05.11.2016

1. Podkomisia za odbor morčiat na svojom zasadaní dňa 25.10.2016 schválila novú verziu Výstavného poriadku, ktorý je platný od 1.11.2016. Vyznačené zmeny nájdetu tu. Zápisnicu zo zadania si môžete pozrieť tu.