Dlžníci na slovenských výstách


  Plemenná kniha morčiat SZCH

 

Do zaplatenia finančných záväzkov voči organizátorom, sa dlžníci nemôžu zúčastniť žiadnej inej slovenskej výstavy morčiat SZCH.

 

Meno a adresa dlžníka Názov a dátum výstavy / Organizátor Suma Popis
Angelika Ježová, 
Andovská dolina, Nové Zámky
1. Výstava morčiat v Prievidzi 2014 /
RNDr. Andrea Horvath
21,50 €

nezaplatené výstavné poplatky.

Chovateľ zmenil adresu, email, 

telefon. Dlžníkovi zrušená CHS,
a opätovné založenie je zakázané.

Martina Orlovská
Hájska. Mladý Háj
3+4. Duo Dable Cavy Show - Nitra (23-24.11.2013) /
Ing. Alena Mikulinová
  8,00 €
nezaplatené výstavné poplatky

 

 

 

Aktualizované dňa 25.05.2018

www.szch-morcata.sk