18.03.2016

Podkomisia za odbor morčiat na svojom zasadaní dňa 12.03.2016 schválila novú verziu Slovenského štandardu morčiat (stiahnete tu), výstavného a chovateľského poriadku; RNDr. Kornélia Petrovičová podala rezignáciu v podkomisii morčiat a ako nástupca bola vybraná Eva Bednárová. Zápisnicu nájdete tu