10.08.2016

1. Podkomisia za odbor morčiat na svojom zasadaní dňa 09.08.2016 schválila novú verziu Slovenského štandardu morčiat, ktorý je platný od 1.11.2016.

Čítať ďalej...

09.08.2016

Zverejnenie zápisnice zo Zasadania sekcie morčiat EE 6.5.2016 Viedeň, Rakúsko. Zápisnicu môžete stiahnuť tu.

22.07.2016

Podkomisia za odbor morčiat na svojom zasadaní dňa 13.07.2016 schválila podmienky Prijímacieho konania pre adeptov na posudzovateľa morčiat pre rok 2016. Podrobné informácie nájdete tu. Zápisnicu nájdete tu.

14.06.2016

Plemenná kniha morčiat žiada chovateľov, ktorí využívajú platby formou kreditu, aby si aktualizovali svoje bankové číslo IBAN, z ktorého dobíjate kredit - tento údaj je neverejný a je len pre účely evidencie platieb a prípadných vracaní platieb.

28.04.2016

Podkomisia za odbor morčiat na svojom zasadaní dňa 27.04.2016 schválila novú verziu chovateľského poriadku, v ktorom bolo prehodnotenie podaniu návrhu na uchovnenie vlastných odchovov posudzovateľa - obmedzenie bolo zrušené. Zápisnicu nájdete tu

20.03.2016

Plemenná kniha morčiat SZCH spúšťa od dnes prihlasovanie do súťaže v oceňovaní chovateľských staníc.