28.04.2016

Podkomisia za odbor morčiat na svojom zasadaní dňa 27.04.2016 schválila novú verziu chovateľského poriadku, v ktorom bolo prehodnotenie podaniu návrhu na uchovnenie vlastných odchovov posudzovateľa - obmedzenie bolo zrušené. Zápisnicu nájdete tu