Cenník služieb PK morčiat SZCH

Slovenský zväz chovateľov

 

A/ Poplatky pre nečlenov ZO morčiat SZCH

Lehota Cena
Zápis morčaťa do evidencie PK (pridelenie evidečného čísla, uchovnenie)* 31 dní 1,50 €
Prepracovanie preukazu o pôvode - zapracovanie nahlásených zmien (bez tlače)* 31 dní 1,00 €
Akceptácia nahlásených zmien u morčiat (zmena farby, šampionátov z krajín EE, ... ) 31 dní 0,00 €
Priznanie chráneného názvu chovateľskej stanice 31 dní 3,00 €
Priznanie titulov šampionátu SR (iba elektronický diplom) * 30 dní 3,00 €
Priznanie titulov šampionátu SR (bez diplomu) * 20 dní 1,50 €

 

B/ Poplatky len pre platných členov ľubovolnej ZO morčiat SZCH (zvýhodnené ceny)

Zápis morčaťa do evidencie PK (pridelenie evidečného čísla, uchovnenie)* 31 dní 1,00 €
Vystavenie preukazov o pôvode pre potomkov (za jedno mláďa, bez tlače) 31 dní 0,50 €
Prepracovanie preukazu o pôvode - povinné zapracovanie nahlásených zmien (bez tlače)* 31 dní 0,50 €
Dodatočné vypracovanie preukazu o pôvode na základe chovateľského poriadku 
bod VII.8  (v cene je zápis morčaťa do PK) - bez tlače
31 dní 1,50 €
Zmena priznaného názvu chovateľskej stanice a iné zmeny v chov. stanici 31 dní 4,00 €
Priznanie titulov šampionátu SR (iba elektronický diplom) * 30 dní 2,00 €
Priznanie titulov šampionátu SR (bez diplomu) * 20 dní 1,00 €
Priznanie ocenenia chovateľskej stanice 30 dní 0,00 €+p
* Vybrané poplatky sú zvýhodnené pre platných členov ľubovolnej ZO morčiat SZCH  

 

C/ Poplatky za služby iných zložiek (poplatky náležia plne konkrétnym zložkám)

Návrh chovnosti morčaťa posudzovateľom (viz. chov. poriadok bod IV.5 - 6) ** ihneď 0,50 €
Oprava PP/VP posudzovateľom (napr. zmena farieb, plemena) - POVINNÉ ** ihneď 0,50 €
Vystavenie duplikátu diplomu s CAC organizátorom výstavy (maximálny poplatok) 31 dní 2,00 €+p
 **  vykonáva oficiálny slovenský posudzovateľ morčiat SZCH podľa chovateľského poriadku

 


 

Spôsoby platby služieb PK morčiat 

 

- Platba na účet PK
- Platba z kreditu vedeného PK (len pre chovateľov s priznaným názvom chovateľskej stanice pod SZCH)
- Dobierka (iba Slovensko)
- Poštový poukaz na účet PK (nie na adresu!)

 

Bankové spojenie (pozor zmena ku 03.02.2023):

IBAN:   SK73 8330 0000 0022 0246 3125
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

 

Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (príklad 05.12.1964 > 05121964)
Poznámka platby: Názov chovateľskej stanice, meno a priezvisko, účel platby 

 

 

Cenník je schválený príslušnou komisou SZCH a je platný ku 01.11.2019.