10.08.2016

1. Podkomisia za odbor morčiat na svojom zasadaní dňa 09.08.2016 schválila novú verziu Slovenského štandardu morčiat, ktorý je platný od 1.11.2016.

Zmeny k 1.11.2016 (nové pravidlá budú platiť až na XIX. Celoštátnej výstave zvierat, November 2016, Nitra):

a) Californská kresba:

Základná farba je vo všetkých uznaných farbách jednofarebných morčiat červeno-žltej rady, aguti a argente. Kresba je vo farbách z čierno-hnedej rady. (kompletné znenie na strane 39)

b) Plemeno Skinny:

Uznané budú dve varianty:

Pompon - osrstenie na nose je ohraničené a končí symetricky v úrovni vnútorných očných kútikov. Má byť dostatočne husté.

Véčko – osrstenie nie je ukončené v úrovni vnútorných očných kútikov, ale pokračuje po nadočnicovom oblúku smerom k ušiam a pripomína tvar písmena V. Má byť dostatočne husté a rovnomerné.

Závažné chyby: Neprirodzené končeky chlpov osrstených častí (kompletné znenie na strane 70).
.

Štandard platný k 1.11.2016 nájdete tu.

-- - -

2. Ďalej podkomisia schválila nových adeptov na posudzovateľov morčiat: Ing. Petra Kováčiková,PhD. , Lucia Mikulinová a Peter Šimkovič. Zápisnicu zo zasadania podkomisie nájdete tu.