Hlásenie o vrhu a zmeny

Plemenná kniha morčiat SZCH

Prihláste sa a vaše osobné údaje budú automaticky vyplnené

Print
 • Naďalej súhlasím so spracovaním osobných údajov
  • áno
 • Odoslaním formulára ste si vedomí, že po odvolaní súhlasu na spracovanie osobných údajov nedôjde k vymazaniu vášho titulu,mena a priezviska v databáze morčiat a preukazoch o pôvode Plemennej knihy morčiat a to v prípadoch, kde je prítomný váš odchov v zázname alebo v preukaze.
 • Želáte si len zmenu v podanom hlásení?
 • id
 • Zmeny v hlásení prosím píšte do poľa "Iné údaje / zmeny".
 • Spôsob zaslania
 • Úhrada poplatku
 • Rodičia musia byť chovní, s prideleným evidenčným číslom z PK morčiat SZCH.

  Evidenciu rodičov (pridelenie evid.č.) vykonávajte najneskôr v deň podania hlásenia.

  Označenie morčaťa mikročipom môže vykonať len váš veterinárny lekár.
1. mláďa
2. mláďa
3. mláďa
4. mláďa
5. mláďa
6. mláďa
7. mláďa
8. mláďa a ďalšie
8. mláďa a ďalšie