Celoslovenský aktív chovateľov morčiat 2022 (zápisnica)

Dňa 27.03.2022 sa konal Celoslovenský aktív chovateľov morčiat. Aktív odsúhlasil nové zloženie ÚOK (link), potvrdil vo funkcii Lukáša Klimšu ako správcu PK, nový štatút ÚOK  a návrh FONDU ROZVOJA CHOVU MORČIAT SZCH. Uznesenie a zápisnicu z aktívu aj s prílohami nájdete na tomto linku.