01.05.2020

Pracovná skupina pre chov morčiat SZCH na svojom zasadaní dňa 26.04.2020 schválila nový Výstavný poriadok a Chovateľský poriadok a uverejnila ďalšie informácie.

Hlavné zmeny a informácie ku 1.5.2020:

1. Chovateľský poriadok (zmeny farebne vyznačené na tomto odkaze)

Úprava podmienok zmeny majiteľa chovateľskej stanice.

2. Výstavný poriadok (zmeny farebne vyznačené na tomto odkaze)

a) Zmena hmotnostných podmienok vo vekových triedach.
b) Zrušenie povinnosti organizátora mať na výstave prítomný veterinárny dohľad (výstava musí byť riadne nahlásená na RVPS).
c) Vystavovateľ je povinný pri zmene farby srsti (oka) morčaťa na výstave túto zmenu nahlásiť na PK morčiat SZCH (len morčatá evidované na PK) - pôvodne túto povinnosť vykonával organizátor výstavy. 

3. Adepstvo na posudzovateľa morčiat 2020

Ing. Alena Mikulinová za pracovnú skupinu písomne kontaktovala ÚOK chovatelů morčat a jiných hlodavců (Český svaz chovatelů, z.s..) so žiadosťou o možnosti opätovného prijatia prípadných adeptov za SZCH do školiaceho procesu na posudzovateľa morčiat. Pracovnej skupine v čase konania zasadania nebola doručená odpoveď. Akonáhle bude doručená odpoveď, tak pracovná skupina zvolá zasadanie, na ktorom definitívne rozhodne o adeptoch pre rok 2020 a bezodkladne informuje chovateľov.

4. Vyšehradský víťaz 2020

Základná organizácia chovateľom chovateľov drobných hlodavcov /morčatá/ oznámila, že bude v rámci medzinárodnej spolupráce udeľovať ocenenie Vyšehradský víťaz 2020. Pôjde o ocenenie morčiat, ktoré získajú najlepšie výsledky na troch jesenných výstavách po sebe nasledujúcich a to: EE výstava (PL), Lysá nad Labem (CZ) a Nitra (SK). Cenou bude kokarda, diplom a pri morčatách s preukazom o pôvode vydaným PK morčiat SZCH aj zápis ocenenia do preukazu (bezplatne, elektronicky).

5. Oznámené výstavy 2020 (odložené)

30.5.2020 – Banská Bystrica (organizátori: Ing. Alena Mikulinová, PhDr. Michaela Lietavová)
13.6.2020 – Lučenec (organizátor: Eva Bednárová)
28-29.11.2020 – CVZ Nitra (organizátori: Ing. Alena Mikulinová, Peter Šimkovič , Eva Bednárová)

Z dôvodu šírenia vírusu SARS-CoV-2 organizátori odkladajú termíny konania výstav, a to bez uvedenia nových termínov.

- - - -

Zápisnicu zo zasadnutia Pracovnej skupiny môžete stiahnuť tu.