09.08.2016

Zverejnenie zápisnice zo Zasadania sekcie morčiat EE 6.5.2016 Viedeň, Rakúsko. Zápisnicu môžete stiahnuť tu.