14.06.2016

Plemenná kniha morčiat žiada chovateľov, ktorí využívajú platby formou kreditu, aby si aktualizovali svoje bankové číslo IBAN, z ktorého dobíjate kredit - tento údaj je neverejný a je len pre účely evidencie platieb a prípadných vracaní platieb.