05.12.2016

1. Podkomisia za odbor morčiat na svojom zasadaní dňa 22.11.2016 schválila finančný príspevok na konanie 9.a 10.Duo Cavy Show Nitra 2016. Zápisnicu zo zadania si môžete pozrieť tu.

05.11.2016

1. Podkomisia za odbor morčiat na svojom zasadaní dňa 25.10.2016 schválila novú verziu Výstavného poriadku, ktorý je platný od 1.11.2016. Vyznačené zmeny nájdetu tu. Zápisnicu zo zadania si môžete pozrieť tu.

10.08.2016

1. Podkomisia za odbor morčiat na svojom zasadaní dňa 09.08.2016 schválila novú verziu Slovenského štandardu morčiat, ktorý je platný od 1.11.2016.

Čítať ďalej...

09.08.2016

Zverejnenie zápisnice zo Zasadania sekcie morčiat EE 6.5.2016 Viedeň, Rakúsko. Zápisnicu môžete stiahnuť tu.

22.07.2016

Podkomisia za odbor morčiat na svojom zasadaní dňa 13.07.2016 schválila podmienky Prijímacieho konania pre adeptov na posudzovateľa morčiat pre rok 2016. Podrobné informácie nájdete tu. Zápisnicu nájdete tu.

14.06.2016

Plemenná kniha morčiat žiada chovateľov, ktorí využívajú platby formou kreditu, aby si aktualizovali svoje bankové číslo IBAN, z ktorého dobíjate kredit - tento údaj je neverejný a je len pre účely evidencie platieb a prípadných vracaní platieb.