03.05.2021

Aktualizácia zoznamu akt. CHS:

Na základe dnes doručenej zápisnice z elektronickej členskej schôdze Základnej organizácie chovateľov drobných hlodavcov /morčatá/, so začiatkom 29.3.2021 došlo k vylúčeniu chovateľskej stanice Micky (chovateľ: Mgr. Michal Sviatko) zo zoznamu aktívnych chovateľských staníc (link).

Lukáš Klimša, PK Morčiat SZCH