Hore

Ďalšie zmeny v CHS a iné formuláre

Zmena priezviska majiteľa CHS, odobratie (pridanie) majiteľa CHS, zmena názvu CHS, aktivácia (zrušenie) web úložiska, odvolanie súhlasu na spracovanie osobných údajov a súčasne zrušenie chránenia názvu CHS.

Vyplnenú a podpísanú žiadosť kvalitne oskenujte (odfoťte) a zašlite na szch.morcata@gmail.com alebo poštou na adresu PK.

Tlačivo je určené pre obnovenie chovateľskej stanice po jej zrušení z dôvodu neudelenia súhlasu na spracovanie osobných údajov (GDPR). K žiadosti je nutné priložiť potvrdenie o priznaní chovateľskej stanice (vydané Plemennou knihou morčiat SZCH). Obnovenie je spoplatnené podľa platné cenníka (položka cenníka: "Zmena priznaného názvu chovateľskej stanice a iné zmeny v chov. stanici").

Vyplnenú a podpísanú žiadosť kvalitne oskenujte (odfoťte) a zašlite na szch.morcata@gmail.com alebo poštou na adresu PK.

 
 
Powered by Phoca Download