1. zasadanie OK 2024

Dňa 13.1.2024 sa v Banskej Bystrici konalo 1.zasadanie Odbornej komisie pre chov drobných hlodavcov v roku 2024. Na schôdzu predložila PK morčiat SZCH svoju Výročnú správu a taktiež vyhodnotenie hospodárenia za rok 2023 a štatistiky PK pre rok 2023. Ďalej boli na schôdzi schválené drobné úpravy výstavného poriadku platného od 1.1.2024 a prekonzultovaný ďalší postup vo vyhodnocovaní fondu rozvoja. Odborná komisia praje chovateľom úspešný nový rok. Tomáš Szabó podpredseda Odbornej komisie pre chov drobných hlodavcov