Najnovšie aktuality

03.05.2022

Dňa 28.04.2022 sa konalo 1. zasadanie ÚOK SZCH pre chov drobných hlodavcov. Na zasadaní bol hlavne schválený nový chovateľský poriadok, ktorý nájdete aj s uznesením a zápisnicou tu: odkaz .

Prihlásenie

Plemenná kniha morčiat

Slovenský zväz chovateľov

 

Správca: Lukáš Klimša
   
Korešpondenčná adresa: Lukáš Klimša, Školská 189/43, 925 21 Sládkovičovo
Písomné zásielky môžete odosielať aj cez zasielkovna.sk (CZ) (na výdajné miesto Tryo cukráreň, Fučíkova 89, Sládkovičovo).
  
Kontakty:
E-mail: szch-morcata@gmail.com
Fb chat / messenger: Kliknite na ikonu messengera v pravom dolnom rohu tohto webu.
WhatApp: WhatApp (+421905252674)


Základné poskytované služby:

 

Cenník služieb PK morčiat SZCH platný ku 01.11.2019

A/ Základné poplatky

Lehota Cena
Zápis morčaťa do evidencie PK (pridelenie evidečného čísla, uchovnenie)* 31 dní 1,50 €
Prepracovanie preukazu o pôvode - zapracovanie nahlásených zmien (bez tlače)* 31 dní 1,00 €
Akceptácia nahlásených zmien u morčiat (zmena farby, šampionátov z krajín EE, ... ) 31 dní 0,00 €
Priznanie chráneného názvu chovateľskej stanice 31 dní 3,00 €
Priznanie titulov šampionátu SR (elektronický a tlačený diplom) * 65 dní 4,50 €+p
Priznanie titulov šampionátu SR (iba elektronický diplom) * 30 dní 3,00 €
Priznanie titulov šampionátu SR (bez diplomu) * 20 dní 1,50 €

 

B/ Poplatky len pre platných členov ľubovolnej ZO morčiat SZCH 

Zápis morčaťa do evidencie PK (pridelenie evidečného čísla, uchovnenie)* 31 dní 1,00 €
Vystavenie preukazov o pôvode pre potomkov (za jedno mláďa, bez tlače) 31 dní 0,50 €
Prepracovanie preukazu o pôvode - povinné zapracovanie nahlásených zmien (bez tlače)* 31 dní 0,50 €
Dodatočné vypracovanie preukazu o pôvode na základe chovateľského poriadku 
bod VII.8  (v cene je zápis morčaťa do PK) - bez tlače
31 dní 1,50 €
Zmena priznaného názvu chovateľskej stanice a iné zmeny v chov. stanici 31 dní 4,00 €
Priznanie titulov šampionátu SR (elektronický a tlačený diplom) * 65 dní 3,00 €+p
Priznanie titulov šampionátu SR (iba elektronický diplom) * 30 dní 2,00 €
Priznanie titulov šampionátu SR (bez diplomu) * 20 dní 1,00 €
Priznanie ocenenia chovateľskej stanice 30 dní 0,00 €+p
* Vybrané poplatky sú zvýhodnené pre platných členov ľubovolnej ZO morčiat SZCH  

 

C/ Poplatky za služby iných zložiek (poplatky náležia plne konkrétnym zložkám)

Návrh chovnosti morčaťa posudzovateľom (viz. chov. poriadok bod IV.5 - 6) ** ihneď 0,50 €
Oprava PP/VP posudzovateľom (napr. zmena farieb, plemena) - POVINNÉ ** ihneď 0,50 €
Vystavenie duplikátu diplomu s CAC organizátorom výstavy (maximálny poplatok) 31 dní 2,00 €+p
 **  vykonáva oficiálny slovenský posudzovateľ morčiat SZCH podľa chovateľského poriadku

 

D/ Poštovné náklady (+p)

Slovensko (2.T, doporučene, platba vopred)*** 1,60 €
Slovensko (2.T, doporučene, platba dobierkou)*** 2,60 €
Česká republika (2.T, doporučene, platba vopred)*** 4,50 €
Európa (2.T, doporučene, platba vopred)*** 5,50 €

*** Na jedno poštovné je možné vybaviť maximálne 9 šampionátov (diplomov)


Pre chovateľov, ktorí využíjú možnosť platby za službu z kreditu u PK morčiat, budú účtované len skutočné poštovné náklady (poštovná známka) maximalne do výšky poplatkov v tomto cenníku. Zvýhodnenie nebude akceptované pri zneuživaniu výhody - účelovým dobitím kreditu len o výšku poplatku. Zostatok kreditu po zaúčtovaniu poplatku musí byť minimálne 1,00 €, inak zvýhodnenie nemôže byť nárokovateľné.

 

Spôsoby platby služieb PK morčiat 

 

- Platba na účet PK
- Platba z kreditu vedeného PK (len pre chovateľov s priznaným názvom chovateľskej stanice pod SZCH)
- Dobierka (iba Slovensko)
- Poštový poukaz na účet PK (nie na adresu!)

 

Bankové spojenie:

IBAN:   SK8383300000002401122243
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
ADRESA MAJITEĽA: Lukáš Klimša, Školská 189/43, 925 21 Sládkovičovo
ADRESA BANKY: Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava 

 

variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (príklad 05.12.1964 > 05121964)
poznámka platby: Názov chovateľskej stanice, meno a priezvisko, účel platby