Up

Tlačivá a dokumenty

4 formuláre v 1:

- žiadosť o priznanie názvu chovateľskej stanice chovu morčiat v Slovenskom zväze chovateľov.

- dodatočná žiadosť o zriadenie webúložiska

- žiadosť o pridanie 2. majiteľa do CHS

- univerzálna žiadosť na zmeny v CHS aj odvolanie súhlasu na spracovanie osobných údajov a iné

Každý chov, chovné zariadenia a vlastník zvierat by mal pred začatím činnosti ohlásiť svoju činnosť na miestne príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe na základe § 37 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti. Podrobné špecifické podmienky, ktoré musí každý chov spoločenských zvierat podľa druhu a veľkosti zvieraťa spĺňať je definovaný vo Vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 283/2020 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.

Viac informácií nájdete na https://www.szch-morcata.sk/svps

Registrované chovné zariadenia musí byť každé chovné zariadenie, ktoré predá/daruje/vymení (čo i len jedno zviera) do zahraničia či už priamo (zo zariadenia) alebo sprostredkovane cez stredisko na zhromažďovanie zvierat. 

Viac informácií nájdete na https://www.szch-morcata.sk/svps

Vzorový dokument slúžiaci na vystavenie výpisu predkov pre odchovy po nechovných rodičoch - chovateľ ho vystavuje sám za stanovených podmienok chovateľským poriadkom. Viac o výpise predkov sa dočítate tu.

Vzor osvedčenia nutného pre účasť na výstavách morčiat. Aktualizácia: 18.10.2022
Slovenský štandard morčiat SZCH platný ku 1.1.2017
Použiteľné vzory pre organizátorov výstav.
 
 
Powered by Phoca Download