Zasadanie sekcie morčiat EE (Billund)

Dňa 18.09.2021 sa konalo zasadanie sekcie morčiat EE v dánskom meste Billund.

Prítomní boli delegáti z deviatich členských krajín (Švédsko, Dánsko, Švajčiarsko, Rakúsko, Holandsko, Česko, Slovensko, Belgicko a Rusko). Ospravedlnil sa Patrick Schmitz za Nemecko.

Zápisnicu zo zasadania môžete pozriet na tomto linku .