Propagačná expozícia Odbornej komisie pre chov morčiat

Dňa 20.04.2024 sa členovia Odbornej komisie pre chov morčiat SZCH, zúčastnili už tradičného Otvárania Bánoša v Banskej Bystrici. Pri tejto príležitosti si pripravili propagačnú akciu chovu morčiat. Záujem zo strany návštevníkov bol skutočne veľký. Malé nahliadnutie uvidíte na priložených fotografiách alebo na Facebooku našej odbornosti.