FOND ROZVOJA CHOVU MORČIAT PK SZCH


 Slovenský zväz chovateľov

 

USTANOVENIA FONDU

 

Otvoriť ustanovenie

 

Fond spravuje PK morčiat SZCH (szch.morcata@gmail.com).

 

2022

 

Rozhodnutie o čerpaní z fondu pre rok 2022, výpisy z účtu fondu (priebežne aktualizované) a iné dokumenty nájdete vždy na tomto odkaze:

 

OTVORIŤ FOND ROZVOJA....