Registrácia
* Toto pole je povinné a musíš ho vyplniť Povinný údaj | Toto pole JE v tvojom profile viditeľné Pole viditeľné v tvojom profile | Toto pole v tvojom profile NEBUDE viditeľné Pole nebude viditeľné v tvojom profile | Informácie: ? : Popis poľa: Presuň myš nad ikonu Informácia: Pridrž myš nad ikonou

Registrácia na szch-morcata.sk
Určené len pre účely evidencie morčiat, priznanie šampionátov a prihlasovanie na výstavy.
O priznanie chov. stanice je nutné zažiadať písomne.


 

* Toto pole je povinné a musíš ho vyplniť Toto pole JE v tvojom profile viditeľné Informácie: Užívateľské meno : Meno a priezvisko (bez medzier a diakritiky)
* Toto pole je povinné a musíš ho vyplniť Toto pole JE v tvojom profile viditeľné Informácie: E-mail : Zadaj platnú e-mailovú adresu. Na túto adresu ti po registrácii bude zaslaný potvrdzovací e-mail.
* Toto pole je povinné a musíš ho vyplniť Toto pole v tvojom profile NEBUDE viditeľné Informácie: Potvrdte email : Znovu napíšte svoju emailovú adresu
* Toto pole je povinné a musíš ho vyplniť Toto pole v tvojom profile NEBUDE viditeľné Informácie: Heslo : Zadaj platné heslo, prosím.  Bez medzier, najmenej 6 znakov dlhé a musí obsahovať malé aj veľké písmená, čísla a špeciálne znaky
* Toto pole je povinné a musíš ho vyplniť Toto pole v tvojom profile NEBUDE viditeľné Informácie: Overenie hesla : Zadaj platné heslo, prosím.  Bez medzier, najmenej 6 znakov dlhé a musí obsahovať malé aj veľké písmená, čísla a špeciálne znaky
Toto pole JE v tvojom profile viditeľné
 
* Toto pole je povinné a musíš ho vyplniť Toto pole JE v tvojom profile viditeľné Informácie: Titul, meno, priezvisko : Zadajte svoj titul, meno, priezvisko<br />
 
* Toto pole je povinné a musíš ho vyplniť Toto pole JE v tvojom profile viditeľné Informácie: Ulica, číslo : Zadajte ulicu a číslo domu
* Toto pole je povinné a musíš ho vyplniť Toto pole JE v tvojom profile viditeľné Informácie: Obec : Zadajte mesto
* Toto pole je povinné a musíš ho vyplniť Toto pole JE v tvojom profile viditeľné Informácie: PSČ : Zadajte Vaše poštové smerové číslo (tvar XXX XX)<br />
* Toto pole je povinné a musíš ho vyplniť Toto pole JE v tvojom profile viditeľné Informácie: Krajina : Ak Vaša krajina nie je na zozname, tak prosím kontaktujte administrátora.<br />
 
Toto pole JE v tvojom profile viditeľné Informácie: Tel. : <p>Zadajte vaše telefónne číslo v medzinárodnom tvare (napríklad+421....)</p>
Súhlas na spracovanie osobných údajov GDPR:
Toto pole JE v tvojom profile viditeľné Informácie: Udelený súhlas na spracovanie údajov (verzia WEB/05/2018) : <p style="text-align: justify;"><strong> Využívaním webu szch-morcata.sk súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov podľa platných právnych predpisov SR a&nbsp;EÚ</strong><span><span>&nbsp;Plemennou knihou morčiat SZCH so sídlom Školská 189/43, Sládkovičovo, ktorá je podriadenou zložkou organizácie Slovenský zväz chovateľov so sídlom Krížna 44, Bratislava. Za osobný údaj považujeme vaše meno a&nbsp;priezvisko, pohlavie, vek, dátum narodenia, osobný stav, IP adresa, e-mail, telefónne číslo, trvalý pobyt- adresa, IBAN.&nbsp;Všetky vaše údaje, ktoré zhromažďujeme máte kedykoľvek prístupné na webe&nbsp;<a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://www.szch-morcata.sk/profil">www.szch-morcata.sk/profil</a>&nbsp;po prihlásení vašimi jedinečnými prihlasovacími údajmi, ktoré vám boli pridelené. Vaše údaje budú spracovávané- archivované počas celej doby platnosti vašej registrácie na webe. Súhlas na spracovanie osobných údajov je možný kedykoľvek odvolať, čo bude mať za následok vymazanie vašich osobných údajov z&nbsp;databáz. Vaše osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám bez vášho súhlasu.</span></span></p>
Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním písomne na adresu PK morčiat SZCH alebo elektronicky emailom na adresu szch.morcata@gmail.com.
 
* Toto pole je povinné a musíš ho vyplniť Povinný údaj | Toto pole JE v tvojom profile viditeľné Pole viditeľné v tvojom profile | Toto pole v tvojom profile NEBUDE viditeľné Pole nebude viditeľné v tvojom profile | Informácie: ? : Popis poľa: Presuň myš nad ikonu Informácia: Pridrž myš nad ikonou