Ohlásenie plánovanej výstavy

Plemenná kniha morčiat SZCH

Print
Plánované výstavy
  • id
  • Typ výstavy:

    1-dňová, 2-dňová, 3-dňová výstava: Posudzovanie všetkých morčiat je rozdelené do 1-3 dní -> každé morča je posúdené jeden krát a záverečné vyhodnotenie výstavy sa koná v posledný deň výstavy.

    2(3) samostatné výstavy - Každý deň sa koná samostatná výstava - každý deň je morča posúdené a výstava je každý deň ukončená.

    DUO udelovanie CAC - Organizátor môže behom jednej výstavy udeliť viac CAC jednemú morčaťu z posúdení od rôznych posudzovateľov.

  • Všetky zmeny je nutné včas nahlásiť na email szch.morcata@gmail.com alebo cez fb messenger https://m.me/klimsa.