10.10.2018

Vážení chovatelia,

 Týmto vám oznamujem, že na základe uznesenia RR SZCH zo dňa 28.4.2018 vznikla Pracovná skupina Morčatá, ktorá už nepatrí pod žiadnu nadriadenú komisiu.

Predsedom skupinysa stala Ing. Alena Mikulinová, predsedom zboru posudzovateľov Eva Bednárová a tajomníkom Lukáš Klimša. Skupina na svojom prvom zasadaní 5.9.2018 opätovne zvolila za správcu plemennej knihy morčiat Lukáša Klimšu (link na zápisnicu). 

 Všetky dokumenty, poriadky, formuláre a pravidlá schválené predchádzajúcou podkomisou zostávajú v platnosti do 31.12.2018 a to  v pôvodnom znení.

 

Ďakujeme vám naďalej za vašu priazeň

 

Lukáš Klimša

Tajomník pracovnej skupiny morčatá


V Sládkovičove, dňa 10.10.2018