Zasadnutie OK - 14.12.2023

14.12.2023 prebehlo druhé tohtoročné zasadanie Odbornej komisie pre chov drobných hlodavcov. Na zasadnutí boli členovia komisie informovaný predsedníčkou OK o výsledkoch jednania Republikovej rady SZCH. Ďalej členovia komisie prejednávali návrhy zmien v CHP a VP, ktoré boli doručené prostredníctvom ZOCHDH/M. Taktiež došlo k schváleniu moratórií na konanie iných výstav morčiat v čase konania CVZ a Európskej výstavy morčiat. Okrem toho boli prijaté menšie zmeny v povinnostiach organizátorov výstav po skončení výstavy. Do pozornosti dávam nové znenie Chovateľského poriadku, v ktorom dochádza k zmene v akceptácií dokladov o pôvode morčiat a najdôležitejšou je rozsiahla zmena Výstavného poriadku. Oba tieto dokumenty už nájdete na webe PK v novom znení platnom od 1.1.2024. Zápisnicu zo zasadania komisie nájdete v sekcií Tlačivá a dokumenty v záložke zápisnice.