22.07.2016

Podkomisia za odbor morčiat na svojom zasadaní dňa 13.07.2016 schválila podmienky Prijímacieho konania pre adeptov na posudzovateľa morčiat pre rok 2016. Podrobné informácie nájdete tu. Zápisnicu nájdete tu.