1. Zasadanie komisie (04/2022)
aktualizované ku dňu 28.04.2022


Ústredná odborná komisia SZCH pre chov drobných hlodavcov (ďalej len "ÚOK")

 

Dokumenty uskutočneného zasadania: Uznesenie (odkaz), ďalšie dokumenty budú zverejnené už čoskoro


 

   Srdečne vás pozývame na 1. zasadanie Ústrednej odbornej komisie SZCH pre chov drobných hlodavcov, ktoré sa bude konať vo štvrtok 28.04.2022. Hlavnými bodmi programu bude potvrdenie funkcií novozvolenej ÚOK a prejednávanie iniciatívnych návrhov.


V prípade, že sa chcete zúčastniť zasadania ako hosť, tak prosím kontaktujte zodpovednú osobu najneskôr do 25.04.2022 19:00. Tešíme sa vopred na vašu účasť.

 

Dátum konania: štvrtok 28.04.2022 od 19:00 (prihlasovanie na konferenciu od 18:50 do 19:00)
Forma konania: Audio-video konferencia prostredníctvom služby Microsoft Teams
Pripojením sa na túto konferenciu súhlasíte s jej nahrávaním pre prípadné potreby ÚOK.
Zodpovedná osoba: Lukáš Klimša, szch.morcata@gmail.com , WhatApp (+421905252674), fb messenger
 
Program aktívu:
(môže sa zmeniť)

1) Otvorenie, príhovor predsedu ÚOK a správa PK morčiat SZCH
2) Vytvorenie pracovných komisií, výber zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu

3) Správa mandátovej komisie o účasti

4) Voľba formy hlasovania na zasadaní
5) Potvrdenie voľby funkcií členov ÚOK (hlasovanie)
6) Diskusia a hlasovanie o vopred nahlásených iniciatívnych návrhov

7) Správa pracovných komisií o priebehu hlasovaní na zasadaní

8) Odborná diskusia

9) Uznesenie zasadania ÚOK, záverečné slovo predsedu ÚOK

Hlasujúci: Účastníkmi zasadania s právom hlasovať budú všetci členovia ÚOK (spolu 3 hlasy):

Predseda ÚOK: Ing. Alena Mikulinová
Predseda zboru posudzovateľov: Eva Bednárová
Podpredseda ÚOK: Lukáš Klimša
Iniciatívne návrhy:

Členovia ÚOK, PK morčiat SZCH, posudzovatelia morčiat a ZO majú možnosť podať svoje iniciatívne návrhy. Návrhy je potrebné odoslať na szch.morcata@gmail.com najneskôr do 22.04.2022 19:00. Na zasadaní nebude umožnené predkladať vopred neohlásené iniciatívne návrhy.

Ohlásené iniciatívne návrhy:
Návrh zmien v chovateľskom poriadku
  
Dokumenty: Śtatút ÚOK, Volebný poriadok SZCH, Rokovací poriadok SZCH
  
Prílohy k aktívu: - momentálne žiadne -
  
Web zložka zasadania: Všetky dokumenty nájdete pohromade na tomto linku

 

 

 Google Meet

 Stiahnuť na Google Play   Stiahnuť v App Store   Stahnuť aplikáciu pre Windows  Teams funguje v základnom režime aj vo vašom prehliadači, bež inštálacie aplikácie Teams  Teams funguje v základnom režime aj vo vašom prehliadači, bež inštálacie aplikácie Teams  Teams funguje v základnom režime aj vo vašom prehliadači, bež inštálacie aplikácie Teams  Teams funguje v základnom režime aj vo vašom prehliadači, bež inštálacie aplikácie Teams

 Audio/video konferencia bude realizovaná prostredníctvom služby Microsoft Teams. Pre prihlásenie na konferenciu nemusíte byť v službe registrovaní, ale pokiaľ máte účet u Microsoftu (Onedrive, Microsoft email pri prihlasovaní do Windows, Outlook email), tak je vhodné sa s ním prihlásiť. Služba je prístupná cez webový prehliadač (v tom prípade nie je nutné nič inštalovať), aplikácie pre mobily aj tablety na platformách Android aj iOS a na aplikácii pre počítače Windows. Nesmiete nikdy zabudnúť prideliť prehliadačom alebo aplikáciam povolenie na použivanie mikrofónu a kamery pokiaľ budete na to vyzvaní. V prípade, že budete do konferencie pristupovať ako neregistrovaný (bez prihlásenia v službe), tak budete na začiatku vyzvaní na vyplnene mena a priezviska. Účastníkom konferencie bude v predstihu zaslaný internetový odkaz, cez ktorý sa v čase udalosti dostanú na konferenciu.