02.01.2017

1. Podkomisia za odbor morčiat na svojom zasadaní dňa 13.12.2016 schválila nový Výstavný poriadok a aktulizovaný Slovenský štandard morčiat a ďalšie zmeny. 

Hlavné zmeny a novinky k 1.1.2017:

a) Vydávanie CAC na výstavách:

Na slovenských výstavách sa už nebudú vydávať samostatné kartičky (diplomy) CAC, ale ocenenie CAC bude súčasťou posudzovacieho lístka, ktorého formu upravuje výstavný poriadok.

b) Slovenský šampión:

Od 1.1.2017 je potrebné získať 5krát CAC zo slovenských výstav (min. 1krát ADULT, max. 2krát zo zahraničnej výstavy)  k priznaniu titulu Slovenský šampión.
Ak vystavovateľ nazbieral 3krát CAC podľa pôvodných podmienok z výstav konaných do 31.12.2016, môže si nárokovať titul Slovenský šampión. 
Podmienky šampionátu upravuje výstavný poriadok.

c) Nová povinnosť vystavovateľa

Vystavovateľ je povinný predložiť organizátorovi výstavy členský preukaz ZO morčiat (s platným členským), na doloženie splnenia podmienky o členstve pre vystavovanie v štandarde A/B. 

d) Slovenský štandard morčiat

V štandarde došlo len k oprave gramatických chýb a k aktualizácii vzorov posudzovacích lístkov.

- - - -

2. Ďalej podkomisia definitívne schválila nových adeptov na posudzovateľov morčiat: Ing. Petra Kováčiková,PhD. , Lucia Mikulinová a Peter Šimkovič. 

3. Podkomisia schválila návrh na umožnenie zápisu čisla mikročipu do oficiálneho preukazu o pôvode. Formuláre "Zápis do evidencie" a "Hlásenie o vrhu" sú už teraz aktualizované o kolónku čísla mikročipu, ale samotný zápis do preukazu o pôvode nastane z technických dôvodov až o pár mesiacov. 

4. Eva Bednárová sa stala slovenským posudzovateľom morčiat a to zložením skúšok dňa 12.8.2016. Gratulujeme

5. Zmena bankového účtu PK morčiat SZCH (viac informácií). 

6. Pridanie výberu chovnosti vo formulári Hlásenie o vrhu (aktualizované 13.1.2017).

- - - -

 Zápisnicu zo zasadnutia podkomisie môžete stiahnuť tu.