10.05.2021

Vyjadrenie k vylúčeniu Mgr. Michala Sviatka zo ZOCHDH-M:

 

Vážení chovatelia a priatelia chovu morčiat,

na úvod chcem napísať, že som nikdy nemyslel, že budem nútený verejne písať takéto vyjadrenie, ktoré sa bude niesť aj v osobnej rovine. Za celých 10 rokov sa nestalo, že by sa nejaký chovateľ vyhrážal ľubovoľným spôsobom a robil nátlaky na Plemennú knihu morčiat SZCH alebo na inú vyššiu zložku morčiat.

Aby som vás vniesol do situácie, tak rekapitulujem skutočný sled udalostí:

- 29.3.2021 bola odštartovaná elektronická členská schôdza ZOCHDH-M, kde bolo hlavným programom vylúčenie pána Mgr. Michala Sviatka zo ZO na základe podnetov členov.

- 1.4.2021 bola schôdza ukončená a rozhodnutím členskej schôdze Mgr. Michal Sviatko bol vylúčený zo ZOCHDH-M. Mgr. Michal Sviatko sa počas trvania schôdze nevyjadril t.j. zdržal sa hlasovania.

Hlasovanie (zdroj oficiálny email od ZOCHDH-M, 1.4.2021):

počet členov oprávnených voliť: 30
za vylúčenie: 19
proti vylúčeniu: 0
zdržalo sa hlasovania: 11

- 3.5.2021 Plemenná kniha morčiat SZCH získala od ZOCHDH-M zápisnicu z predmetnej členskej schôdze a na základe nej došlo k vyradeniu chovateľskej stanice Micky zo zoznamu aktívnych chovateľský staníc morčiat SZCH (Tento zoznam obsahuje len chovateľské stanice chovateľov, ktorí sú členmi ZO morčiat SZCH pre tento rok). Chovateľská stanica Micky je naďalej registrovaná v SZCH.

- 9.5.2021 Mgr. Michal Sviatko kontaktoval (cez fb messenger) MŇA Lukáša Klimšu ako správcu Plemennej knihy morčiat SZCH s otázkou prečo došlo k vyradeniu jeho CHS zo zoznamu aktívnych CHS, keďže podľa jeho tvrdenia k jeho vylúčeniu vlastne nedošlo podľa správnych postupov. Vysvetlil som mu, že bol vyradený zo zoznamu aktívnych CHSna základe rozhodnutia členskej schôdze. Aj to že je jeho CHS je stále v platnosti, ale to nechcel akceptovať. Priebežne som bol osočovaný, že sa osobne podieľam na jeho vylúčení, že si mám vyvodiť dôsledky svojho konania, že som bol slušne upozornený a že si ponesiem následky, ďalej že bude riešiť moje konanie a že či som JA – Lukáš Klimša oprávnený (schopný) vykonávať správu Plemennej knihy morčiat SZCH.

- 10.5.2021 Plemenná kniha morčiat SZCH na osobnú žiadosť dostala od výboru ZOCHDH-M zoznam členov ku 10.5.2021, ktorý neobsahuje meno Mgr. Michala Sviatka, a tým je overené vyradenie CHS Micky zo zoznamu aktívnych CHS.

....

Týmto verejne oznamujem, že Plemenná kniha morčiat SZCH nekooperovala so ZOCHDH-M vo veci vylúčenia Mgr. Michala Sviatka (je to plne v kompetencií materskej ZO).

Plemenná kniha morčiat SZCH ani komisia nemá oprávnenie hodnotiť činnosť základných organizácií. Bolo by vrcholne neúctivé a neoprávnené neakceptovať aktuálny zoznam členov, ktorý poskytuje ZOCHDH-M aj na svojom webe http://zochm.sk/index.php/clenovia . Plemenná kniha morčiat SZCH aj ZOCHDH-M sú na jednej úrovni a jedna druhej nemôže nič nakazovať ani prikazovať.

Ja týmto prosím ZOCHDH-M, aby sa verejne vyjadrilo prostredníctvom FB alebo webovej stránky k veci vylúčenia Mgr. Michala Sviatka, či bolo alebo nebolo právoplatné. Ďakujem veľmi pekne.

...

Plemenná kniha morčiat SZCH nebude akceptovať osobné útoky, hrozby a rôzne nátlakové akcie zo strany chovateľov. Takéto veci budú zverejňované, aby sa nešírili po sociálnej sieti nepravdivé a zavádzajúce informácie. Mlčanie je tichý súhlas a proti tomu treba konať.

Viem(e), že väčšina chovateľov nemá potrebu riešiť tieto problémy a majú v záujme sa len v kľude venovať chovu morčiat najlepšie ako vedia. Ale je tu moment kedy je potrebné sa vyjadriť. Vyjadrenie je možné aj pozitívnym spôsobom a to podporou strany, na ktorej si myslíte a viete, že je pravda. Nenávistné komentáre a správy len napätie navyšujú.

...

JA – Lukáš Klimša už nechovám morčatá pár rokov, len z nostalgie a z osobného vzťahu k Plemennej knihe morčiat SZCH vykonávam naďalej túto činnosť najlepšie ako sa dá. Pokiaľ by chovatelia alebo vyššie orgány SZCH žiadali moju rezignáciu, tak s tým nemám problém – len budem mať menej takýchto problémov a viac voľného času.

Na záver chcem poďakovať všetkým chovateľov, ktorí chovajú(chovali) morčatá a využívajú(využívali) služby Plemennej knihy morčiat. Som veľmi vďační, že komunikácia s chovateľmi vždy (na 99,99%) prebieha(prebiehala) na profesionálnej úrovni s priateľským prístupom z oboch strán.

Prajem všetkým pekný deň a pevné zdravie v tejto náročnej dobe.

S priateľským pozdravom

Lukáš Klimša
(Správca Plemennej knihy morčiat SZCH)

10.5.2021

Prílohy:
Oficiálny zoznam členov ZOCHDH-M ku dňu 10.5.2021

Tento text je uverejnený aj ako príspevok vo facebook skupine ZOCHDH-M:
link

Odkazy na zoznamy CHS:
len aktívneaktívne a neaktívne zrušené , kompletný zoznam