1. zasadanie OK 2024

Dňa 13.1.2024 sa v Banskej Bystrici konalo 1.zasadanie Odbornej komisie pre chov drobných hlodavcov v roku 2024. Na schôdzu predložila PK morčiat SZCH svoju Výročnú správu a taktiež vyhodnotenie hospodárenia za rok 2023 a štatistiky PK pre rok 2023. Ďalej boli na schôdzi schválené drobné úpravy výstavného poriadku platného od 1.1.2024 a prekonzultovaný ďalší postup vo vyhodnocovaní fondu rozvoja. Odborná komisia praje chovateľom úspešný nový rok. Tomáš Szabó podpredseda Odbornej komisie pre chov drobných hlodavcov

Zasadnutie OK - 14.12.2023

14.12.2023 prebehlo druhé tohtoročné zasadanie Odbornej komisie pre chov drobných hlodavcov. Na zasadnutí boli členovia komisie informovaný predsedníčkou OK o výsledkoch jednania Republikovej rady SZCH. Ďalej členovia komisie prejednávali návrhy zmien v CHP a VP, ktoré boli doručené prostredníctvom ZOCHDH/M. Taktiež došlo k schváleniu moratórií na konanie iných výstav morčiat v čase konania CVZ a Európskej výstavy morčiat. Okrem toho boli prijaté menšie zmeny v povinnostiach organizátorov výstav po skončení výstavy. Do pozornosti dávam nové znenie Chovateľského poriadku, v ktorom dochádza k zmene v akceptácií dokladov o pôvode morčiat a najdôležitejšou je rozsiahla zmena Výstavného poriadku. Oba tieto dokumenty už nájdete na webe PK v novom znení platnom od 1.1.2024. Zápisnicu zo zasadania komisie nájdete v sekcií Tlačivá a dokumenty v záložke zápisnice.

Zasadanie OK - 14.10.2023

Dňa 14.10.2023 sa v Banskej Bystrici konalo prvé tohtoročné zasadanie Odbornej komisie pre chov morčiat. Z prejednaných bodov by sme vytkli predovšetkým zmenu k elektronickým formulárom PK morčiat SZCH, ktoré odteraz budú môcť využívať iba prihlásený/overený užívatelia , z dôvodu väčšieho množstva kybernetických útokov ktorým čelila PK v poslednom období. Druhý dôležitý bod je rozsiahla zmena výstavného poriadku, ku ktorej dôjde k 1.1.2024. Na web PK bude nové znenie nahrané v druhej polovici decembra, dovtedy ho nájdete ako prílohu tejto zápisnice. Celé znenie zápisnice vrátane ostatných prejednaných bodov nájdete po prihlásení na tomto odkaze: https://www.szch-morcata.sk/tlaciva-dokumenty/category/33-2023?download=121:zapisnica-ok-18-10-2023

Európska výstava - Belgicko 2023

Vážení chovatelia! Dovoľujeme si vás upozorniť na konanie Európskej výstavy morčiat v Belgicku! Dátum: 23-24.25.11.2023 Miesto Bellekouter, Bellestraat 99,1790 Affligem , Belgicko Uzávierka prihlášok je 01.11.2023, maximálna kapacita 1000 morčiat. Výstava bude posudzovaná podľa Európskeho štandardu a budú zadávané tituly Európskeho šampióna a Európskeho majstra. Výstava sa riadi platnými predpismi EE.

Čítať ďalej...

Celoslovenský aktív chovateľov morčiat 2023 (oznam)

Vážení chovatelia! Dovoľujeme si Vám oznámiť konanie Celoslovenského aktívu chovateľov morčiat! Aktív sa uskutoční dňa 28.02.2023 od 19:00 prostredníctvom aplikácie MS Teams. Hlavnými bodmi programu budú doplňujúce voľby na funkciu podpredsedu ÚOK a správcu PK morčiat SZCH. V prípade záujmu o účasť ako hosť, prosíme o nahlásenie záujmu emailom na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Zmeny v PK

Dňa 17.01.2023 predseda komisie Ing. Alena Mikulinová menovala Tomáša Szaba za dočasného správcu Plemennej knihy morčiat SZCH až do riadnej voľby správcu, ktorá prebehne na najbližšom zasadaní komisie. Plemenná kniha naďalej funguje v obmedzenom režime.