Oficiálni slovenskí posudzovatelia morčiat


  Komisia pre chov ušľachtilých morčiat, SZCH

 

MVDr. Peter Supuka

 

Vyšný Žipov, SK
facebook : -

e-mail : supuka.peter@gmail.com

 

.........................................................................

 

Eva Bednárová

 

Lučenec, SK
facebook : facebook.com/eva.bednarova.568

e-mail : elaphe@centrum.sk

 

.........................................................................

  

 

Mgr. Bc. Andrea Kroftová

 

Praha, CZ
facebook : facebook.com/andrea.kroftova
e-mail : andrea5@post.cz

 

 

Zoznam aktualizovaný dňa 28.02.2021