Najnovšie aktuality

03.05.2022

Dňa 28.04.2022 sa konalo 1. zasadanie ÚOK SZCH pre chov drobných hlodavcov. Na zasadaní bol hlavne schválený nový chovateľský poriadok, ktorý nájdete aj s uznesením a zápisnicou tu: odkaz .

Prihlásenie

 Ústredná odborná komisia SZCH
pre chov drobných hlodavcov


 Slovenský zväz chovateľov

 

ČLENOVIA

 

Predseda:

Ing. Alena Mikulinová

Kontakty: +421 910 955 051, pdbukovina.zootechnik@gmail.com

 

 

Predseda zboru posudzovateľov:

Eva Bednárová

Kontakty: elaphe@centrum.sk

 

 

Podpredseda:
Lukáš Klimša

Kontakty: szch.morcata@gmail.com , fb chat

 

 


 

ŠTATÚT ÚOK (verzia 2022, schválená aktívom 27.03.2022)

 

ZÁPISNICE od roku 2018