05.12.2016

1. Podkomisia za odbor morčiat na svojom zasadaní dňa 22.11.2016 schválila finančný príspevok na konanie 9.a 10.Duo Cavy Show Nitra 2016. Zápisnicu zo zadania si môžete pozrieť tu.