2.zasadanie Odbornej komisie 2024

Dňa 20.04.2024 pri propagačnej akcií Odbornej komisie pre chov drobných hlodavcov na podujatí Otváranie Bánoša v Banskej Bystrici prebehlo aj zasadanie odbornej komisie. 

Členovia sa venovali predovšetkým vypracovaniu a prijatiu pravidiel na prijatie nového plemena alebo farebného rázu do štandardu. Taktiež došlo k miernej zmene ustanovaní pre Fond rozvoja chovu morčiat PK SZCH a správca PK predložil aj rozhodnutie o fonde pre rok 2024. 

Zápisnicu zo zasadania už nájdete na webe v sekcií Tlačiva a dokumenty. V rovnakej sekcií nájdete aj aktualizované podmienky fondu rozvoja a rozhodnutie o jeho výške pre rok 2024. Pravidlá pre prijatie nového plemena alebo farebného rázu do slovenského štandardu morčiat dostali na stranke vlastnú sekciu pod skráteným názvom: Pravidlá prijatia do štandardu.