19.12.2016

Zmena bankového účtu:

Od 19.12.2016 dochádza k zmene bankového účtu Plemennej knihy morčiat SZCH:

Číslo nového účtu: SK8383300000002401122243 (Fio Banka)


Do 31.12.2016
je možné platiť za služby na pôvodný účet vedený v Zuno banke. V prípade platby na pôvodný účet po 1.1.2017, kontaktujte správca PK - peniaze budú prevedené na nový účet.

 

Upozornenie: Nejedná sa o bankový účet vašej základnej organizácie.