11.09.2017

Podkomisia za odbor morčiat na svojom zasadaní dňa 19.06.2017 schválila nový výstavný poriadok platný od 1.9.2017.

07.06.2017

Podkomisia za odbor morčiat na svojom zasadaní dňa 19.05.2017 schválila návrhy zmien výstavného poriadku. Všetky potrebné informácie nájdete v zápisnici.

31.01.2017

Dnes prebehla aktualizácia zoznamu aktívnych chovateľských staníc

Čítať ďalej...

02.01.2017

1. Podkomisia za odbor morčiat na svojom zasadaní dňa 13.12.2016 schválila nový Výstavný poriadok a aktulizovaný Slovenský štandard morčiat a ďalšie zmeny. 

Čítať ďalej...

19.12.2016

Zmena bankového účtu:

Od 19.12.2016 dochádza k zmene bankového účtu Plemennej knihy morčiat SZCH:

Číslo nového účtu: SK8383300000002401122243 (Fio Banka)

Čítať ďalej...

05.12.2016

1. Podkomisia za odbor morčiat na svojom zasadaní dňa 22.11.2016 schválila finančný príspevok na konanie 9.a 10.Duo Cavy Show Nitra 2016. Zápisnicu zo zadania si môžete pozrieť tu.