Plemenná kniha morčiat

Komisia pre chov ušľachtilých morčiat, SZCH

 

VÝŠKA ODMIEN ZO služieb PK morčiat SZCH pre správcu PK  platné ku 01.11.2019

A/ Základné poplatky

Odmena pre správcu Cena služby
Zápis morčaťa do evidencie PK (pridelenie evidečného čísla, uchovnenie)* 0,50 € 1,50 €
Prepracovanie preukazu o pôvode - zapracovanie nahlásených zmien (bez tlače)* 0,25 € 1,00 €
Akceptácia nahlásených zmien u morčiat (zmena farby, šampionátov z krajín EE, ... ) 0,00 € 0,00 €
Priznanie chráneného názvu chovateľskej stanice 0,80 € 3,00 €
Priznanie titulov šampionátu SR (elektronický a tlačený diplom) * 1,00 € 4,50 €+p
Priznanie titulov šampionátu SR (iba elektronický diplom) * 1,00 € 3,00 €
Priznanie titulov šampionátu SR (bez diplomu) * 0,40 € 1,50 €

 

B/ Poplatky len pre platných členov ľubovolnej ZO morčiat SZCH 

Zápis morčaťa do evidencie PK (pridelenie evidečného čísla, uchovnenie)* 0,50 € 1,00 €
Vystavenie preukazov o pôvode pre potomkov (za jedno mláďa, bez tlače) 0,25 € 0,50 €
Prepracovanie preukazu o pôvode - povinné zapracovanie nahlásených zmien (bez tlače)* 0,25 € 0,50 €
Dodatočné vypracovanie preukazu o pôvode na základe chovateľského poriadku 
bod VII.8  (v cene je zápis morčaťa do PK) - bez tlače
0,60 € 1,50 €
Zmena priznaného názvu chovateľskej stanice a iné zmeny v chov. stanici 1,00 € 4,00 €
Priznanie titulov šampionátu SR (elektronický a tlačený diplom) * 1,00 € 3,00 €+p
Priznanie titulov šampionátu SR (iba elektronický diplom) * 1,00 € 2,00 €
Priznanie titulov šampionátu SR (bez diplomu) * 0,40 € 1,00 €
Priznanie ocenenia chovateľskej stanice 0,00 € 0,00 €+p
* Vybrané poplatky sú zvýhodnené pre platných členov ľubovolnej ZO morčiat SZCH  

 

Poznámka:

Z poplatkov skupiny C a D správcovi PK neplynú žiadne odmeny.