Výstavný portál szch-morcata.sk bol zrušený ku 01.01.2023 z technických dôvodov.
Výstavy bude externe zabezpečovať správca webu Lukáš Klimša (
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. ) na novo pripravovanom výstavnom webe, ktorý bude predstavený už čoskoro.

 

 Výstavný portál szch-morcata.sk
Podmienky a pravidlá

 Zabezpečuje Plemenná kniha morčiat SZCH


 

1. Základné vlastnosti výstavného portálu

 

 1. Prihlášky sú realizované on-line systémom na webe szch-morcata.sk.

 2. Prihlasovanie na výstavy je prístupné pre slovenských aj zahraničných vystavovateľov.

 3. Registrácia na webe szch-morcata.sk je dobrovoľná a bezplatná (prihlášky je možné podať aj bez registrácie)-

 4. Registrovaný vystavovateľ môže sledovať zoznam a stav svojich prihlášok.

 5. Organizátor má prístupný základný prehľad všetkých prihlásených morčiat na unikátnej webovej adrese.

 6. Prihlášky spravuje výhradne správca PK morčiat SZCH (organizátor nemá možnosť priamo meniť ani rušiť prihlášky).

 7. Organizátor si môže vopred stanoviť limit prihlásených morčiat na vystavovateľa (trvalý, len počiatočný na prvé dni prihlasovania alebo žiadny).

 8. Organizátor si môže vopred stanoviť limity pre jednotlivé štandardy alebo ich kombinácie.

 9. Organizátor dostane po uzávierke (prihlasovania a platieb) zoznam prihlásených morčiat (excel) a posudzovacie lístky pre všetky prihlásené morčatá (pdf).

 

2. Platby výstavných poplatkov - všeobecne

 

 1. Organizátor vyberá výstavné poplatky na svoj vlastný účet.

 2. Pre slovenského vystavovateľa nie je umožnená platba výstavných poplatkov na mieste konania výstavy okrem ojedinelých dôvodov.

 3. Zahraničný vystavovateľ bude mať automaticky nastavenú platbu poplatkov na "platbu na výstave " (ihneď pri potvrdení prihlášky pokiaľ to organizátor neurčí v propozíciách inak).

 4. Odporúčame stanoviť lehotu dokedy je nutné zaplatiť výstavné poplatky resp. vykonať ich platbu (napr. do 7 dní od podania prihlášky), ale súčasne najneskôr v deň uzávierky výstavy.

 5. Organizátor je povinný pravidelne informovať osobu zodpovednú za prihlášky o prijatých platbách.

  

3. Uzávierka výstavy a platieb

 

 1. Odporúčame stanoviť uzávierku výstavy a uzávierku vykonania platby výstavných poplatkov na ten istý deň.

 2. Prosíme organizátora, aby stanovil uzávierky na pracovný deň s tým, že nasledujúci deň by mal byť tiež pracovným dňom (nepovinné). V prípade využitia CZK účtu odporúčame rešpektovať aj pracovné dni v ČR.

 

4. Základné povinnosti organizátora

 

 1. Organizátor musí byť členom ZO morčiat SZCH.

 2. Organizátor musí oznamovať každé zmeny v propozíciách výstavy.

 3. Organizátor musí udeľovať minimálne ocenenie CAC.

 4. Organizátor musí aktívne spolupracovať s osobou zodpovednou za prihlášky na výstavu.

 5. Organizátor nesmie akceptovať podávanie prázdnych alebo neúplných prihlášok (také prihlášky budú automaticky stornované do 24 hodín).

 6. V prípade zrušenia výstavy musí organizátor vrátiť aspoň časť uhradených poplatkov alebo stanoviť nový termín výstavy v čo najkratšom čase.

 

5. Povinné náležitosti v propozíciách výstavy

 

 1. Propozície musia obsahovať odkazy na on-line prihlášku a webovú stránku výstavy na výstavnom portály.

 2. Propozície musia byť vždy v súlade s výstavným poriadkom a s podmienkami výstavného portálu szch-morcata.sk.

 

6. Osobné údaje vystavovateľov

 

 1. Výstavný portál požaduje len minimum osobných údajov a to: meno a priezvisko, krajina trvalého pobytu, email a názov ZO morčiat (tieto údaje budú trvale súčasťou verejných dokumentov a to výstavného katalógu a výsledkovej listiny).
 2. Organizátor môže požadovať aj ďalšie osobné údaje, ale tie musia byť uvedené (vyžiadané) vo formulári prihlášky na výstavu.
 3. Iné údaje z užívateľských údajov na webe szch-morcata.sk nebudú poskytnuté organizátorovi.
 4. Všetky prihlášky a osobné údaje v nich budú vymazané z výstavného portálu najneskôr do 30dní po uskutočnení výstavy.
 5. Pokiaľ sa vystavovateľ registroval na webe szch-morcata.sk, tak jeho osobné údaje zostanú uchované napr. pre ďalšie prihlasovanie na inú výstavu. Vystavovateľ má právo kedykoľvek požiadať o vymazanie užívateľského účtu na webe okrem prípadu, že vystavovateľ má priznanú chovateľskú stanicu morčiat v SZCH.

 

7. Záverečné ustanovenia

 1. Výstavný portál je bezplatný pre všetkých, ktorí sú členmi ZO morčiat SZCH.
 2. Správca výstavného portálu má právo odmietnuť realizáciu výstavy bez udania dôvodu.
 3. Tieto pravidlá schválila Plemenná kniha morčiat SZCH dňa 01.09.2022.

 


 

Kontakt:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

alebo
FB chat v rohu webu

Správca PK morčiat SZCH