Ústredná odborná komisia SZCH
pre chov drobných hlodavcov


 Slovenský zväz chovateľov

 

ČLENOVIA

 

Predseda:

Ing. Alena Mikulinová

Kontakty: +421 910 955 051, pdbukovina.zootechnik@gmail.com

 

 

Predseda zboru posudzovateľov:

Eva Bednárová

Kontakty: elaphe@centrum.sk

 

 

Člen:
Lukáš Klimša

Kontakty: szch.morcata@gmail.com , fb chat

 

 


 

ŠTATÚT ÚOK (verzia 2021 - aktualizovaný vyššími zložkami SZCH)

 

ZÁPISNICE od roku 2018