacfarebné morčatá a morčatá s kresbou
31
Dvojfarebné morčatá
31
Brindle
31
Trojfarebné morčatá
32
Korytnačinová farba
32
Korytnačinová farba s bielou
33
Holandská kresba
34
Himalaja (Ruská kresba)
34
Dalmatín
36
Magpie
36
Harelkýn
37
Californská
38
Šimel
39
Štandard A
40
Všeobecne
40
Typ a stavba tela
40
Rozlišovanie pohlavia
40
Chyby
40
Hlava, oči a uši
41
Tvar uší
42
Hustota a dĺžka srsti
43
Kondícia a prezentácia
43
Krátkosrsté plemená morčiat
44
Hladké - jednofarebné
44
Hladké - aguti, argente, solid aguti, solid argente
44
Hladké s kresbou a viacfarebné
44
Hladké satén
45
Anglický crested
46
Anglický crested satén
46
Americký crested
47
Americký crested satén
48
Rozeta
49
Rozeta satén
50
Rex
51
Rex satén
51
Americký teddy
52
Americký teddy satén
52
1
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
Švajčiarsky teddy
53
Švajčiarsky teddy satén
53
Dlhosrsté plemená morčiat
54
Sheltia
54
Sheltia satén
54
Coronet
55
Coronet satén
56
Peruánec
57
Peruánec satén
57
Texel
58
Texel satén
59
Merino
60
Merino satén
60
Alpaka
61
Alpaka satén
62
Lunkarya - peruánec
63
Lunkarya - peruánec satén
64
Štandard B
66
Farebné rázy B-plemien morčiat
66
Zoznam uznaných B-plemien morčiat
66
Bezsrsté morčatá
66
Obrie morčatá
69
Štandard C - maznáčik
71
Dodatok
73
Vzor posudzovacieho lístku pre štandard A/B
73
Vzor posudzovacieho lístku pre štandard C
76
Zdroje obrázkov
78
2
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
PREHMAD FARIEB
JEDNA FARBA V SRSTI
Pri jednofarebných morčatách je potrebné dávať pozor na to, aby bola spodná, aj krycia farba
rovnaká, bez výrazného zosvetlenia. Farba na bruchu môže byť matnejšia. Celé zviera má byť čo
najrovnomernejšie sfarbené, bez škvŕn, tieňovania a bez prímesí inak sfarbenej srsti.
Ľahké chyby
Závažné chyby
Mierne svetlejšia alebo tmavšia farba srsti
Výrazne svetlá alebo tmavá farba
Mierne zosvetlenie spodnej časti srsti
Výrazné zosvetlenie spodnej časti srsti
Mierne odlišná farba očí, uší, chodidiel a
Výrazne odlišná farba očí, uší, chodidiel a
pazúrikov
pazúrikov oproti štandardu
Mierna prímes chlpov inej farby
Výrazná prímes chlpov inej farby
Čierna
(aa-B-C-E-P-)
farba srsti
intenzívne čierne lesklá bez hnedého závoja
oči
veÍmi tmavo hnedé
uši
čierne
chodidlá a pazúriky
čierne
Blue
farba srsti
antracitová
oči
tmavé
uši
antracitová
chodidlá a pazúriky
antracitová
Slate / bridlicová
(aa-B-C-E-prpr -)
stredná holubia šedá s namodravým nádychom,
farba srsti
bez ružového závoja
oči
rubínové
uši
čo najtmavšie
chodidlá a pazúriky
čo najtmavšie
3
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
OBR. 1 SLATE
Lila
(aa-B-C-E-pp-)
farba srsti
stredná holubia šedá s ružovým nádychom
oči
červené
uši
ružové nepigmentované
ružové, nepigmentované, pazúriky svetlá
chodidlá a pazúriky
rohovina
Čokoládová (aa-bb-C-E-P-)
farba srsti
tmavá hnedá, asi ako horká čokoláda
oči
tmavo hnedé alebo ohnivé
uši
tmavo hnedé
chodidlá a pazúriky
tmavo hnedé
4
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
OBR. 2 ČOKOLÁDOVÁ
Béžová (aa-bb-C-E-pp-)
svetlo hnedý odtieň bielej kávy so šedým
farba srsti
nádychom
oči
červené
uši
ružové nepigmentované
ružové, nepigmentované, pazúriky svetlá
chodidlá a pazúriky
rohovina
5
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
OBR. 3 BÉŽOVÁ
Coffee (aa bb C- D- E- pr-)
farba srsti
Tmavo béžová
oči
rubínové
uši
Čo najtmavšia
chodidlá a pazúriky
Čo najtmavšia
Červená (-B-C-ee P-)
farba čerstvo vylúpnutého gaštana, bez čierneho
farba srsti
nádychu
oči
hnedé
uši
tmavo pigmentované, čo najtmavšie až čierne
chodidlá a pazúriky
čierne, pazúry s tmavou rohovinou
Oranžová (-bb C-ee P-)
farba srsti
zlato oranžový odtieň
oči
ohnivé, hnedé
uši
ružové nepigmentované
6
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
farba srsti
zlato oranžový odtieň
ružové, nepigmentované, pazúriky svetlá
chodidlá a pazúriky
rohovina
Zlatá
(-bb-C-ee pp-)
farba srsti
teplý a intenzívny zlato oranžový odtieň
oči
červené
uši
ružové nepigmentované
ružové, nepigmentované, pazúriky svetlá
chodidlá a pazúriky
rohovina
Buff
(-bb cd cd ee P -)
farba srsti
oranžovo žltá farba bez čierneho nádychu
oči
ohnivé, hnedé
uši
ružové nepigmentované
ružové, nepigmentované, pazúriky svetlá
chodidlá a pazúriky
rohovina
Krémová (-bb-cd ca ( cd cr) ee P-)
farba srsti
veÍmi svetlá žltá
oči
ohnivé, hnedé
uši
ružové nepigmentované
ružové, nepigmentované, pazúriky svetlá
chodidlá a pazúriky
rohovina
Šafránová
(-bb-cd cd ee pp)
farba srsti
intenzívny zlatožltý odtieň
oči
červené
uši
ružové nepigmentované
7
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
farba srsti
intenzívny zlatožltý odtieň
ružové, nepigmentované, pazúriky svetlá
chodidlá a pazúriky
rohovina
Ice cream
(-bb-cd ca ee pp)
farba srsti
veÍmi svetlo žltá
oči
červené
uši
ružové nepigmentované
ružové, nepigmentované, pazúriky svetlá
chodidlá a pazúriky
rohovina
Biela tmavooká
(-bb-cr cr (cr ca ) ee P-)
farba srsti
žiarivo čisto biela
oči
rubínová, modrá, hnedá
uši
ružové nepigmentované
ružové, nepigmentované, pazúriky svetlá
chodidlá a pazúriky
rohovina
8
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
OBR. 4 BIELA TMAVOOKÁ
Biela červenooká (-bb-caca ee P-)
farba srsti
žiarivo čisto biela
oči
červené
uši
ružové nepigmentované
ružové, nepigmentované, pazúriky svetlá
chodidlá a pazúriky
rohovina
9
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
OBR. 5 BIELA ČERVENOOKÁ
PREHMAD AGUTI A ARGENTE FARIEB
Sfarbenie aguti pochádza z pôvodného, divokého sfarbenia morčaťa. Je charakteristické tým, že sa
skladá z dvoch farieb. Základnej spodnej farby a krycej farby. Do farieb aguti patria farby so spodnou
farbou čiernou a čokoládovou. Do farieb argente patria spodné farby lila, béžová a slate (bridlicová).
Výnimku tvorí lila zlatá argente, ktorá sa tiež nazýva lososová aguti.
Každý chlp je rozdelený do troch farebných zón. Od korienka má chlp základnú spodnú farbu,
nasleduje krúžok krycej farby a zakončený je opäť tmavou špičkou spodnej farby. Tento efekt - ticking,
vytvára po celom tele rovnomerné sfarbenie, ktoré sa nazýva aguti. Ticking zasahuje čo najbližšie k
očným viečkam.
základná spodná farba
krycia farba
ticking
10
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
Na bruchu je tzv. brušný pás, ktorý kontrastuje s ostatnou farbou a je ostro ohraničený. Na tomto
páse tickin

Gchýba. Chlp je tvorený takisto dvomi farbami, no spodná farba je len pri koreni chlpu a

krycia farba na zostávajúcej väčšej časti chlpu. Pri posudzovaní je potrebné dbať na to, aby spodná farba
neprekvitala a aby krycia bola celistvá.
základná spodná farba
krycia farba
Chyby
Ľahké chyby
Závažné chyby
malé kruhy okolo očí
výrazné kruhy okolo očí
mierne svetlý nos
výrazne svetlý nos
mierne nepravidelný ticking
výrazne nepravidelný ticking
mierne prekvitnutá farba na brušnom páse
výrazne prekvitnutá farba na brušnom páse
mierne širší brušný pás
výrazne široký brušný pás
menej ostro ohraničený brušný pás
výrazne neostro ohraničený brušný pás
mierne odlišná farba očí, uší, chodidiel a
výrazne odlišná farba očí, uší, chodidiel a
pazúrikov
pazúrikov oproti štandardu
mierna prímes chĺpkov inej farby
výrazná prímes chĺpkov inej farby
AGUTI FARBY
Aguti čierna červená(A-B-C-E-P-)
spodná farba
čierna
krycia farba
červená
farba brušného pásu
červená
oči
veÍmi tmavo hnedé
uši
čierne
chodidlá a pazúriky
čierne
11
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
Aguti čierna buff (A-B-cd cd E -P-)
spodná farba
čierna
krycia farba
buff
farba brušného pásu
buff
oči
veÍmi tmavo hnedé
uši
čierne
chodidlá a pazúriky
čierne
Aguti čierna krémová
spodná farba
čierna
krycia farba
krémová
farba brušného pásu
krémová
oči
veÍmi tmavo hnedé
uši
čierne
chodidlá a pazúriky
čierne
Aguti čierna biela (A-B-cr cr E -P-)
spodná farba
čierna
krycia farba
biela
farba brušného pásu
biela
oči
Tmavé, ohnivé
uši
čierne
chodidlá a pazúriky
čierne
Aguti blue amber
spodná farba
blue
krycia farba
amber
farba brušného pásu
amber
oči
tmavá
uši
antracitová
chodidlá a pazúriky
antracitová
Aguti blue buff
12
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
spodná farba
blue
krycia farba
buff
farba brušného pásu
buff
oči
tmavá
uši
antracitová
chodidlá a pazúriky
antracitová
Aguti blue krémová
spodná farba
blue
krycia farba
krémová
farba brušného pásu
krémová
oči
tmavá
uši
antracitová
chodidlá a pazúriky
antracitová
Aguti blue biela
spodná farba
blue
krycia farba
biela
farba brušného pásu
biela
oči
ohnivá
uši
antracitová
chodidlá a pazúriky
antracitová
Aguti čokoládová oranžová (A-bb C-
E -P-)
spodná farba
čokoládová
krycia farba
oranžová
farba brušného pásu
oranžová
oči
tmavo hnedé alebo ohnivé
uši
tmavo hnedé
chodidlá a pazúriky
tmavo hnedé
Aguti čokoládová buff
spodná farba
čokoládová
krycia farba
buff
farba brušného pásu
buff
oči
Tmavá, ohnivá
uši
hnedá
chodidlá a pazúriky
hnedá
13
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
Aguti čokoládová krémová (A-bb-cd c a E -P-)
Spodná farba
čokoládová
Kracia farba
krémová
farba brušného pásu
krémová
oči
Tmavá, ohnivé
uši
hnedá
chodidlá a pazúriky
hnedá
Aguti čokoládová biela
(A-bb-cr cr E -P-)
Spodná farba
čokoládová
krycia farba
biela
farba brušného pásu
biela
oči
Tmavá,ohnivá
uši
hnedá
chodidlá a pazúriky
hnedá
ARGENTE FARBY
Argente lila zlatá
(A-B-C- E -pp)
farba srsti
lila
krycia farba
zlatá
farba brušného pásu
oranžová
oči
jasno červené
uši
ružové nepigmentované
chodidlá a pazúriky
ružové, pazúriky svetlá rohovina
Argente lila šafránová (A-B-cd cd E -pp)
farba srsti
lila
krycia farba
šafránová
farba brušného pásu
šafránová
oči
jasno červené
uši
ružové nepigmentované
chodidlá a pazúriky
ružové, pazúriky svetlá rohovina
14
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
Argente lila ice cream
farba srsti
lila
krycia farba
Ice cream
farba brušného pásu
Ice cream
oči
jasno červené
uši
ružové nepigmentované
chodidlá a pazúriky
ružové, pazúriky svetlá rohovina
Argente lila biela
(A-B-cr cr E -pp)
farba srsti
lila
krycia farba
biela
farba brušného pásu
biela
oči
jasno červené
uši
ružové nepigmentované
chodidlá a pazúriky
ružové, pazúriky svetlá rohovina
Argente béžová zlatá
(A-bb C - E -pp)
farba srsti
béžová
krycia farba
zlatá
farba brušného pásu
zlatá
oči
jasno červené
uši
ružové nepigmentované
chodidlá a pazúriky
ružové, pazúriky svetlá rohovina
Argente béžová šafránová
(A-bb-cd cd E -pp)
farba srsti
béžová
krycia farba
šafránová
farba brušného pásu
šafránová
oči
jasno červené
uši
ružové nepigmentované
chodidlá a pazúriky
ružové, pazúriky svetlá rohovina
15
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
Argente béžová ice cream
farba srsti
béžová
krycia farba
Ice cream
farba brušného pásu
Ice cream
oči
jasno červené
uši
ružové nepigmentované
chodidlá a pazúriky
ružové, pazúriky svetlá rohovina
Argente béžovo biela
(A-bb-cr cr E -pp)
farba srsti
béžová
krycia farba
biela
farba brušného pásu
biela
oči
jasno červené
uši
ružové nepigmentované
chodidlá a pazúriky
ružové, pazúriky svetlá rohovina
Argente coffee zlatá
farba srsti
coffee
krycia farba
zlatá
farba brušného pásu
zlatá
oči
rubínová
uši
Čo najtmavšia
chodidlá a pazúriky
Čo najtmavšia
Argente coffee šafránová
farba srsti
coffee
krycia farba
šafránová
farba brušného pásu
šafránová
oči
rubínová
uši
Čo najtmavšia
chodidlá a pazúriky
Čo najtmavšia
16
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
Argente coffee ice cream
farba srsti
coffee
krycia farba
Ice cream
farba brušného pásu
Ice cream
oči
rubínová
uši
Čo najtmavšia
chodidlá a pazúriky
Čo najtmavšia
Argente coffee biela
farba srsti
coffee
krycia farba
biela
farba brušného pásu
biela
oči
rubínová
uši
Čo najtmavšia
chodidlá a pazúriky
Čo najtmavšia
Argente slate zlatá
(A-B-C- E -pr pr )
farba srsti
slate
krycia farba
zlatá
farba brušného pásu
zlatá
oči
rubínové
uši
čo najtmavšie
čo najtmavšie, tmavo pigmentované sú aj okraje
chodidlá a pazúriky
očných viečok a nos
Argente slate šafránová
(A-B-crd cd E - pr pr )
farba srsti
slate
krycia farba
šafránová
farba brušného pásu
šafránová
oči
rubínové
uši
čo najtmavšie
čo najtmavšie, tmavo pigmentované sú aj okraje
chodidlá a pazúriky
očných viečok a nos
17
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
Argente slate ice cream
farba srsti
slate
krycia farba
Ice cream
farba brušného pásu
Ice cream
oči
rubínové
uši
čo najtmavšie
čo najtmavšie, tmavo pigmentované sú aj okraje
chodidlá a pazúriky
očných viečok a nos
Argente slate biela
(A-B-cr cr E - pr pr )
farba srsti
slate
krycia farba
biela
farba brušného pásu
biela
oči
rubínové
uši
čo najtmavšie
čo najtmavšie, tmavo pigmentované sú aj okraje
chodidlá a pazúriky
očných viečok a nos
SOLID AGUTI A SOLID ARGENTE FARBY
Solid nemajú oproti bežným aguti žiadny brušný pás, ktorý by sa viditeÍne odlišoval od zvyšku tela.
Ticking prechádza rovnomerne celým telom zvieraťa, čo najbližšie k očiam. Nohy sú v základnej farbe.
Ďalšou zvláštnosťou je, že solid sa rodí jednofarebný a ticking sa vyvinie až neskôr. Celkový dojem je
vždy tmavší, než u porovnateÍných bežných aguti.
Chyby
Ľahké chyby
Závažné chyby
malé kruhy okolo očí
výrazné kruhy okolo očí
mierne tmavší nos
výrazne tmavý nos
mierne nepravidelný ticking
výrazne nepravidelný ticking
výrazne odlišná farba očí, uší, chodidiel a
mierne odlišná farba očí, uší, chodidiel, pazúrikov
pazúrikov, oproti štandardu
mierna prímes chlpov inej farby
výrazná prímes chlpov inej farby
SOLID AGUTI FARBY
Solid aguti čierna červená
(ar-B-C-E-P-)
18
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
spodná farba
čierna
krycia farba
červená
oči
veÍmi tmavo hnedé
uši
čierne
chodidlá a pazúriky
čierne
Solid aguti čierna buff
(ar-B-cd cd E -P-)
spodná farba
čierna
krycia farba
buff
oči
veÍmi tmavo hnedé
uši
čierne
chodidlá a pazúriky
čierne
Solid aguti čierna krémová
spodná farba
čierna
krycia farba
krémová
oči
veÍmi tmavo hnedé
uši
čierne
chodidlá a pazúriky
čierne
Solid aguti čierna biela (ar-B-cr cr E -P-)
spodná farba
čierna
krycia farba
biela
oči
ohnivé
uši
čierne
chodidlá a pazúriky
čierne
Solid aguti blue amber
spodná farba
blue
krycia farba
amber
oči
tmavá
uši
antracitová
chodidlá a pazúriky
antracitová
19
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
Solid aguti blue buff
spodná farba
blue
krycia farba
buff
oči
tmavá
uši
antracitová
chodidlá a pazúriky
antracitová
Solid aguti blue krémová
spodná farba
blue
krycia farba
krémová
oči
tmavá
uši
antracitová
chodidlá a pazúriky
antracitová
Solid aguti blue biela
spodná farba
blue
krycia farba
biela
oči
tmavá
uši
antracitová
chodidlá a pazúriky
antracitová
Solid aguti čokoládová oranžová
(ar-bb C- E -P-)
spodná farba
čokoládová
krycia farba
oranžová
oči
Tmavá, ohnivá
uši
hnedá
chodidlá a pazúriky
hnedá
Solid aguti čokoládová buff
(ar-bb-cd c a E -P-)
krycia farba
čokoládová
spodná farba
buff
oči
tmavo hnedé alebo ohnivé
uši
hnedá
chodidlá a pazúriky
hnedá
20
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
Solid aguti čokoládová krémová
krycia farba
čokoládová
spodná farba
krémová
oči
tmavo hnedé alebo ohnivé
uši
hnedá
chodidlá a pazúriky
Hnedá
Solid aguti čokoládová biela (ar-bb-cr cr E -P-)
farba srsti
Čokoládová
krycia farba
Biela
oči
tmavo hnedé alebo ohnivé
uši
Hnedá
chodidlá a pazúriky
Hnedá
SOLID ARGENTE FARBY
Solid argente lila zlatá (ar-B-C- E -pp)
farba srsti
Lila
krycia farba
Zlatá
oči
jasno červené
uši
ružové nepigmentované
chodidlá a pazúriky
ružové, pazúriky svetlá rohovina
Solid argente lila šafránová (ar-B-cd cd E -pp)
farba srsti
Lila
krycia farba
šafránová
oči
jasno červené
uši
ružové nepigmentované
chodidlá a pazúriky
ružové, pazúriky svetlá rohovina
Solid argente lila ice cream
farba srsti
Lila
krycia farba
Ice cream
oči
jasno červené
uši
ružové nepigmentované
chodidlá a pazúriky
ružové, pazúriky svetlá rohovina
21
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
Solid argente lila biela
(ar-B-cr cr E -pp)
farba srsti
Lila
krycia farba
Biela
oči
jasno červené
uši
ružové nepigmentované
chodidlá a pazúriky
ružové, pazúriky svetlá rohovina
Solid argente béžová zlatá
(ar-bb C - E -pp)
farba srsti
Béžová
krycia farba
Zlatá
oči
jasno červené
uši
ružové nepigmentované
chodidlá a pazúriky
ružové, pazúriky svetlá rohovina
Solid argente béžoá šafránová
(ar-bb-cd cd E -pp)
farba srsti
Béžová
krycia farba
šafránová
oči
jasno červené
uši
ružové nepigmentované
chodidlá a pazúriky
ružové, pazúriky svetlá rohovina
Solid argente béžová ice cream
farba srsti
Béžová
krycia farba
ice cream
oči
jasno červené
uši
ružové nepigmentované
chodidlá a pazúriky
ružové, pazúriky svetlá rohovina
Solid argente béžová biela
(ar-bb-cr cr E -pp)
farba srsti
Béžová
krycia farba
Biela
oči
jasno červené
uši
ružové nepigmentované
chodidlá a pazúriky
ružové, pazúriky svetlá rohovina
22
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
Solid argente coffee zlatá
farba srsti
Coffee
krycia farba
Zlatá
oči
Rubínová
uši
Čo najtmavšia
chodidlá a pazúriky
Čo najtmavšia
Solid argente coffee šafránová
farba srsti
Coffee
krycia farba
Šafránová
oči
Rubínová
uši
Čo najtmavšia
chodidlá a pazúriky
Čo najtmavšia
Solid argente coffee ice cream
farba srsti
Coffee
krycia farba
Ice cream
oči
Rubínová
uši
Čo najtmavšia
chodidlá a pazúriky
Čo najtmavšia
Solid argente coffee biela
farba srsti
Coffee
krycia farba
Biela
oči
Rubínová
uši
Čo najtmavšia
chodidlá a pazúriky
Čo najtmavšia
Solid argente slate zlatá
(ar-B-C- E -pr pr )
farba srsti
slate
krycia farba
Zlatá
oči
Rubínové
uši
čo najtmavšie
čo najtmavšie, tmavo pigmentované sú aj okraje
chodidlá a pazúriky
očných viečok a nos
23
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
Solid argente slate šafránová
(ar-B-crd cd E - pr pr )
farba srsti
slate
krycia farba
šafránová
oči
Rubínové
uši
čo najtmavšie
čo najtmavšie, tmavo pigmentované sú aj okraje
chodidlá a pazúriky
očných viečok a nos
Solid argente slate ice cream
farba srsti
slate
krycia farba
ice cream
oči
Rubínové
uši
čo najtmavšie
čo najtmavšie, tmavo pigmentované sú aj okraje
chodidlá a pazúriky
očných viečok a nos
Solid argente slate biela
(ar-B-cr cr E - pr pr )
farba srsti
slate
krycia farba
Biela
oči
Rubínové
uši
čo najtmavšie
čo najtmavšie, tmavo pigmentované sú aj okraje
chodidlá a pazúriky
očných viečok a nos
TAN, FOX, LUX A OTTER (TRIESLOVÁ KRESBA)
Morčatá farby TAN, FOX, LUX a OTTER majú odlišnú farbu brucha, znaky okolo očí, nozdier, prednej
a vnútornej časti uší a spodku brady, kde farba vytvára vzor trojuholníka.
Znaky na hlave sú výrazné, ostro ohraničené a nespájajú sa. Farba brucha je jednotná, neprekvitá.
Vystupuje na boky čo možno najviac - maximálne však do polovice bokov, kde pozvoÍne prechádza do
farby tela. Boky a slabiny prekvitajú dvojfarebnými chĺpkami. Spodná časť týchto chĺpkov je totožná s
farbou tela a zvyšok je vo farbe kresby. Takéto dvojfarebné chĺpky sa nachádzajú aj na bruchu. Farba
brucha zasahuje aj na vnútorné strany labiek a na prsty.
TAN - kresba v červenej/amber/ oranžovej/ zlatej farbe
FOX - kresba v bielej farbe
LUX - kresba v buff/ šafránovej farbe
OTTER - kresba v krémovej a ice cream farbe
24
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
Chyby
Ľahké chyby
Závažné chyby
mierne slabšia kresba hlavy
výrazne slabá kresba hlavy
mierne užší brušný pás a prekvitnuté boky
výrazne úzky brušný pás a neprekvitnuté boky
mierne prekvitnutá farba v brušnom pruhu
výrazne prekvitnutá farba na brušnom páse
mierne odlišná farba očí, uší, chodidiel a
výrazne odlišná farba očí, uší, chodidiel a
pazúrikov
pazúrikov oproti štandardu
mierna prímes chlpov inej farby
výrazná prímes chlpov inej farby
Tan čierna (at - B - C - E - P- )
farba srsti
Čierna
farba kresby
Červená
oči
tmavo hnedé
uši
Čierne
chodidlá a pazúriky
Čierne
Tan Blue
farba srsti
Blue
farba kresby
Amber
oči
Tmavá
uši
Antracitová
chodidlá a pazúriky
Antracitová
Tan čokoládová (at - bb - C - E - P- )
farba srsti
Čokoládová
farba kresby
Oranžová
oči
tmavo hnedé alebo ohnivé
uši
tmavo hnedé
chodidlá a pazúriky
tmavo hnedé
Tan lila
(at - B - C - E - pp- )
farba srsti
Lila
farba kresby
Zlatá
oči
Červené
uši
ružové, nepigmentované
chodidlá a pazúriky
ružové, nepigmentované
25
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
Tan slate (at - B - C - E - pr pr- )
farba srsti
Slate
farba kresby
Zlatá
oči
Rubínové
uši
čo najtmavšie
chodidlá a pazúriky
čo najtmavšie
Tan béžová (at - bb - C - E - pp- )
farba srsti
Béžová
farba kresby
Oranžová
oči
Rubínové
uši
ružové, nepigmentované
chodidlá a pazúriky
ružové, nepigmentované
Tan coffee
farba srsti
Coffee
farba kresby
Zlatá
oči
Rubínová
uši
Čo najtmavšia
chodidlá a pazúriky
Čo najtmavšia
Fox čierna (at - B - cr cr E - pp- )
farba srsti
Čierna
farba kresby
Biela
oči
Tmavá
uši
Čierne
chodidlá a pazúriky
Čierne
Fox blue
farba srsti
Blue
farba kresby
Biela
oči
Tmavá
uši
Antracitová
chodidlá a pazúriky
Antracitová
26
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
Fox čokoládová
(at - bb - cr cr E - P- )
farba srsti
Čokoládová
farba kresby
Biela
oči
tmavo hnedé alebo ohnivé
uši
tmavo hnedé
chodidlá a pazúriky
tmavo hnedé
Fox lila
(at - B - cr cr E - pp )
farba srsti
Lila
farba kresby
Biela
oči
Červené
uši
ružové nepigmentované
chodidlá a pazúriky
ružové nepigmentované
Fox slate (at - B - cr cr E - pr pr- )
farba srsti
Slate
farba kresby
Biela
oči
Rubínové
uši
čo najtmavšie
čo najtmavšie, tmavo pigmentované sú aj okraje
chodidlá a pazúriky
očných viečok a nos
Fox béžová (at - bb - cr cr E - pp- )
farba srsti
Béžová
farba kresby
Biela
oči
Červené
uši
ružové, nepigmentované
chodidlá a pazúriky
ružové, nepigmentované
27
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
Fox coffee
farba srsti
Coffee
farba kresby
Biela
oči
Rubínová
uši
Čo najtmavšia
chodidlá a pazúriky
Čo najtmavšia
Lux čierna
(at - B - cd cd (cd ca ) E - P- )
farba srsti
Čierna
farba kresby
Buff
oči
tmavo hnedé
uši
Čierne
chodidlá a pazúriky
Čierne
Lux blue
farba srsti
Blue
farba kresby
Buff
oči
Tmavá
uši
Antracitová
chodidlá a pazúriky
Antracitová
Lux čokoládová
(at - bb - cd cd (cd ca ) E - P- )
farba srsti
Čokoládová
farba kresby
Buff
oči
tmavo hnedé alebo ohnivé
uši
Hnedá
chodidlá a pazúriky
Hnedá
Lux lila
(at - B - cd cd E - pp )
farba srsti
Lila
farba kresby
šafránová
oči
Červené
uši
ružové nepigmentované
chodidlá a pazúriky
ružové nepigmentované
28
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
Lux slate (at - B - cd cd E - pr pr- )
farba srsti
slate
farba kresby
šafránová
oči
Rubínové
uši
čo najtmavšie
čo najtmavšie, tmavo pigmentované sú aj okraje
chodidlá a pazúriky
očných viečok a nos
Lux béžová (at - bb - cd cd E - pp- )
farba srsti
Béžová
farba kresby
šafránová
oči
Červené
uši
ružové, nepigmentované
chodidlá a pazúriky
ružové, nepigmentované
Lux coffee
farba srsti
Coffee
farba kresby
Šafránová
oči
Rubínová
uši
Čo najtmavšia
chodidlá a pazúriky
Čo najtmavšia
Otter čierna
farba srsti
Čierna
farba kresby
Krémová
oči
Tmavá
uši
Čierne
chodidlá a pazúriky
Čierne
Otter blue
farba srsti
Blue
farba kresby
Krémová
oči
Tmavá
uši
Antracitová
chodidlá a pazúriky
Antracitová
29
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
Otter čokoládová
farba srsti
Čokoládová
farba kresby
Krémová
oči
Tmavá
uši
Hnedá
chodidlá a pazúriky
Hnedá
Otter lila
farba srsti
Lila
farba kresby
Ice cream
oči
Červená
uši
čierne ružové, nepigmentované
chodidlá a pazúriky
čierne ružové, nepigmentované
Otter slate
farba srsti
slate
farba kresby
Ice cream
oči
Rubínové
uši
čo najtmavšie
čo najtmavšie, tmavo pigmentované sú aj okraje
chodidlá a pazúriky
očných viečok a nos
Otter béžová
farba srsti
Béžová
farba kresby
Ice cream
oči
Červené
uši
ružové, nepigmentované
chodidlá a pazúriky
ružové, nepigmentované
Otter coffee
farba srsti
Coffee
farba kresby
Ice cream
oči
Rubínová
uši
Čo najtmavšia
chodidlá a pazúriky
Čo najtmavšia
30
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
VIACFAREBNÉ MORČATÁ A MORČATÁ S KRESBOU
Farebné morčatá delíme podÍa počtu farieb na dvojfarebné alebo trojfarebné. Farebné kombinácie
sú možné vo všetkých štandardom uznaných farbách. PokiaÍ tomu tak nie je, jedná sa o závažnú chybu.
Zastúpenie všetkých farieb musí byť u viacfarebných morčiat na obidvoch stranách.
Všetky morčatá s kresbou majú od narodenia konečné rozdelenie farieb s výnimkou himalaya
(Ruskej kresby), pri ktorej sa mláďatá rodia biele a až neskôr sa kresba vyfarbuje.
DVOJFAREBNÉ MORČATÁ
pravidelne rozložené, ostro ohraničené a pokiaÍ
možno rovnako veÍké farebné plochy. Od nosu až
rozloženie farby
k päte vedie pomyselná os, ktorá rozdeÍuje telo
morčaťa na pravú a Íavú stranu.
farebné kombinácie sú možné vo všetkých
farba
štandardom uznaných farbách
farba očí sa riadi podÍa farebnej plochy, v ktorej je
oči
oko uložené. Je povolená odlišná farba očí
uši
farba sa riadi podÍa farebnej plochy
chodidlá a pazúriky
farba sa riadi podÍa farebnej plochy
Chyby
Ľahké chyby
Závažné chyby
mierne nepravidelné rozloženie farby
výrazne nepravidelné rozloženie farby
mierne žíhanie (brindlovanie)
výrazné žíhanie (brindlovanie)
mierne neostré ohraničenie farebných plôch
výrazne neostré ohraničenie farebných plôch
mierne odlišná farba
výrazne odlišná farba
mierne odlišná farba očí, uší, chodidiel a
výrazne odlišná farba očí, uší, chodidiel
pazúrikov
a pazúrikov
chýbajúca farba na jednej zo strán
BRINDLE
rovnomerne pomiešané jednotlivé chlpy obidvoch
rozloženie farby
farieb po celom tele
farba
čierno - červená
oči
veÍmi tmavo hnedé
uši
Čierne
chodidlá čierne, pazúriky majú tmavú až čiernu
chodidlá a pazúriky
rohovinu
Chyby
31
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
Ľahké chyby
Závažné chyby
mierne nepravidelné rozloženie farieb
výrazne nepravidelné rozloženie farieb
ojedinelé biele chlpy
veÍa bielych chlpov
mierne svetlejšie chodidlá, pazúriky, oči, uši
výrazne svetlejšie chodidlá, pazúriky, oči, uši
mierne odlišná farba očí, uší, chodidiel a
výrazne odlišná farba očí, uší, chodidiel
pazúrikov
a pazúrikov
TROJFAREBNÉ MORČATÁ
pravidelne rozložené, ostro ohraničené a pokiaÍ
možno rovnako veÍké farebné plochy. Od nosu až
rozloženie farby
k päte vedie pomyselná os, ktorá rozdeÍuje telo
morčaťa na pravú a Íavú stranu.
farebné kombinácie sú možné vo všetkých
farba
štandardom uznaných farbách
farba očí sa riadi podÍa farebnej plochy, v ktorej je
oči
oko uložené. Je povolená odlišná farba očí
uši
farba sa riadi podÍa farebnej plochy
chodidlá a pazúriky
farba sa riadi podÍa farebnej plochy
Chyby
Ľahké chyby
Závažné chyby
mierne nepravidelné rozloženie farby
výrazne nepravidelné rozloženie farby
mierne žíhanie (brindlovanie)
výrazné žíhanie (brindlovanie)
mierne neostré ohraničenie farebných plôch
výrazne neostré ohraničenie farebných plôch
mierne odlišná farba očí, uší, chodidiel a
výrazne odlišná farba očí, uší, chodidiel
pazúrikov
a pazúrikov
absencia farby na jednej zo strán
KORYTNAČINOVÁ FARBA
pravidelne rozložené, ostro ohraničené a pokiaÍ
možno rovnako veÍké farebné plochy. Od nosu až
k päte vedie pomyselná os, ktorá rozdeÍuje telo
rozloženie farby
morčaťa na pravú a Íavú stranu. Na tejto osi sa
oproti sebe striedajú dve rôzne farebné polia.
Kresba pripomína šachovnicu
farba
čierno-červená
oči
veÍmi tmavo hnedé
uši
čierne
chodidlá a pazúriky
čierne, pazúriky z tmavej až čiernej rohoviny
32
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
Chyby
Ľahké chyby
Závažné chyby
mierne nepravidelné rozloženie farby
výrazne nepravidelné rozloženie farby
mierne žíhanie (brindlovanie)
výrazné žíhanie (brindlovanie)
mierna prímes chlpov inej farby
výrazná prímes chlpov inej farby
mierne neostré ohraničenie farebných plôch
výrazne neostré ohraničenie farebných plôch
farby sa nestriedajú, mierne pásovanie
menej ako tri farebné plochy na každej strane
mierne menšie alebo väčšie farebné plochy
výrazne veÍké alebo malé farebné plochy
mierne svetlejšia farba očí, uší, chodidiel a
výrazne svetlá farba očí, uší, chodidiel a pazúrikov
pazúrikov
mierne svetlá červená alebo čierna farba
výrazne svetlá červená alebo čierna farba
KORYTNAČINOVÁ FARBA S BIELOU
pravidelne rozložené, ostro ohraničené a pokiaÍ
možno rovnako veÍké farebné plochy. Od nosu až
k päte vedie pomyselná os, ktorá rozdeÍuje telo
rozloženie farby
morčaťa na pravú a Íavú stranu. Na tejto osi sa
oproti sebe striedajú rôzne farebné polia. Na
každej strane musia byť zastúpené všetky tri
farby
farba
čierno-červeno-biela
farba očí sa riadi podÍa farebnej plochy, v ktorej je
oči
oko uložené. Je povolená odlišná farba očí
uši
farba sa riadi podÍa farebnej plochy
chodidlá a pazúriky
farba sa riadi podÍa farebnej plochy
Chyby
Ľahké chyby
Závažné chyby
mierne nepravidelné rozloženie farby
výrazne nepravidelné rozloženie farby
mierne žíhanie (brindlovanie)
výrazné žíhanie (brindlovanie)
mierne neostré ohraničenie farebných plôch
výrazne neostré ohraničenie farebných plôch
farby sa nestriedajú, mierne pásovanie
menej ako tri farebné plochy na každej strane
mierne menšie alebo väčšie farebné plochy
výrazne veÍké alebo malé farebné plochy
mierne odlišná farba očí, uší, chodidiel a
výrazne odlišná farba očí, uší, chodidiel
pazúrikov
a pazúrikov
33
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
HOLANDSKÁ KRESBA
Holandskú kresbu tvorí biela lysinka na hlave, biely pás okolo tela. Biele sú aj predné nohy. Biela
farba tvorí na zadných nohách pásy, tzv. manžety. Farebné plochy na hlave sú oválne, zasahujú cez oko
a ucho. Nemajú zasahovať fúziky a na zátylku sa majú dotýkať, takže medzi nimi nie je žiadna biela farba.
Tvar lysinky je určený farebnými plochami, no má byť pravidelný. Farebná časť začína zhruba v polovici
tela, v žiadnom prípade nie tesne za prednými končatinami.
Hraničná línia medzi obidvomi farbami musí viesť v priamej línii okolo celého tela a má byť ostro
ohraničená. Biele znaky na zadných končatinách - manžety - nemajú zasahovať príliš vysoko.
vo všetkých farbách uznaných štandardom pre
farba
jednofarebné morčatá, ďalej aguti, solid aguti,
argente, solid argente
oči
farba sa riadi podÍa základnej farby
uši
farba sa riadi podÍa základnej farby
ružové, bez pigmentu, pazúriky so svetlou
chodidlá a pazúriky
rohovinou
Chyby
Ľahké chyby
Závažné chyby
mierne väčšie alebo menšie farebné plochy na
jedno ucho je mimo farebnej plochy
hlave, alebo mierne zasahujúce do fúzikov
malé bezpigmentové škvrny na ušiach
jedno alebo obidve úplne bezpigmentové uši
farebné plochy sa na zátylku nespájajú, je medzi
nimi trochu bielej farby
mierne kratšia, užšia alebo širšia lysinka
menej ako tri farebné plochy na každej strane
jedna alebo obidve manžety zasahujú mierne
výrazne veÍké alebo malé farebné plochy
vyššie
mierne odlišná farba očí
výrazne odlišná farba očí
farebná zadná časť mierne posunutá dopredu
farebná zadná časť výrazne posunutá dopredu
alebo dozadu
alebo dozadu
mierne krivá oddeÍujúca línia okolo tela
výrazne krivá oddeÍujúca línia okolo tela
mierne širšie alebo užšie manžety
výrazne širšie alebo užšie manžety
jedna chýbajúca manžeta
chýbajúce obidve manžety
ojedinelé inak sfarbené chĺpky
príliš mnoho inak sfarbených chĺpkov
HIMALAJA (RUSKÁ KRESBA)
Himalájsku kresbu tvorí tmavo sfarbená maska, uši a končatiny. Farba tela je snehovo biela. U
starších zvierat s náznakom tmavého závoja.
Maska začína vo výške očí, bez kontaktu s očnými kútikmi. PokiaÍ možno, mala by zasahovať cez nos
a bradu. Má byť ostro ohraničená a bez bielych alebo inak sfarbených chlpov. Uši sú tmavé, pri ich
34
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
základni sú povolené ojedinelé tmavé chlpy. Končatiny majú byť zafarbené čo najvyššie a bez bielych, či
inak sfarbených chlpov.
čierna - čierne znaky sú tmavo hnedé až čierne,
farba
čokoládová - znaky sú svetlo hnedé
oči
Červené
u čiernych znakov čierne, u čokoládových znakov
uši
svetlo hnedé
u čiernych znakov čierne, u čokoládových znakov
chodidlá
svetlo hnedé
u čiernych znakov čo najtmavšie až čierne, u
pazúriky
čokoládových znakov svetlo hnedé
OBR. 6 HIMALAYA
Chyby
Ľahké chyby
Závažné chyby
mierne svetlejšia farba znakov
výrazne bledá farba znakov
mierne nevýrazný tvar masky
veÍmi nevýrazný tvar masky
mierny závoj na krycej farbe
výrazne pigmentovaná krycia farba
ojedinelé biele chlpy v kresbe
veÍa bielych chlpov v kresbe
neúplne vyfarbená kresba u mladých zvierat
neúplne vyfarbená kresba u dospelých zvierat
35
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
DALMATÍN
Dalmatín je farebné morča, ktoré má geneticky dané vybielenie.
Telo je čisto biele, hlava farebná s bielou lysinkou a končatiny sú takisto farebné. Hlava, vrátane uší
by mala byť bez šimlovania. Lysinka by mala byť symetrická. Kresba - bodky po tele by mali byť jasné a
zreteÍne ohraničené. Mali by byť rovnomerne rozložené po celom tele a nemali by príliš splývať.
čierna, čokoládová, červená, zlatá, oranžová, slate,
farby aguti aj solid aguti, argente slate, solid
farba
argente slate a ich vzájomné kombinácie (farebný
dalmatín)
oči
Ohnivé
uši
podÍa základnej farby
chodidlá
podÍa základnej farby
pazúriky
podÍa základnej farby
Chyby
Ľahké chyby
Závažné chyby
viac alebo menej farebných škvŕn, splývajúce
veÍmi veÍ alebo málo farebných škvŕn, príliš
škvrny
splývajúce škvrny
trochu šimlovania na hlave alebo končatinách
výrazné šimlovanie na hlave alebo končatinách
mierne kratšia alebo šikmá lysinka
výrazne kratšia alebo šikmá lysinka
malé prerušenie lysinky
výrazne prerušená alebo chýbajúca lysinka
prímes inak sfarbených chlpov
výrazne odlišná farba očí, uší, chodidiel,
mierne odlišná farba očí, uší, chodidiel, pazúrikov
pazúrikov
viac ako jedna nôžka bez kresby
jednofarebné plochy po tele
MAGPIE
Pri kresbe magpie sú pravidelne rozložené, ostro ohraničené a pokiaÍ možno aj rovnako veÍké farebné
plochy. Od nosa až k päte vedie pomyselná os uprostred chrbta a brucha. Na tejto osi sa oproti sebe
striedajú rôzne farebné plochy ( biela, farebná a šimlovaná). Na každej strane musia byť zastúpené
všetky tri farebné plochy.
Vo všetkých štandardom uznaných farbách čierno-
farba
hnedej rady
oči
PodÍa základnej farby
uši
podÍa základnej farby
chodidlá
podÍa základnej farby
36
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
Vo všetkých štandardom uznaných farbách čierno-
farba
hnedej rady
pazúriky
podÍa základnej farby
Chyby
Ľahké chyby
Závažné chyby
Mierna nepravidelné rozloženie farebných plôch
Výrazne nepravidelné rozloženie farebných plôch
mierne väčšie alebo menšie farebné plochy
výrazne veÍké alebo malé farebné plochy
Mierne neostré ohraničenie farebných plôch
výrazne neostré ohraničenie farebných plôch
Pehy, depigmentácia
Výrazná prímes inej farby
Farby sa nestriedajú, mierne pásovanie
Menej než tri farebné plochy na každej strane
HARELKÝN
Pri kresbe harlekýn sú pravidelne rozložené, ostro ohraničené a rovnako veÍké farebné plochy. Od
nosa až k päte vedie pomyslená os uprostred chrbta a brucha. Na tejto osi sa proti sebe striedajú dve
rôzne farby bez bielej a ich šimlovaná kombinácia. Na každej strane musia byť zastúpené všetky tri
farebné plochy.
farba
Vo všetkých štandardom uznaných farbách
oči
PodÍa základnej farby
uši
podÍa základnej farby
chodidlá
podÍa základnej farby
pazúriky
podÍa základnej farby
Chyby
Ľahké chyby
Závažné chyby
Mierna nepravidelné rozloženie farebných plôch
Výrazne nepravidelné rozloženie farebných plôch
mierne väčšie alebo menšie farebné plochy
výrazne veÍké alebo malé farebné plochy
Mierne neostré ohraničenie farebných plôch
výrazne neostré ohraničenie farebných plôch
Pehy, depigmentácia
Výrazná prímes inej farby
Farby sa nestriedajú, mierne pásovanie
Menej než tri farebné plochy na každej strane
37
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
CALIFORNSKÁ
Californská kresba sa skladá z tmavej masky, uší, končatín a oblasti genitálií
Maska by mala byť vo výške očí, bez dotknutia očných kútikov a zasahovať cez nos. Mala by byť ostro
ohraničená . Uši sú tmavé, pri koreni s farebnými chĺpkami. Končatiny by mali byť zafarbené čo
najvyššie a tiež nepremiešané. Tak isto má byť sfarbené okolie genitálií.
Základná farba je vo všetkých uznaných farbách jednofarebných morčiat červeno-žltej rady, aguti a
argente. Kresba je vo farbách z čierno-hnedej rady.
farba
Vo všetkých štandardom uznaných farbách
oči
PodÍa základnej farby
uši
podÍa základnej farby
chodidlá
podÍa základnej farby
pazúriky
podÍa základnej farby
Chyby
Ľahké chyby
Závažné chyby
Mierna svetlejšia farba znakov
Výrazne svetlá farba znakov
Mierny závoj na krycej farbe
Neúplná kresba
Mierne neostré ohraničenie farebných plôch
Závoj nakrycej farbe
Pehy
prímes inej farby
38
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
ŠIMEL
Šimel je podobne ako Dalmatín farebné morča, ktoré má geneticky dané vybielenie.
Hlava a nohy sú farebné, na hlave nie je žiadna lysinka. Po tele sú rovnomerne premiešané farebné a
biele chlpy.
čierna, čokoládová, červená, zlatá, oranžová, slate,
farby aguti aj solid aguti, argente slate, solid
farba
argente slate a ich vzájomné kombinácie (farebný
šimel)
oči
ohnivé
uši
podÍa základnej farby
chodidlá
podÍa základnej farby
pazúriky
podÍa základnej farby
Chyby
Ľahké chyby
Závažné chyby
mierne svetlejšia alebo tmavšia farba
výrazne svetlá alebo tmavá farba
mierne nepravidelné šimlovanie
výrazne nepravidelné šimlovanie
mierne šimlovanie na hlave alebo končatinách
výrazné šimlovanie na hlave alebo končatinách
prímes inak sfarbených chlpov
viac ako jedna nôžka bez kresby
jednofarebné plochy po tele
39
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
ŠTANDARD A
VŠEOBECNE
TYP A STAVBA TELA
Stavba tela je rovnaká u všetkých plemien morčiat. Plemenné rozdiely sú v dĺžke srsti a jej štruktúre,
v prítomnosti alebo neprítomnosti roziet a ich počtu a umiestnení.
Morča musí celkovo pôsobiť pevným, silným a kompaktným dojmom, avšak bez pretučnenia.
Široká oblá hlava prechádza do krátkeho a silného krku. Ramená sú široké a dobre osvalené.
Predhrudie je plné a široké, lopatky sú dobre osvalené. Chrbát je široký, pevný, nie príliš dlhý. Zadná
časť je plná a oblá, chvost chýba. V zadnej časti má každé morča žÍazu, ktorá vylučuje tuhý maz. Táto
žÍaza je dobre viditeÍná u krátkosrstých morčiat. U dlhosrstých je skrytá pod chlpmi. Končatiny sú
krátke, rovné a silné. Na predných nohách sa nachádzajú 4 prsty, na zadných nohách tri. Každý prst je
ukončený rohovinovým pazúrom. Na spodnej časti brucha v zadnej polovici sa nachádzajú dve funkčné
mliečne žÍazy. Morča má v ústnej dutine po dva predné mohutné hlodáky a štyri stoličky a to rovnako v
čeÍusti ako aj v sánke.
ROZLIŠOVANIE POHLAVIA
CHYBY
Menej závažné chyby
Závažné chyby
Mierne kratšie, či dlhšie telo
Výrazne krátke, či dlhé telo
Mierne úzke telo
Výrazne úzke telo
Mierne vystúpené lopatky
Výrazne vystúpené lopatky
Mierne sedlový chrbát
Výrazne sedlový chrbát
40
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
Menej závažné chyby
Závažné chyby
Mierne hranatý, skosený či zrazený zadok
Výrazne hranatý, skosený či zrazený zadok
Mierne vtočenie, či vytočenie 1-2 prstov
Výrazné vtočenie, či vytočenie viac prstov
Mierne vystúpené bedrá
Výrazne vystúpené bedrá
Mierne prešÍapnuté končatiny
Výrazne prešÍapnuté končatiny
Kastráti, či asymetrické uloženie semenníkov
Nadpočetné, či chýbajúce prsty
Viac alebo menej mliečnych žliaz než 2
Iné anatomické deformácie a abnormality
HLAVA, OČI A UŠI
Hlava je silná a široká, nosová partia je zaoblená. Tvár je plná, dobre vyvinutá .
Oči sú veÍké, okrúhle, široko posadené, jasné a vystúpené.
Uši sú na hlave nízko posadené, čo najväčšie a klopené nadol. Okraje ušného laloka sú hladké a
uprostred ucha je malá vlnka. Uši sú riedko osrstené krátkymi chĺpkami.
Hlava
Ľahké chyby
Vážne chyby
Mierne užšia a dlhšia hlava
Výrazne úzka a dlhá hlava
Mierne špicatá nosová časť
Výrazne špicatá nosová časť
Málo klenutý nos
Rovný nos
Mierne kratšia nosová časť
Výrazne krátka nosová časť
Predhryz či podhryz
Oči
Ľahké chyby
Vážne chyby
Mierne menšie oči
Výrazne malé oči
1 tukový váčok pod viečkom
2 tukové váčky pod viečkom
Mierne vyššie či nižšie posadené oči
Vysoko alebo nízko uložené oči
Mierne bezpigmentové plôšky na dúhovke
Výrazné bezpigmentové plôšky na dúhovke
Mierne zvesené viečka
Výrazne zvesené viečka
Mierne vtočené viečka
Výrazne vtočené viečka
Poranené viečka
AkokoÍvek poškodené, či choré oči
Iné anatomické anomálie
41
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
Uši
Ľahké chyby
Vážne chyby
Mierne menšie uši
Výrazne malé uši
Mierne poškodené uši
Výrazne poškodené uši
Mierne vyššie nasadené uši
Vysoko nasadené uši
1 zálomok
2 zálomky
Málo klopené uši
Postavené uši
Mierny výrastok na ušiach
Výrazný výrastok na ušiach
Zložené uši
iné anatomické deformácie
TVAR UŠÍ
1. dobre umiestnené a tvarované ucho s vlnkou v strede
2. zálomok
3. „krysie“ ucho, často spojené s hladkou tvárou a šikmo položeným okom
42
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
4. vysoko nasadené ucho, položené vodorovne
HUSTOTA A DĹŽKA SRSTI
Srsť morčaťa je hustá a lesklá, pôsobí zdravým a celistvým dojmom. Je súmerná, bez preriedených,
či holých miest, s výnimkou prirodzene neosrsteného miesta za uchom. Na srsti sa nenachádzajú žiadne
parazity, ani ich vývojové štádiá.
KRÁTKOSRSTÉ PLEMENÁ
Dĺžka srsti u krátkosrstých plemien je maximálne 3 cm. Výnimku tvoria rozeta a rozeta satén s dĺžkou
srsti maximálne 3,5cm a švajčiarsky teddy a švajčiarsky teddy satén s dĺžkou srsti cca 7 cm. Krátkosrsté
baby musí byť v čase posudzovania presrstené.
Srsť krátkosrstých plemien morčiat sa nesmie zastrihávať, ani prerezávať trimovacím hrebeňom.
DLHOSRSTÉ PLEMENÁ
U dlhosrstých baby má byť v čase posudzovania dĺžka srsti minimálne 5 cm s prirodzenými
končekmi. Dlhosrstý junior má mať srsť s prirodzenými končekmi, ktorá siaha minimálne na podložku.
U dlhosrstých adultov má srsť dosahovať minimálne na podložku.
Osobitosti sú uvedené pri jednotlivých plemenách a farebných rázoch.
KONDÍCIA A PREZENTÁCIA
Vystavené morča musí byť v dobrom výživovom stave. Je zdravé, bez prejavov poranení, vonkajších
parazitov, kožného, či iného ochorenia. Srsť je čistá, bez plstnatých miest. Pazúriky musia byť čisté,
krátke a správne zastrihnuté. Chodidlá sú bez zranenia a zrohovatených výrastkov. Srsť vystavovaných
morčiat nesmie byť naolejovaná, farbená, nagélovaná, či inak chemicky upravená. Na srsti dlhosrstých
morčiat by nemalo byť vidieť, že bola prípadne natočená na papilotoch a teda by tam nemali byť vlny.
Ľahké chyby
Závažné chyby
Mierne dlhšie pazúriky
Choré morča
Mierne zažltnutá srsť
Poranené morča
Mierne zvlnená srsť po papilotoch
Vonkajšie parazity alebo ich vývojové štádiá
Znečistená srsť okolo mazovej žÍazy
Prerastené, nezastrihnuté pazúriky
Lupiny
Príliš krátke pazúriky - zástrih do dreňovej časti
Mierne znečistené uši
Špinavá, či splstnatená srsť
Malá hrčka, alebo zdurenina
Výrazne zažltnutá srsť
Výrazne špinavé uši
Naolejovaná a mastná srsť
Nagélovaná, či natužidlovaná srsť
Farbená srsť
Výrazne zvlnená srsť po natáčaní papilotmi
Vylomené zuby
Výrazné zdureniny a hrče
43
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
KRÁTKOSRSTÉ PLEMENÁ MORČIAT
HLADKÉ - JEDNOFAREBNÉ
Bodovací systém
1. typ a stavba
15
2. hlava, oči, uši
15
3. hustota a dĺžka srsti
15
4. krycia farba
15
5. farba brucha
15
6. spodná farba
15
7. kondícia a prezentácia
10
Srsť je rovnomerne krátka a hustá, bez presahujúcich dlhších chlpov- Je hladká. lesklá a dobre
prilieha k telu. Dĺžka nepresahuje 3 cm. V srsti nie sú žiadne víriky, či cestičky, ktoré by rozdeÍovali srsť.
Ľahké chyby
Závažné chyby
Mierne dlhšia srsť
Výrazne dlhšia srsť
rozety, alebo cestičky kdekoÍvek na tele
odstávajúca srsť na lícach, na jednej, či obidvoch
stranách
HLADKÉ - AGUTI, ARGENTE, SOLID AGUTI, SOLID ARGENTE
Bodovací systém
1. typ a stavba
15
2. hlava, oči, uši
15
3. hustota a dĺžka srsti
15
4. krycia farba, ticking
15
5. farba brucha, brušný pruh
15
6. základná, spodná farba
15
7. kondícia a prezentácia
10
Srsť je rovnomerne krátka a hustá, bez presahujúcich dlhších chlpov. Je hladká, lesklá a dobre prilieha
k telu. Nepresahuje dĺžku 3 cm. V srsti nie sú žiadne víriky ani cestičky rozdeÍujúce srsť.
Ľahké chyby
Závažné chyby
Mierne dlhšia srsť
Výrazne dlhšia srsť
víriky, alebo cestičky kdekoÍvek na tele
odstávajúca srsť na lícach, na jednej, či obidvoch
stranách
HLADKÉ S KRESBOU A VIACFAREBNÉ
44
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
Bodovací systém
1. typ a stavba
15
2. hlava, oči, uši
15
3. hustota a dĺžka srsti
15
4. kresba hlavy
15
5. kresba tela
15
6. farba
15
7. kondícia a prezentácia
10
Srsť je rovnomerne krátka a hustá, bez presahujúcich dlhších chlpov. Je hladká, lesklá a dobre prilieha
k telu. Nepresahuje dĺžku 3 cm. V srsti nie sú žiadne víriky ani cestičky rozdeÍujúce srsť.
Ľahké chyby
Závažné chyby
Mierne dlhšia srsť
Výrazne dlhšia srsť
víriky, alebo cestičky kdekoÍvek na tele
odstávajúca srsť na lícach, na jednej, či obidvoch
stranách
HLADKÉ SATÉN
Bodovací systém
1. typ a stavba
15
2. hlava, oči, uši
15
3. hustota a dĺžka srsti
15
4. štruktúra srsti
15
5. lesk
15
6. farba
15
7. kondícia a prezentácia
10
Srsť je rovnomerne krátka a hustá, bez presahujúcich dlhších chlpov. Je hladká, lesklá a dobre prilieha
k telu. Nepresahuje dĺžku 3 cm. V srsti nie sú žiadne víriky ani cestičky rozdeÍujúce srsť.
Vďaka saténovému faktoru je chlp dutý a tenší, než normálny chlp. Z tohto dôvodu sa svetlo odráža
a láme pod iným uhlom a farby sa zdajú sýtejšie a tmavšie a vzniká brilantný lesk.
Napriek tomu, že chlpy v saténovej štruktúre sú veÍmi tenké jemné a hodvábne, srsť musí byť hustá
s rovnomerným saténovým leskom.
Hladké saténové je povolené vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách.
Ľahké chyby
Závažné chyby
Mierne dlhšia srsť
Výrazne dlhšia srsť
Mierne slabší saténový lesk
výrazne málo saténového lesku
odstávajúca srsť na lícach, na jednej, či obidvoch
stranách
45
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
Ľahké chyby
Závažné chyby
víriky, alebo cestičky kdekoÍvek na tele
ANGLICKÝ CRESTED
Bodovací systém
1. typ a stavba
15
2. hlava, oči, uši
15
3. hustota a dĺžka srsti
15
4. pozícia koruny
15
5. tvar a centrum koruny
15
6. farba
15
7. kondícia a prezentácia
10
Srsť je rovnomerne krátka a hustá, bez presahujúcich dlhších chlpov- Je hladká. lesklá a dobre
prilieha k telu. Dĺžka nepresahuje 3 cm. Na pomyselnom priesečníku medzi osami spájajúcimi oko s
protiÍahlým uchom leží vírik chlpov - korunka. Má okrúhly tvar a je dostatočne otvorená. Jej stred nie
je väčší, než špendlíková hlavička. Nie je zdvojený a nevybieha do cestičky. Okrem korunky v srsti na
tele nie sú žiadne víriky, či cestičky, ktoré by rozdeÍovali srsť.
Anglický crested je povolený vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách.
Ľahké chyby
Závažné chyby
Mierne dlhšia srsť
Výrazne dlhšia srsť
Mierne zväčšený stred korunky
výrazne zväčšený stred korunky
odstávajúca srsť na lícach, na jednej, či obidvoch
stranách
akokoÍvek tvarovo chybná korunka
rozety či cestičky inde po tele
stred korunky posunutý mimo pomyselná
priesečník ôs
ANGLICKÝ CRESTED SATÉN
Bodovací systém
1. typ a stavba
15
2. hlava, oči, uši
15
3. hustota a dĺžka srsti
15
4. pozícia, tvar a centrum korunky
15
5. štruktúra a lesk srsti
15
6. farba
15
7. kondícia a prezentácia
10
Srsť je rovnomerne krátka a hustá, bez presahujúcich dlhších chlpov. Je hladká, lesklá a dobre prilieha
k telu. Nepresahuje dĺžku 3 cm. Na pomyselnom priesečníku medzi osami spájajúcimi oko s protiÍahlým
uchom leží vírik chlpov - korunka. Má okrúhly tvar a je dostatočne otvorená. Jej stred nie je väčší, než
46
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
špendlíková hlavička. Nie je zdvojený a nevybieha do cestičky. Okrem korunky v srsti na tele nie sú
žiadne víriky, či cestičky, ktoré by rozdeÍovali srsť.
Anglický crested satén je povolený vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách. V srsti nie
sú žiadne víriky ani cestičky rozdeÍujúce srsť.
Vďaka saténovému faktoru je chlp dutý a tenší, než normálny chlp. Z tohto dôvodu sa svetlo odráža
a láme pod iným uhlom a farby sa zdajú sýtejšie a tmavšie a vzniká brilantný lesk.
Napriek tomu, že chlpy v saténovej štruktúre sú veÍmi tenké jemné a hodvábne, srsť musí byť hustá
s rovnomerným saténovým leskom.
Ľahké chyby
Závažné chyby
Mierne dlhšia srsť
Výrazne dlhšia srsť
Mierne slabší saténový lesk
výrazne málo saténového lesku
odstávajúca srsť na lícach, na jednej, či obidvoch
stranách
víriky, alebo cestičky kdekoÍvek na tele
AMERICKÝ CRESTED
Bodovací systém
1. typ a stavba
15
2. hlava, oči, uši
15
3. hustota a dĺžka srsti
15
4. pozícia, tvar a centrum korunky
15
5. farba v korune
15
6. farba
15
7. kondícia a prezentácia
10
Srsť je rovnomerne krátka a hustá, bez presahujúcich dlhších chlpov. Je hladká, lesklá a dobre prilieha
k telu. Nepresahuje dĺžku 3 cm. Na pomyselnom priesečníku medzi osami spájajúcimi oko s protiÍahlým
uchom leží vírik chlpov - korunka. Má okrúhly tvar a je dostatočne otvorená. Na rozdiel od anglického
cresteda je korunka vždy v bielej farbe a tak ostro kontrastuje s ostatnou farbou srsti. Jej stred nie je
väčší, než špendlíková hlavička. Nie je zdvojený a nevybieha do cestičky. Okrem korunky v srsti na tele
nie sú žiadne víriky, či cestičky, ktoré by rozdeÍovali srsť.
Americký crested je povolený vo všetkých štandardom uznaných farbách jednofarebných, aguti, solid
aguti, argente, solid argente. V srsti nie sú žiadne víriky ani cestičky rozdeÍujúce srsť.
Ľahké chyby
Závažné chyby
Mierne dlhšia srsť
Výrazne dlhšia srsť
Mierne väčší stredový bod
výrazne veÍký stredový bod
trochu menej bielej farby v korunke
akokoÍvek tvarovo chybná čelná rozeta
víriky, alebo cestičky kdekoÍvek na tele
príliš málo bielej farby v korunke, menej ako 50%
biela farba vybiehajúca z korunky von
47
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
Ľahké chyby
Závažné chyby
biela farba inde na tele
stred korunky posunutý mimo pomyselného
priesečníka ôs
odstávajúca srsť na lícach, na jednej, či obidvoch
stranách
AMERICKÝ CRESTED SATÉN
Bodovací systém
1. typ a stavba
15
2. hlava, oči, uši
15
3. hustota a dĺžka srsti
15
4. pozícia, tvar, centrum a farba korunky
15
5. štruktúra a lesk srsti
15
6. farba
15
7. kondícia a prezentácia
10
Srsť je rovnomerne krátka a hustá, bez presahujúcich dlhších chlpov. Je hladká, lesklá a dobre prilieha
k telu. Nepresahuje dĺžku 3 cm. Na pomyselnom priesečníku medzi osami spájajúcimi oko s protiÍahlým
uchom leží vírik chlpov - korunka. Má okrúhly tvar a je dostatočne otvorená. Na rozdiel od anglického
cresteda je korunka vždy v bielej farbe a tak ostro kontrastuje s ostatnou farbou srsti. Jej stred nie je
väčší, než špendlíková hlavička. Nie je zdvojený a nevybieha do cestičky. Okrem korunky v srsti na tele
nie sú žiadne víriky, či cestičky, ktoré by rozdeÍovali srsť.
Anglický crested satén je povolený vo všetkých štandardom uznaných farbách jednofarebných, aguti,
solid aguti, argente, solid argente. V srsti nie sú žiadne víriky ani cestičky rozdeÍujúce srsť.
Vďaka saténovému faktoru je chlp dutý a tenší, než normálny chlp. Z tohto dôvodu sa svetlo odráža
a láme pod iným uhlom a farby sa zdajú sýtejšie a tmavšie a vzniká brilantný lesk.
Napriek tomu, že chlpy v saténovej štruktúre sú veÍmi tenké jemné a hodvábne, srsť musí byť hustá
s rovnomerným saténovým leskom.
Ľahké chyby
Závažné chyby
Mierne dlhšia srsť
Výrazne dlhšia srsť
mierne väčší stredový bod
výrazne veÍký stred korunky
trochu menej bielej farby v korunke
príliš málo bielej farby v korunke, menej ako 50%
Mierne slabší saténový lesk
akokoÍvek tvarovo chybná čelná rozeta
rozety alebo cestičky inde po tele
biela farby vybiehajúca z korunky von
biela farba inde na tele
stred korunky posunutý mimo pomyselný
priesečník ôs
odstávajúca srsť na lícach, na jednej, či obidvoch
stranách
48
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
Ľahké chyby
Závažné chyby
výrazne málo saténového lesku
ROZETA
Bodovací systém
1. typ a stavba
15
2. hlava, oči, uši
15
3. hustota a dĺžka srsti
15
4. rozloženie roziet a hrebene
15
5. tvar a stredy roziet
15
6. farba
15
7. kondícia a prezentácia
10
Na tomto plemene sú charakteristickým znakom rozety (víriky), ktoré sú pravidelne rozložené po
celom tele. Každá rozeta musí byť kruhová, dostatočne veÍká a otvorená. Vychádza z jedného bodu,
ktorý nie je väčší než špendlíková hlavička. Nesmie byť zdvojený, či vybiehať do cestičky. Morča
plemena rozeta má mať 8 roziet v nasledujúcom rozložení:
4 rozety tvoria pás okolo tela - 2 sú symetricky pri chrbtici a 2 na bokoch
4 rozety sú v zadnej časti tela - dve na bedrách a dve na zadočku zvieraťa
Na čele majú rozetové morčatá nepravý vírik, ktorý zarastá a chĺpky vyrastajúce dopredu tvoria
ofinku. U niektorých zvierat sa vyskytujú ramenné rozety. Nie sú nutné, ale sú žiaduce, podobne ako
rozetky nad nosom, ktoré sa však takisto nevyskytujú u všetkých zvierat. Na tvárovej časti rastie srsť
smerom dopredu.
Medzi jednotlivými rozetami sa tvoria hrebene. Tieto majú byť rovné, pevné, vzpriamené a ich
rozmiestnenie je nasledovné:
Centrálny hrebeň prechádza rovnobežne s chrbticou od goliera po zadok. Dva bočné sú rovnobežné
s centrálnym a prechádzajú po stranách tela. Golierový hrebeň prechádza cez ramená, kolmo na
centrálny a postranné hrebene. Zadný hrebeň je rovnobežný s golierovým a prechádza ponad boky a
zadok. Medzi hrebeňmi nemajú vznikať žiadne medzipriestory.
Srsť tohto plemena je hrubšia a pevnejšia, nepresahuje dĺžku 3,5cm.
Rozeta je povolená vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách.
Ľahké chyby
Závažné chyby
Mierne mäkšia srsť
Výrazne mäkká srsť
mierne kratšia alebo dlhšia srsť
výrazne krátka alebo dlhá srsť
jedna zdvojená rozeta
viac ako jedna zdvojená rozeta
Mierne väčšie stredové body roziet
výrazne veÍké stredy roziet
jedna alebo viac chýbajúcich či nadpočetných
roziet než udáva popis
vybočenie rozety z línie
49
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
ROZETA SATÉN
Bodovací systém
1. typ a stavba
15
2. hlava, oči, uši
15
3. hustota a dĺžka srsti
15
4. rozety a hrebene
15
5. štruktúra a lesk srsti
15
6. farba
15
7. kondícia a prezentácia
10
Na tomto plemene sú charakteristickým znakom rozety (víriky), ktoré sú pravidelne rozložené po
celom tele. Každá rozeta musí byť kruhová, dostatočne veÍká a otvorená. Vychádza z jedného bodu,
ktorý nie je väčší než špendlíková hlavička. Nesmie byť zdvojený, či vybiehať do cestičky. Morča
plemena rozeta má mať 8 roziet v nasledujúcom rozložení:
4 rozety tvoria pás okolo tela - 2 sú symetricky pri chrbtici a 2 na bokoch
4 rozety sú v zadnej časti tela - dve na bedrách a dve na zadočku zvieraťa
Na čele majú rozetové morčatá nepravý vírik, ktorý zarastá a chĺpky vyrastajúce dopredu tvoria
ofinku. U niektorých zvierat sa vyskytujú ramenné rozety. Nie sú nutné, ale sú žiaduce, podobne ako
rozetky nad nosom, ktoré sa však takisto nevyskytujú u všetkých zvierat. Na tvárovej časti rastie srsť
smerom dopredu.
Medzi jednotlivými rozetami sa tvoria hrebene. Tieto majú byť rovné, pevné, vzpriamené a ich
rozmiestnenie je nasledovné:
Centrálny hrebeň prechádza rovnobežne s chrbticou od goliera po zadok. Dva bočné sú rovnobežné
s centrálnym a prechádzajú po stranách tela. Golierový hrebeň prechádza cez ramená, kolmo na
centrálny a postranné hrebene. Zadný hrebeň je rovnobežný s golierovým a prechádza ponad boky a
zadok. Medzi hrebeňmi nemajú vznikať žiadne medzipriestory.
Srsť tohto plemena je hrubšia a pevnejšia, nepresahuje dĺžku 3,5cm.
Vďaka saténovému faktoru je chlp dutý a tenší, než normálny chlp. Z tohto dôvodu sa svetlo odráža
a láme pod iným uhlom a farby sa zdajú sýtejšie a tmavšie a vzniká brilantný lesk.
Napriek tomu, že chlpy v saténovej štruktúre sú veÍmi tenké jemné a hodvábne, srsť musí byť hustá
s rovnomerným saténovým leskom. Rozeta je povolená vo všetkých štandardom uznaných farbách a
kresbách.
Ľahké chyby
Závažné chyby
Mierne mäkšia srsť
Výrazne mäkká srsť
mierne kratšia alebo dlhšia srsť
výrazne krátka alebo dlhá srsť
jedna zdvojená rozeta
viac než jedna zdvojená rozeta
Mierne väčšie stredové body roziet
výrazne veÍké stredy roziet
mierne slabý saténový lesk
výrazne málo saténového lesku
50
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
Ľahké chyby
Závažné chyby
jedna alebo viac chýbajúcich či nadpočetných
roziet než udáva popis
vybočenie rozety z línie
REX
Bodovací systém
1. typ a stavba
15
2. hlava, oči, uši
15
3. hustota a dĺžka srsti
15
4. štruktúra srsti
15
5. pružnosť
15
6. farba
15
7. kondícia a prezentácia
10
Srsť je rovnomerne krátka, hustá a pružná, bez presahujúcich dlhších chlpov. Je hrubá a krepovitá,
rastie kolmo od tela a nepresahuje dĺžku 3 cm. V srsti nie sú žiadne víriky ani cestičky rozdeÍujúce srsť.
Rex je povolený vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách.
Ľahké chyby
Závažné chyby
Mierne mäkšia srsť
Výrazne mäkká srsť
Mierne dlhšia srsť
Výrazne dlhá srsť
Mierne priÍahnutá srsť
Výrazne priÍahnutá srsť
Rozety alebo cestičky kdekoÍvek na tele
REX SATÉN
Bodovací systém
1. typ a stavba
15
2. hlava, oči, uši
15
3. hustota a dĺžka srsti
15
4. štruktúra a pružnosť srsti
15
5. lesk
15
6. farba
15
7. kondícia a prezentácia
10
Srsť je rovnomerne krátka, hustá a pružná, bez presahujúcich dlhších chlpov. Je hrubá a krepovitá,
rastie kolmo od tela a nepresahuje dĺžku 3 cm. V srsti nie sú žiadne víriky ani cestičky rozdeÍujúce srsť.
Vďaka saténovému faktoru je chlp dutý a tenší, než normálny chlp. Z tohto dôvodu sa svetlo odráža a
láme pod iným uhlom a farby sa zdajú sýtejšie a tmavšie a vzniká brilantný lesk.
Napriek tomu, že chlpy v saténovej štruktúre sú veÍmi tenké jemné a hodvábne, srsť musí byť hustá
s rovnomerným saténovým leskom. Rex satén je povolený vo všetkých štandardom uznaných farbách a
kresbách.
51
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
Ľahké chyby
Závažné chyby
Mierne mäkšia srsť
Výrazne mäkká srsť
Mierne dlhšia srsť
Výrazne dlhá srsť
Mierne priÍahnutá srsť
Výrazne priÍahnutá srsť
Mierne slabší saténový lesk
Výrazne málo saténového lesku
Rozety alebo cestičky kdekoÍvek na tele
AMERICKÝ TEDDY
Bodovací systém
1. typ a stavba
15
2. hlava, oči, uši
15
3. hustota a dĺžka srsti
15
4. štruktúra srsti
15
5. pružnosť
15
6. farba
15
7. kondícia a prezentácia
10
Srsť amerického tedyho (US teddy) je rovnomerne krátka, hustá a pružná, bez presahujúcich dlhších
chlpov. Je hrubá a krepovitá, rastie kolmo od tela a nepresahuje dĺžku 3 cm. V srsti nie sú žiadne víriky
ani cestičky rozdeÍujúce srsť. Americký teddy je vzhÍadovo rovnaký s rexom, no rozdiel je genetický.
Americký teddy je povolený vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách.
Ľahké chyby
Závažné chyby
Mierne mäkšia srsť
Výrazne mäkká srsť
Mierne dlhšia srsť
Výrazne dlhá srsť
Mierne priÍahnutá srsť
Výrazne priÍahnutá srsť
Rozety alebo cestičky kdekoÍvek na tele
AMERICKÝ TEDDY SATÉN
Bodovací systém
1. typ a stavba
15
2. hlava, oči, uši
15
3. hustota a dĺžka srsti
15
4. štruktúra a pružnosť srsti
15
5. lesk
15
6. farba
15
7. kondícia a prezentácia
10
Srsť je rovnomerne krátka, hustá a pružná, bez presahujúcich dlhších chlpov. Je hrubá a krepovitá,
rastie kolmo od tela a nepresahuje dĺžku 3 cm. V srsti nie sú žiadne víriky ani cestičky rozdeÍujúce srsť.
Americký teddy satén je vzhÍadovo rovnaký s rexom, no rozdiel je genetický. Vďaka saténovému faktoru
je chlp dutý a tenší, než normálny chlp. Z tohto dôvodu sa svetlo odráža a láme pod iným uhlom a farby
sa zdajú sýtejšie a tmavšie a vzniká brilantný lesk.
52
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
Napriek tomu, že chlpy v saténovej štruktúre sú veÍmi tenké jemné a hodvábne, srsť musí byť hustá
s rovnomerným saténovým leskom. Americký teddy satén je povolený vo všetkých štandardom
uznaných farbách a kresbách.
Ľahké chyby
Závažné chyby
Mierne mäkšia srsť
Výrazne mäkká srsť
Mierne dlhšia srsť
Výrazne dlhá srsť
Mierne priÍahnutá srsť
Výrazne priÍahnutá srsť
Mierne slabší saténový lesk
Výrazne málo saténového lesku
Rozety alebo cestičky kdekoÍvek na tele
ŠVAJČIARSKY TEDDY
Bodovací systém
1. typ a stavba
15
2. hlava, oči, uši
15
3. hustota a dĺžka srsti
15
4. štruktúra srsti
15
5. pružnosť
15
6. farba
15
7. kondícia a prezentácia
10
Švajčiarsky teddy (CH teddy) je typický svojou polodlhou, cca 7 cm srsťou. Rovnomerne dlhá srsť je
hustá, mäkká, krepovitá a rastie kolmo od tela. V srsti tohto plemena nie sú žiadne rozety, ani cestičky.
Tolerovaná je jedine čelná rozeta, ktorá sa v dospelosti v hustej srsti opticky stratí. Švajčiarsky teddy je
povolený vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách.
Ľahké chyby
Závažné chyby
Mierne kratšia alebo dlhšia srsť
Výrazne krátka alebo dlhá srsť
Mierne priÍahnutá srsť
Výrazne priÍahnutá srsť
Rozety alebo cestičky kdekoÍvek na tele, okrem
Korunka
korunky
ŠVAJČIARSKY TEDDY SATÉN
Bodovací systém
1. typ a stavba
15
2. hlava, oči, uši
15
3. hustota a dĺžka srsti
15
4. štruktúra a pružnosť srsti
15
5. lesk
15
6. farba
15
7. kondícia a prezentácia
10
53
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
Švajčiarsky teddy (CH teddy) je typický svojou polodlhou, cca 7 cm srsťou. Rovnomerne dlhá srsť je
hustá, mäkká, krepovitá a rastie kolmo od tela. V srsti tohto plemena nie sú žiadne rozety, ani cestičky.
Tolerovaná je jedine čelná rozeta, ktorá sa v dospelosti v hustej srsti opticky stratí. Švajčiarsky teddy
satén je povolený vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách. Vďaka saténovému faktoru je
chlp dutý a tenší, než normálny chlp. Z tohto dôvodu sa svetlo odráža a láme pod iným uhlom a farby sa
zdajú sýtejšie a tmavšie a vzniká brilantný lesk.
Napriek tomu, že chlpy v saténovej štruktúre sú veÍmi tenké jemné a hodvábne, srsť musí byť hustá
s rovnomerným saténovým leskom.
Ľahké chyby
Závažné chyby
Mierne kratšia alebo dlhšia srsť
Výrazne krátka alebo dlhá srsť
Mierne priÍahnutá srsť
Výrazne priÍahnutá srsť
Mierne slabší saténový lesk
Výrazne málo saténového lesku
Rozety alebo cestičky kdekoÍvek na tele, okrem
Korunka
korunky
DLHOSRSTÉ PLEMENÁ MORČIAT
SHELTIA
Bodovací systém
1. typ a stavba
15
2. hlava, oči, uši
15
3. hustota a dĺžka srsti
15
4. bokombrady
15
5. hriva
15
6. farba
15
7. kondícia a prezentácia
10
Sheltia je plemeno s hladkou rovnou srsťou. Srsť je rovnomerne dlhá, dorastá do dĺžky cca 20 cm. Je
hustá a lesklá. Dlhá srsť vyrastá od temena a za ušami padá pozdĺž tela voÍne nadol. Srsť na hlave je
krátka, priliehavá. Žiadaná je dlhšia srsť na líčkach, tzv. bokombrady.
Sheltia je povolená vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách
Ľahké chyby
Závažné chyby
Mierne kratšia srsť
Výrazne krátka srsť
Kratšia hriva
Víriky alebo cestičky kdekoÍvek na tele
Kratšie bokombrady
Výrazne krátka hriva
Výrazne krátke bokombrady
Rozety alebo cestičky kdekoÍvek na tele
SHELTIA SATÉN
Bodovací systém
1. typ a stavba
15
54
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
Bodovací systém
2. hlava, oči, uši
15
3. hustota a dĺžka srsti
15
4. bokombrady, hriva
15
5. lesk
15
6. farba
15
7. kondícia a prezentácia
10
Sheltia satén je plemeno s hladkou rovnou srsťou. Srsť je rovnomerne dlhá, dorastá do dĺžky cca 20
cm. Je hustá a lesklá. Dlhá srsť vyrastá od temena a za ušami padá pozdĺž tela voÍne nadol. Srsť na hlave
je krátka, priliehavá. Žiadaná je dlhšia srsť na líčkach, tzv. bokombrady.
Vďaka saténovému faktoru je chlp dutý a tenší, než normálny chlp. Z tohto dôvodu sa svetlo odráža
a láme pod iným uhlom a farby sa zdajú sýtejšie a tmavšie a vzniká brilantný lesk.
Napriek tomu, že chlpy v saténovej štruktúre sú veÍmi tenké jemné a hodvábne, srsť musí byť hustá
s rovnomerným saténovým leskom.
Sheltia je povolená vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách
Ľahké chyby
Závažné chyby
Mierne kratšia srsť
Výrazne krátka srsť
Kratšia hriva
Víriky alebo cestičky kdekoÍvek na tele
Kratšie bokombrady
Výrazne krátka hriva
Výrazne krátke bokombrady
Mierne slabší saténový lesk
Výrazne slabý saténový lesk
Rozety alebo cestičky kdekoÍvek na tele
CORONET
Bodovací systém
1. typ a stavba
15
2. hlava, oči, uši
15
3. hustota a dĺžka srsti
15
4. pozícia, tvar a centrum koruny
15
5. bokombrady a hriva
15
6. farba
15
7. kondícia a prezentácia
10
Coronet má hladkú rovnú srsť. Srsť je rovnomerne dlhá, dorastá do dĺžky cca 20 cm. Je hustá a lesklá.
Dlhá srsť vyrastá od temena a za ušami padá pozdĺž tela voÍne nadol. Srsť na hlave je krátka, priliehavá.
Žiadaná je dlhšia srsť na líčkach, tzv. bokombrady. Na pomyselnom priesečníku medzi osami spájajúcimi
oko s protiÍahlým uchom leží vírik chlpov - korunka. Má okrúhly tvar a je dostatočne otvorená. Jej stred
nie je väčší, než špendlíková hlavička. Nie je zdvojený a nevybieha do cestičky. Okrem korunky v srsti
na tele nie sú žiadne víriky, či cestičky, ktoré by rozdeÍovali srsť.
55
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
Coronet je povolený vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách
Ľahké chyby
Závažné chyby
Mierne kratšia srsť
Výrazne krátka srsť
Kratšia hriva
Výrazne krátka hriva
Kratšie bokombrady
Výrazne krátke bokombrady
Mierne väčší stred korunky
Výrazne veÍký stred korunky
Nesprávne tvarovaná korunka
Zastrihnutá, či inak mechanicky upravená
korunka
Posunutý stred korunky mimo pomyselný
priesečník ôs
Rozety alebo cestičky kdekoÍvek na tele, okrem
korunky
CORONET SATÉN
Bodovací systém
1. typ a stavba
15
2. hlava, oči, uši
15
3. hustota a dĺžka srsti
15
4. korunka, bokombrady, hriva
15
5. lesk
15
6. farba
15
7. kondícia a prezentácia
10
Toto plemeno má hladkú rovnú srsť. Srsť je rovnomerne dlhá, dorastá do dĺžky cca 20 cm. Je hustá a
lesklá. Dlhá srsť vyrastá od temena a za ušami padá pozdĺž tela voÍne nadol. Srsť na hlave je krátka,
priliehavá. Žiadaná je dlhšia srsť na líčkach, tzv. bokombrady. Na pomyselnom priesečníku medzi osami
spájajúcimi oko s protiÍahlým uchom leží vírik chlpov - korunka. Má okrúhly tvar a je dostatočne
otvorená. Jej stred nie je väčší, než špendlíková hlavička. Nie je zdvojený a nevybieha do cestičky. Okrem
korunky v srsti na tele nie sú žiadne víriky, či cestičky, ktoré by rozdeÍovali srsť.
Vďaka saténovému faktoru je chlp dutý a tenší, než normálny chlp. Z tohto dôvodu sa svetlo odráža
a láme pod iným uhlom a farby sa zdajú sýtejšie a tmavšie a vzniká brilantný lesk.
Napriek tomu, že chlpy v saténovej štruktúre sú veÍmi tenké jemné a hodvábne, srsť musí byť hustá
s rovnomerným saténovým leskom.
Coronet satén je povolený vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách
Ľahké chyby
Závažné chyby
Mierne kratšia srsť
Výrazne krátka srsť
Kratšia hriva
Víriky alebo cestičky kdekoÍvek na tele
Kratšie bokombrady
Výrazne krátka hriva
Výrazne krátke bokombrady
56
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
Ľahké chyby
Závažné chyby
Mierne slabší saténový lesk
Výrazne slabý saténový lesk
Mierne väčší stred korunky
Výrazne veÍký stred korunky
Zle tvarovaná korunka
Posunutý stred korunky mimo pomyselný
priesečník ôs
Zastrihnutá, či inak mechanicky upravená
korunka
PERUÁNEC
Bodovací systém
1. typ a stavba
15
2. hlava, oči, uši
15
3. hustota a dĺžka srsti
15
4. bokombrady a pony
15
5. rozety
15
6. farba
15
7. kondícia a prezentácia
10
Peruánec má hladkú rovnú srsť. Srsť je rovnomerne dlhá, dorastá do dĺžky cca 20 cm. Je hustá a
lesklá. Na bedrách má dve vedÍa seba umiestnené rozety, preto srsť rastie obrátene odzadu dopredu.
Na čele je nepravý vírik, ktorý spolu s naopak rastúcou dlhou srsťou vytvára ofinku - pony. Srsť na
hlave je krátka, priliehavá. Žiadaná je dlhšia srsť na líčkach, tzv. bokombrady.
Peruánec je povolený vo všetkých štandardom schválených farbách a kresbách.
Ľahké chyby
Závažné chyby
Mierne kratšia srsť
Výrazne krátka srsť
Kratšia pony
Výrazne krátka pony
Kratšie bokombrady
Výrazne krátke bokombrady
Mierna asymetria roziet
Výrazná asymetria roziet
Mierne vyššie umiestnené rozety
Vysoko umiestnené rozety
Mierne väčšie stredové body roziet
Výrazne väčšie stredové body roziet
Okrúhla korunka na čele
Chýbajúce alebo nadpočetné rozety
Nesprávne tvarované rozety
PERUÁNEC SATÉN
Bodovací systém
1. typ a stavba
15
2. hlava, oči, uši
15
3. hustota a dĺžka srsti
15
57
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
Bodovací systém
4. rozety, bokombrady, pony
15
5. lesk
15
6. farba
15
7. kondícia a prezentácia
10
Toto plemeno má hladkú rovnú srsť. Srsť je rovnomerne dlhá, dorastá do dĺžky cca 20 cm. Je hustá a
lesklá. Na bedrách má dve vedÍa seba umiestnené rozety, preto srsť rastie obrátene odzadu dopredu.
Na čele je nepravý vírik, ktorý spolu s naopak rastúcou dlhou srsťou vytvára ofinku - pony. Srsť na
hlave je krátka, priliehavá. Žiadaná je dlhšia srsť na líčkach, tzv. bokombrady.
Peruánec satén je povolený vo všetkých štandardom schválených farbách a kresbách.
Vďaka saténovému faktoru je chlp dutý a tenší, než normálny chlp. Z tohto dôvodu sa svetlo odráža
a láme pod iným uhlom a farby sa zdajú sýtejšie a tmavšie a vzniká brilantný lesk.
Napriek tomu, že chlpy v saténovej štruktúre sú veÍmi tenké jemné a hodvábne, srsť musí byť hustá
s rovnomerným saténovým leskom.
Ľahké chyby
Závažné chyby
Mierne kratšia srsť
Výrazne krátka srsť
Kratšia pony
Výrazne krátka pony
Kratšie bokombrady
Výrazne krátke bokombrady
Mierna asymetria roziet
Výrazná asymetria roziet
Mierne vyššie umiestnené rozety
Vysoko umiestnené rozety
Mierne väčšie stredové body roziet
Výrazne väčšie stredové body roziet
Okrúhla korunka na čele
Chýbajúce alebo nadpočetné rozety
Nesprávne tvarované rozety
Mierne slabší saténový lesk
Výrazne málo saténového lesku
TEXEL
Bodovací systém
1. typ a stavba
15
2. hlava, oči, uši
15
3. hustota a dĺžka srsti
15
4. pružnosť, štruktúra a kučeravosť srsti
15
5. bokombrady a hriva
15
6. farba
15
7. kondícia a prezentácia
10
Toto plemeno má zvlnenú krepovitú
srsť. Jednotlivé pramienky sa stáčajú do špirál.
Srsť
je
rovnomerne dlhá, dorastá do dĺžky cca 20 cm. Rastie kolmo od tela, je hustá a lesklá. Dlhá srsť vyrastá
58
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
od temena a za ušami padá pozdĺž tela voÍne nadol. Srsť na hlave je krátka, priliehavá. Žiadaná je dlhšia
srsť na líčkach, tzv. bokombrady. Srsť na brušku je tiež kučeravá a nemala by sa rozčesávať.
Texel je povolený vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách
Ľahké chyby
Závažné chyby
Mierne kratšia srsť
Výrazne krátka srsť
Kratšia hriva
Víriky alebo cestičky kdekoÍvek na tele
Kratšie bokombrady
Výrazne krátka hriva
Mierne menej kučier
Výrazne rovná srsť
Výrazne krátke bokombrady
Rozety alebo cestičky kdekoÍvek na tele
TEXEL SATÉN
Bodovací systém
1. typ a stavba
15
2. hlava, oči, uši
15
3. hustota a dĺžka srsti
15
4. pružnosť, štruktúra a kučeravosť srsti,
15
bokombrady a hriva
5. lesk
15
6. farba
15
7. kondícia a prezentácia
10
Texel satén má zvlnenú krepovitú srsť. Jednotlivé pramienky sa stáčajú do špirál. Srsť je rovnomerne
dlhá, dorastá do dĺžky cca 20 cm. Rastie kolmo od tela, je hustá a lesklá. Dlhá srsť vyrastá od temena a
za ušami padá pozdĺž tela voÍne nadol. Srsť na hlave je krátka, priliehavá. Žiadaná je dlhšia srsť na
líčkach, tzv. bokombrady. Srsť na brušku je tiež kučeravá a nemala by sa rozčesávať. Srsť je rovnomerne
dlhá, dorastá do dĺžky cca 20 cm. Je hustá a lesklá. Dlhá srsť vyrastá od temena a za ušami padá pozdĺž
tela voÍne nadol. Srsť na hlave je krátka, priliehavá.
Vďaka saténovému faktoru je chlp dutý a tenší, než normálny chlp. Z tohto dôvodu sa svetlo odráža
a láme pod iným uhlom a farby sa zdajú sýtejšie a tmavšie a vzniká brilantný lesk.
Napriek tomu, že chlpy v saténovej štruktúre sú veÍmi tenké jemné a hodvábne, srsť musí byť hustá
s rovnomerným saténovým leskom.
Texel satén je povolený vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách
Ľahké chyby
Závažné chyby
Mierne kratšia srsť
Výrazne krátka srsť
Kratšia hriva
Víriky alebo cestičky kdekoÍvek na tele
Kratšie bokombrady
Výrazne krátka hriva
Výrazne krátke bokombrady
Mierne slabší saténový lesk
Výrazne slabý saténový lesk
59
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
Ľahké chyby
Závažné chyby
Rozety alebo cestičky kdekoÍvek na tele
Mierne menej kučier
Výrazne rovná srsť
MERINO
Bodovací systém
1. typ a stavba
15
2. hlava, oči, uši
15
3. hustota a dĺžka srsti
15
4. pružnosť, štruktúra, kučeravosť
15
5. korunka, bokombrady a hriva
15
6. farba
15
7. kondícia a prezentácia
10
Merino má zvlnenú krepovitú srsť. Jednotlivé pramienky sa stáčajú do špirál. Srsť je rovnomerne
dlhá, dorastá do dĺžky cca 20 cm. Rastie kolmo od tela, je hustá a lesklá. Dlhá srsť vyrastá od temena a
za ušami padá pozdĺž tela voÍne nadol a nemala by sa rozčesávať. Srsť na hlave je krátka, priliehavá.
Žiadaná je dlhšia srsť na líčkach, tzv. bokombrady. Na pomyselnom priesečníku medzi osami spájajúcimi
oko s protiÍahlým uchom leží vírik chlpov - korunka. Má okrúhly tvar a je dostatočne otvorená. Jej stred
nie je väčší, než špendlíková hlavička. Nie je zdvojený a nevybieha do cestičky. Okrem korunky v srsti
na tele nie sú žiadne víriky, či cestičky, ktoré by rozdeÍovali srsť. Srsť na brušku je tiež kučeravá.
Merino je povolené vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách
Ľahké chyby
Závažné chyby
Mierne kratšia srsť
Výrazne krátka srsť
Kratšia hriva
Výrazne krátka hriva
Kratšie bokombrady
Výrazne krátke bokombrady
Mierne väčší stred korunky
Výrazne veÍký stred korunky
Nesprávne tvarovaná korunka
Zastrihnutá, či inak mechanicky upravená
korunka
Posunutý stred korunky mimo pomyselný
priesečník ôs
Rozety alebo cestičky kdekoÍvek na tele, okrem
korunky
Mierne menej kučier
Výrazne rovná srsť
MERINO SATÉN
Bodovací systém
1. typ a stavba
15
2. hlava, oči, uši
15
3. hustota a dĺžka srsti
15
60
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
Bodovací systém
4. pružnosť, štruktúra a kučeravosť srsti,
15
bokombrady a hriva
5. lesk
15
6. farba
15
7. kondícia a prezentácia
10
Merino satén má zvlnenú krepovitú srsť. Jednotlivé pramienky sa stáčajú do špirál. Srsť je
rovnomerne dlhá, dorastá do dĺžky cca 20 cm. Rastie kolmo od tela, je hustá a lesklá. Dlhá srsť vyrastá
od temena a za ušami padá pozdĺž tela voÍne nadol a nemala by sa rozčesávať. Srsť na hlave je krátka,
priliehavá. Žiadaná je dlhšia srsť na líčkach, tzv. bokombrady. Na pomyselnom priesečníku medzi osami
spájajúcimi oko s protiÍahlým uchom leží vírik chlpov - korunka. Má okrúhly tvar a je dostatočne
otvorená. Jej stred nie je väčší, než špendlíková hlavička. Nie je zdvojený a nevybieha do cestičky. Okrem
korunky v srsti na tele nie sú žiadne víriky, či cestičky, ktoré by rozdeÍovali srsť. Srsť na brušku je tiež
kučeravá.
Vďaka saténovému faktoru je chlp dutý a tenší, než normálny chlp. Z tohto dôvodu sa svetlo odráža
a láme pod iným uhlom a farby sa zdajú sýtejšie a tmavšie a vzniká brilantný lesk.
Napriek tomu, že chlpy v saténovej štruktúre sú veÍmi tenké jemné a hodvábne, srsť musí byť hustá
s rovnomerným saténovým leskom.
Merino satén je povolený vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách
Ľahké chyby
Závažné chyby
Mierne kratšia srsť
Výrazne krátka srsť
Kratšia hriva
Víriky alebo cestičky kdekoÍvek na tele
Kratšie bokombrady
Výrazne krátka hriva
Výrazne krátke bokombrady
Mierne slabší saténový lesk
Výrazne slabý saténový lesk
Mierne väčší stred korunky
Výrazne veÍký stred korunky
Zle tvarovaná korunka
Posunutý stred korunky mimo pomyselný
priesečník ôs
Zastrihnutá, či inak mechanicky upravená
korunka
Mierne menej kučier
Výrazne rovná srsť
ALPAKA
Bodovací systém
1. typ a stavba
15
2. hlava, oči, uši
15
3. hustota a dĺžka srsti
15
4. pružnosť, štruktúra a kučeravosť srsti,
15
5. víriky, bokombrady a pony
15
61
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
Bodovací systém
6. farba
15
7. kondícia a prezentácia
10
Alpaka má zvlnenú, krepovitú srsť. Jednotlivé pramienky sa stáčajú do špirál. Srsť je rovnomerne
dlhá, dorastá do dĺžky cca 20 cm. Rastie kolmo od tela. Je hustá a lesklá. Na bedrách má dve vedÍa seba
umiestnené rozety (víriky), preto srsť rastie obrátene odzadu dopredu. Na čele je nepravý vírik, ktorý
spolu s naopak rastúcou dlhou srsťou vytvára ofinku - pony. Srsť na hlave je krátka, priliehavá. Žiadaná
je dlhšia odstávajúca srsť na líčkach, tzv. bokombrady. Na bruchu je srsť takisto kučeravá. Srsť by sa
nemala rozčesávať.
Alpaka je povolená vo všetkých štandardom schválených farbách a kresbách.
Ľahké chyby
Závažné chyby
Mierne kratšia srsť
Výrazne krátka srsť
Kratšia pony
Výrazne krátka pony
Kratšie bokombrady
Výrazne krátke bokombrady
Mierna asymetria roziet
Výrazná asymetria roziet
Mierne vyššie umiestnené rozety
Vysoko umiestnené rozety
Mierne väčšie stredové body roziet
Výrazne väčšie stredové body roziet
Okrúhla korunka na čele
Chýbajúce alebo nadpočetné rozety
Nesprávne tvarované rozety
Mierne menej kučier
Výrazne rovná srsť
ALPAKA SATÉN
Bodovací systém
1. typ a stavba
15
2. hlava, oči, uši
15
3. hustota a dĺžka srsti
15
4. pružnosť, štruktúra, kučeravosť, rozety,
15
bokombrady, pony
5. lesk
15
6. farba
15
7. kondícia a prezentácia
10
Alpaka satén má zvlnenú, krepovitú srsť. Jednotlivé pramienky sa stáčajú do špirál.
Srsť
je
rovnomerne dlhá, dorastá do dĺžky cca 20 cm. Rastie kolmo od tela. Je hustá a lesklá. Na bedrách má dve
vedÍa seba umiestnené rozety (víriky), preto srsť rastie obrátene odzadu dopredu. Na čele je nepravý
vírik, ktorý spolu s naopak rastúcou dlhou srsťou vytvára ofinku - pony. Srsť na hlave je krátka,
priliehavá. Žiadaná je dlhšia odstávajúca srsť na líčkach, tzv. bokombrady. Na bruchu je srsť takisto
kučeravá. Srsť by sa nemala rozčesávať.
Vďaka saténovému faktoru je chlp dutý a tenší, než normálny chlp. Z tohto dôvodu sa svetlo odráža
a láme pod iným uhlom a farby sa zdajú sýtejšie a tmavšie a vzniká brilantný lesk.
62
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
Napriek tomu, že chlpy v saténovej štruktúre sú veÍmi tenké jemné a hodvábne, srsť musí byť hustá
s rovnomerným saténovým leskom.
Alpaka satén je povolená vo všetkých štandardom schválených farbách a kresbách.
Ľahké chyby
Závažné chyby
Mierne kratšia srsť
Výrazne krátka srsť
Kratšia pony
Výrazne krátka pony
Okrúhla korunka na čele
Mierne menej kučier
Výrazne rovná srsť
Kratšie bokombrady
Výrazne krátke bokombrady
Mierne slabší saténový lesk
Výrazne málo saténového lesku
Mierna asymetria roziet
Výrazná asymetria roziet
Mierne vyššie umiestnené rozety
Vysoko umiestnené rozety
Mierne väčšie stredové body roziet
Výrazne väčšie stredové body roziet
Chýbajúce alebo nadpočetné rozety
Nesprávne tvarované rozety
LUNKARYA - PERUÁNEC
Bodovací systém
1. typ a stavba
15
2. hlava, oči, uši
15
3. hustota a dĺžka srsti
15
4. pružnosť, štruktúra a kučeravosť srsti,
15
5. víriky, bokombrady a pony
15
6. farba
15
7. kondícia a prezentácia
10
Toto plemeno má zvlnenú, krepovitú srsť. Jednotlivé pramienky sa stáčajú do špirál.
Srsť
je
rovnomerne dlhá, dorastá do dĺžky cca 20 cm. Rastie kolmo od tela. Je hustá a lesklá. Na bedrách má dve
vedÍa seba umiestnené rozety (víriky), preto srsť rastie obrátene odzadu dopredu. Na čele je nepravý
vírik, ktorý spolu s naopak rastúcou dlhou srsťou vytvára ofinku - pony. Srsť na hlave je krátka,
priliehavá. Žiadaná je dlhšia odstávajúca srsť na líčkach, tzv. bokombrady. Na bruchu je srsť takisto
kučeravá. Štruktúrou je srsť odlišná od ostatných kučeravých plemien. Chlp nie je krepovitý, takže srsť
je mäkšia ako u ostatných plemien. Gén, ktorý spôsobuje kučeravosť sa dedí dominantne, takže
potomkov lunkarya sa dočkáme už v prvej generácii. Srsť by sa nemala rozčesávať.
Lunkarya - peruánec je povolený vo všetkých štandardom schválených farbách a kresbách.
Ľahké chyby
Závažné chyby
Mierne kratšia srsť
Výrazne krátka srsť
Kratšia pony
Výrazne krátka pony
Kratšie bokombrady
Výrazne krátke bokombrady
Mierna asymetria roziet
Výrazná asymetria roziet
63
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
Ľahké chyby
Závažné chyby
Mierne vyššie umiestnené rozety
Vysoko umiestnené rozety
Mierne väčšie stredové body roziet
Výrazne väčšie stredové body roziet
Okrúhla korunka na čele
Chýbajúce alebo nadpočetné rozety
Nesprávne tvarované rozety
Mierne menej kučier
Výrazne rovná srsť
LUNKARYA - PERUÁNEC SATÉN
Bodovací systém
1. typ a stavba
15
2. hlava, oči, uši
15
3. hustota a dĺžka srsti
15
4. pružnosť, štruktúra, kučeravosť, rozety,
15
bokombrady, pony
5. lesk
15
6. farba
15
7. kondícia a prezentácia
10
Toto plemeno má zvlnenú, krepovitú srsť. Jednotlivé pramienky sa stáčajú do špirál.
Srsť
je
rovnomerne dlhá, dorastá do dĺžky cca 20 cm. Rastie kolmo od tela. Je hustá a lesklá. Na bedrách má dve
vedÍa seba umiestnené rozety (víriky), preto srsť rastie obrátene odzadu dopredu. Na čele je nepravý
vírik, ktorý spolu s naopak rastúcou dlhou srsťou vytvára ofinku - pony. Srsť na hlave je krátka,
priliehavá. Žiadaná je dlhšia odstávajúca srsť na líčkach, tzv. bokombrady. Na bruchu je srsť takisto
kučeravá. Štruktúrou je srsť odlišná od ostatných kučeravých plemien. Chlp nie je krepovitý, takže srsť
je mäkšia ako u ostatných plemien. Gén, ktorý spôsobuje kučeravosť sa dedí dominantne, takže
potomkov lunkarya sa dočkáme už v prvej generácii. Srsť by sa nemala rozčesávať.
Vďaka saténovému faktoru je chlp dutý a tenší, než normálny chlp. Z tohto dôvodu sa svetlo odráža
a láme pod iným uhlom a farby sa zdajú sýtejšie a tmavšie a vzniká brilantný lesk.
Napriek tomu, že chlpy v saténovej štruktúre sú veÍmi tenké jemné a hodvábne, srsť musí byť hustá
s rovnomerným saténovým leskom.
Lunkarya peruánec satén je povolený vo všetkých štandardom schválených farbách a kresbách.
Ľahké chyby
Závažné chyby
Mierne kratšia srsť
Výrazne krátka srsť
Kratšia pony
Výrazne krátka pony
Okrúhla korunka na čele
Mierne menej kučier
Výrazne rovná srsť
Kratšie bokombrady
Výrazne krátke bokombrady
Mierne slabší saténový lesk
Výrazne málo saténového lesku
Mierna asymetria roziet
Výrazná asymetria roziet
64
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
Ľahké chyby
Závažné chyby
Mierne vyššie umiestnené rozety
Vysoko umiestnené rozety
Mierne väčšie stredové body roziet
Výrazne väčšie stredové body roziet
Chýbajúce alebo nadpočetné rozety
Nesprávne tvarované rozety
65
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
ŠTANDARD B
Štandard B je tzv. predbežný štandard, kde sú na preklenovacie obdobie - spravidla dva roky -
zaradené plemená a farby, ktoré boli predbežne uznané. Všetky morčatá, ktoré zodpovedajú štandardu
B sa evidujú.
Bezsrsté morčatá a obrie morčatá sú trvale zaradené do štandardu B.
FAREBNÉ RÁZY B-PLEMIEN MORČIAT
Viď rozdelenie farieb v štandarde A
ZOZNAM UZNANÝCH B-PLEMIEN MORČIAT
Bezsrsté morčatá:
· skinny
· baldwin
Obrie morčatá:
· cuy
BEZSRSTÉ MORČATÁ
VŠEOBECNE
TYP A STAVBA TELA
viď štandard A
HLAVA OČI A UŠI
viď štandard A
KOŽA
Koža morčaťa je pevná, pružná, pôsobí zdravým a celistvým dojmom. Je bez vonkajších parazitov.
Ľahké chyby
Závažné chyby
mierne poškodenie kože - jazvy
výrazné poškodenie kože - jazvy, chrasty
malá hrčka alebo zdurenina
výrazné zdureniny alebo hrče
ŠPECIFIKÁ HLAVY
rozpísané sú u jednotlivých plemien
ŠPECIFIKÁ TELA
rozpísané u jednotlivých plemien
66
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
FARBA
viď štandard A
KONDÍCIA A PREZENTÁCIA
Vystavené morča musí byť v dobrom výživnom stave. Je zdravé, bez prejavov ochorení, bez poranení
a vonkajších parazitov. Koža je pevná, celistvá, bez poranení. Pazúry na nohách musia byť krátke a
správne zastrihnuté. Chodidlá sú bez zranení a zrohovatených výrastkov. Prípadná srsť nesmie byť nijak
upravovaná (farbená, holenáǤǤǤ)
Chyby
Ľahké chyby
Závažné chyby
mierne dlhšie pazúriky
choré morča
znečistené okolie mazovej žÍazy
výrazne poranené morča
lupiny
vonkajšie parazity a ich vývojové štádiá
mierne znečistené uši
prerastené, nezastrihnuté pazúriky
mierne poranené morča - škrabanec
príliš skrátené pazúriky - do dreňovej oblasti
naolejovaná, mastná koža
zafarbená srsť
výrazne znečistené uši
holená, či depilovaná koža
vylomené zuby
ŠPECIFIKÁ PLEMIEN
BALDWIN
Bodovací systém
1. Typ a stavba
15
2. Hlava, oči, uši
15
3. Koža
15
4. Špecifiká hlavy
15
5. Špecifiká tela
15
6. Farba
15
7. Kondícia a prezentácia
10
Toto bezsrsté plemeno pochádzajúce z USA je geneticky odlišné od plemena skinny a je aj vzácnejšie.
Po prvýkrát sa baldwini objavili v laboratóriách v San Diegu, pri spolupráci Brendy McNaughton a Caroll
Miller. Spárením dvoch amerických crestedov farby zlatá aguti vznikli mláďatá, ktoré začali počas
prvého týždňa života strácať srsť. Najskôr okolo očí, neskôr okolo nosa a nakoniec na chrbte. Ako náhle
títo prví baldwini dospeli, urobili v laboratóriu pokusne spätné kríženie, z ktorého vzišli opäť baldwini.
Bezsrstosť je dôsledok mutácie „hairless“ (hr) na chromozóme 14. Baldwini sú recesívni homozygoti
s genotypom hrhr.
67
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
Baldwin je veÍkosťou tela menší než skinny a aj jeho hlava je výrazne jemnejšia. Jeho koža na dotyk
pripomína gumu, bez akéhokoÍvek osrstenia. Na dotyk však nie je hladká a jemná ako u skinny, ale
drsnejšia. Rodí sa úplne osrstený, ale srsť postupne od 5-ho dňa vypadáva smerom od hlavy. Do veku 2
mesiace musí byť úplne nahý, inak mu zvyšky srsti ostanú po zvyšok života (tzv. medzi typ).
Na koži baldwina sa tvoria záhyby a vrásky, ktoré sú najvýraznejšie na hlave, ramenách a nohách. Na
hlave má byť zhora nadol stredová línia a vrásky sa majú vytvárať okolo nej. Na ramenách sú vrásky
hlboké, zadok je hladký. Chlpy sa môžu vyskytnúť na nártoch, fúzy na tvári a brade.
Ľahké chyby
Závažné chyby
menej vrások a záhybov
chýbajúce vrásky a záhyby
chĺpky po tele s výnimkou vyššie uvedených častí
SKINNY
Bodovací systém
1. Typ a stavba
15
2. Hlava, oči, uši
15
3. Koža
15
4. Špecifiká hlavy
15
5. Špecifiká tela
15
6. Farba
15
7. Kondícia a prezentácia
10
Skinny vzišlo z Kanadských laboratórií. Prvýkrát sa táto mutácia objavila v roku
1978 v
Montrealskom inštitúte Armanda Frapiera. Pôvodne boli všetci skinni bieli červenookí. Skinnov
chovatelia kvôli posilneniu odolnosti pária s osrstenými morčatami, čím vzniká množstvo farieb a
kresieb. Dnes je to zdravé a prospievajúce plemeno. Naďalej ich však chovatelia pária s osrstenými
plemenami, čím vzniká množstvo zvierat s väčším osrstením.
Skinny má po celom tele veÍmi jemné, nebadateÍné chĺpky, vďaka ktorým je ich telo príjemné na
dotyk. Srsť na končatinách zasahuje do výšky kolenných a lakťových kĺbov.
Uznané sú dve varianty:
· Pompon - osrstenie na nose je ohraničené a končí symetricky v úrovni vnútorných očných
kútikov. Má byť dostatočne husté.
· Véčko - osrstenie nie je ukončené v úrovni vnútorných očných kútikov, ale pokračuje po
nadočnicovom oblúku smerom k ušiam a pripomína tvar písmena V. Má byť dostatočne husté
a rovnomerné.
Ľahké chyby
Závažné chyby
mierne väčšie osrstenie na vyššie uvedených
nadmerné osrstenie na tele
miestach
mierne slabšie osrstenie na vyššie
lysiny
špecifikovaných miestach
nedostatočné osrstenie na vyššie špecifikovaných
chýbajúce fúziky
častiach tela
68
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
Ľahké chyby
Závažné chyby
Neprirodzené končeky chlpov osrstených častí
tela
OBRIE MORČATÁ
CUY MORČATÁ
Bodovací systém
1. Typ a stavba
15
2. Hlava, oči, uši
15
3. Hustota a dĺžka srsti
15
4. Hmotnosť
15
5. Špecifiká plemena
15
6. Špecifiká farby a kresby
15
7. Kondícia a prezentácia
10
TYP A STAVBA TELA
Stavba tela je rovnaká pri všetkých plemenách cuy morčiat. Plemenné rozdiely sú v dĺžke srsti, jej
štruktúre, prítomnosti alebo neprítomnosti roziet, ich počte a rozmiestnení.
Morča musí celkove pôsobiť pevným, silným a kompaktným dojmom, no bez pretučnenia. Široká oblá
hlava prechádza do krátkeho a silného krku. Ramená sú široké a dobre osvalené. Predhrudie je plné a
široké, lopatka je dobre osvalená. Plecia prechádzajú do mierne dlhšieho chrbta, ktorý je široký a pevný.
Zadok je plný a oblý, chvost chýba. Na zadku sa nachádza žÍaza, ktorá vylučuje tuhý maz. Končatiny sú
krátke silné a rovné. U cuy morčiat sa vyskytuje mnohoprstosť, tzv. polydaktília, ktorá je viazaná na obrý
rast a nepovažuje sa za chybu. Prsty sú zakončené pazúrikmi. Morča má vpredu, v hornej čeÍusti dva
ostré hlodáky a v zadnej časti štyri stoličky. Rovnako je to aj na spodnej sánke. Na brušnej strane sa
nachádzajú vždy dve funkčné mliečne žÍazy.
Chyby
Menej závažné chyby
Závažné chyby
Mierne kratšie telo
Výrazne krátke telo
Výrazne úzke telo
Viac alebo menej mliečnych žliaz než 2
Mierne vystúpené lopatky
Výrazne vystúpené lopatky
Mierne sedlový chrbát
Výrazne sedlový chrbát
Mierne hranatý, skosený či zrazený zadok
Výrazne hranatý, skosený či zrazený zadok
Mierne vtočenie, či vytočenie 1-2 prstov
Výrazné vtočenie, či vytočenie viac prstov
Výrazne dlhé telo
HLAVA OČI A UŠI
viď štandard A
69
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
HUSTOTA A DĹŽKA SRSTI
viď štandard A
HMOTNOSŤ
posudzuje sa takto
trieda baby
menej ako 700g
700 - 900 g
viac ako 900g
0 bodov
14 bodov
15 bodov
trieda junior
menej ako 1000g
1000 - 1700g
viac ako 1700g
0 bodov
14 bodov
15 bodov
trieda adult
menej ako 1800g
1800 - 2000g
viac ako 2000g
0 bodov
14 bodov
15 bodov
ŠPECIFIKÁ PLEMENA
viď štandard A. Výnimku tvorí jedine cuy rozeta, kde sú požadované minimálne 4 bezchybné rozety.
ŠPECIFIKÁ FARBY A KRESBY
viď štandard A
KONDÍCIA A PREZENTÁCIA
viď štandard A
70
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
ŠTANDARD C - MAZNÁČIK
Tento štandard je vytvorený pre všetky morčatá, ktoré z akéhokoÍvek dôvodu nezodpovedajú
štandardu A alebo B. Pri týchto morčatách nezáleží na presnej dĺžke srsti. Tu sa kladie dôraz
predovšetkým na znaky dobrej kondície a starostlivosti o morča.
Pri maznáčikoch je ideálom kvalitne živené a pokojné morča, o ktoré je postarané s láskou.
PodÍa tohto štandardu je možné posudzovať aj neuznané plemená morčiat.
TYP A STAVBA - 20 BODOV
Posudzovanie typu a stavby tela sa riadi rovnakými pravidlami ako v štandarde A, s výnimkou, že za
hrubé chyby nie je zviera diskvalifikované, ale hodnotené malým počtom bodov.
Chyby
dlhé, krátke, či úzke telo
vystúpené lopatky
sedlovitý chrbát
zrazený zadok
vtočené prsty
SRSŤ - 20 BODOV
Pre srsť maznáčikov platia rovnaké kritériá, ako pre štandardné morčatá. Jedinou výnimkou je dĺžka
srsti, ktorá nemusí byť rovnomerne dlhá. Dôraz sa kladie na zdravo vyzerajúcu kvalitnú, hustú a lesklú
srsť, bez holých miest. U morčiat s dlhšou srsťou táto nesmie byť splstnatelá.
Chyby
preriedená srsť, lysiny
počúraná srsť
rozcuchaná, či splstnatelá srsť
príliš jemná, či naopak príliš hrubá srsť
OČI, UŠI - 20 BODOV
Na rozdiel od štandardných morčiat pre skupinu maznáčikov nie je predpísaný presný tvar hlavy, či
posadenie uší. Oči majú byť čisté, jasné - s iskrou a Íahko vypúlené. Nemajú byť matné a zapadnuté.
Pri posudzovaní uší sa sleduje hlavne ich čistota a celistvosť.
Chyby
zapadnuté matné oči
zalepené oči
príliš malé či veÍké oči
natrhnuté, či nahryznuté uši (tolerované je poškodenie ucha v dôsledku vytrhnutia ušnej známky)
špinavé uši
71
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
PRÍTULNOSŤ - 20 BODOV
Správne rozmaznané morča má byť zvyknuté na Íudskú ruku. Pri posudzovaní nesmie byť agresívne,
ale ani príliš apatické. Má byť primerane zvedavé, nechá sa pohladkať.
Chyby
morča je agresívne, snaží sa uhryznúť
morča je plaché, neustále uteká
morča je apatické, nejaví záujem o okolie
KONDÍCI
ST ROSTLIVOSŤ - 20 BODOV
U maznáčikov sa predpokladá dobrá starostlivosť. Preto sa na kondíciu kladie zvláštny dôraz. Morča
má byť zdravé, bez vonkajších parazitov a poranení. Má byť veselé, čulé, s upravenou srsťou. Celkovo
má pôsobiť čistým dojmom. Dôležitá je aj dobrá fyzická kondícia - nemá byť chudé, ale ani tučné.
Pazúriky sú primerane zastrihnuté, nos je čistý, primerane vlhký, bez šupiniek. Zuby sú čisté,
neprerastené.
Chyby
prerastené, alebo vybité zuby
zuby v páre nerovnako dlhé
špinavé alebo nezdravo zafarbené zuby
prerastené pazúre
príliš skrátené pazúriky
špinavé labky alebo iná časť tela
špinavý, zalepený alebo mokrý nos
chudé, či drobné morča
pretučnelé morča
72
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
DODATOK
VZOR POSUDZOVACIEHO LÍSTKU PRE ŠTANDARD A/B
(*1)
(*2)
(*1)
(*2)
(*1)
(*2)
(*1)
(*2)
(*1)
(*2)
(*1)
(*2)
(*1)
(*2)
OBR. 7 VZOR POSUDZOVACIEHO LÍSTKU ŠTANDARDOV „A“ / „B“
(*1) zoznam posudzovaných kategórii sa nachádza pri každom plemene v tomto štandarde
73
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
(*2) počet získaných bodov; za lomítkom si môže poznamenať zapisovateÍ počet zrazených bodov pre
zjednodušenie výpočtu.
Informácie pre vypisovanie:
Názov výstavy:
celý názov výstavy
Dátum konania:
dátum konania výstavy v tvare DD.MM.RRRR (DD - deň [00-31], MM - mesiac [01-
12], RRRR - rok [napr. 2017]) alebo DD. mesiac RRRR (DD - deň [00-31], mesiac -
mesiac slovom [január-december], RRRR - rok [napr. 2017])
Štandard:
A alebo B
Trieda:
baby, junior alebo adult; za lomítko sa uvádza dátum narodenia morčaťa v tvare
DD.MM.RRRR (DD - deň, MM - mesiac, RRRR - rok)
Pohlavie:
samec alebo samica
Katalóg:
katalógové číslo morčaťa
Meno:
meno morčaťa
Plemeno:
ktorékoÍvek, štandardom uznané, plemeno zo štandardu A alebo B
Evidenčné číslo:
evidenčné číslo morčaťa podÍa údajov Plemennej knihy SZCH
Farba srsti:
farba srsti morčaťa
Vystavovateľ:
meno a priezvisko vystavovateÍa
Posudzovateľ:
podpis, meno a/alebo pečiatka posudzovateÍa
Body celkom:
počet získaných bodov
CAC:
v prípade splnenia nároku na získanie CAC, v zmysle platného Výstavného poriadku,
bude táto skutočnosť poznamenaná v tomto poli.
74
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
Klasifikačná stupnica
98 - 100
vynikajúci
95 - 97,5
výborný
93 - 94,5
veÍmi dobrý
90 - 92,5
dobrý
89,5 a menej
nedostatočný
0
diskvalifikovaný
Hodnotenie:
Ľahká chyba - bodová zrážka
Vážna chyba - diskvalifikácia
V jednej položke na posudzovacom lístku sa môže strhnúť maximálne 5 bodov. Pri vyššej zrážke ide
automaticky o diskvalifikáciu. Ak v niektorej položke bude morča diskvalifikované, nemusí byť už ďalej
posudzované.
Ak posudzovateÍ zbadá na morčati nevýstavnú kondíciu, ktorá môže byť spôsobená napríklad
klinickým ochorením, či poranením, môže byť morča kedykoÍvek v priebehu posudzovania
diskvalifikované a ďalej neposudzované.
O oceneniach, vekových triedach a iných detailoch bližšie pojednáva Výstavný poriadok a
Poriadok pre udeľovanie šampionátov, ktorý je jeho súčasťou.
Podrobnosti o registrácii a evidencii morčiat riešia príslušné poriadky na www.szch-morcata.sk.
75
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
VZOR POSUDZOVACIEHO LÍSTKU PRE ŠTANDARD C
OBR. 8 VZOR POSUDZOVACIEHO LÍSTKU ŠTANDARDU „C“
Informácie pre vypisovanie:
Štandard:
C
CAC:
v štandarde C nie je možné udeliť CAC
76
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
Všetky ostatné položky sú identické s posudzovacím lístkom štandardov A a B.
77
Štandard plemien a farieb morčiat
platný k 01.01.2017
ZDROJE OBRÁZKOV
Eva Bednárová - CHS Pascale:
Obr. 1, Obr. 2, Obr. 3, Obr. 6
Alena Mikulinová - CHS Povraznícky Opál:
Obr. 4, Obr. 5
Peter Šimkovič - CHS PK Cavies:
Obr. 7, Obr. 8
78