20.09.2017

1. Podkomisia za odbor morčiat na svojom zasadaní dňa 13.09.2017 (zápisnica) schválila nový Výstavný poriadok a Chovateľský poriadok platné od 1.1.2018 a nový vzor PP

Podkomisia za odbor morčiat na svojich zasadaniach v dňoch 13.09.2017 a 07.12.2017 schválila nový cenník služieb PK (otvoriť), Výstavný poriadok (zvýraznené zmeny) a Chovateľský poriadok (zvýraznené zmeny) platné od 1.1.2018 a nový vzor PP. 

Hlavné zmeny a novinky k 1.1.2018:

a) Zmena spoplatnenia hlásenia o vrhu a spôsobu hlásenia vrhu

Od 1.1.2018 sa zavádza spoplatnie jednotlivých mláďat vo vrhu a to poplatkom 0,50€ za jedno zažiadané mláďa/PP. Chovateľ už nemusí žiadať PP pre všetky odchované mláďaťa vo vrhu - ak sa chovateľ rozmyslí a bude chceť vystaviť PP pre zvyšné odchované mláďatá, môže tak vykonať do 7 mesiacov od podania hlásenia o vrhu. Dôvodom spoplatnenia je spravodlivé ohodnotenie činnosti PK v závislosti na množstve vykonanej práce pri vystavovaní PP. Týmto krokom nastane selekcia kvalitnejších morčiat, ktorým sa budú vystavovať PP a ostatné budú bez PP (rodokmeňa), čím sa obmedzí ich použitie v ďalšom profesiálnom chove.

Chceme poďakovať všetkým chovateľom morčiat v SZCH, ktorí doteraz a aj naďalej budú odchovávať morčatá s oficiálnym PP SZCH - ďakujeme vám za podporu chovu morčiat na Slovensku !

Porovnanie nákladov na odchov morčiat s PP u nás a v okolí:

Vystavenie PP mláďaťa bude stáť slovenského chovateľa 0,50€. Následne musí morča získať napríklad návrh na uchovnenie od SK posudzovateľa za 0,50€ a morča je natrvalo chovné bez ďaľších nákladov (okrem vrhov samice).

Celkové náklady na chovné morča s oficiálny PP vydaným SZCH sú 1,00€, čo je rovnaká suma ako za plemenitbu v ČR, kde je nutná CZ registrácia morčaťa v hodnote 30Kč pre možnosť odchovávať s PP* (chovateľ v Českej republike si vystavuje PP sám) (CZ cenník).

*V ČR postačuje, aby bol chovný aspoň jeden jedinec zo spojenia. Táto úlava bola na Slovensku zrušená, aby sa do chovu s PP dostali len kvalitné morčatá. V prípade, že slovenský chovateľ nemá uchovnených obidvoch rodičov, tak mláďatám vystaví výpis predkov a následne po uchovení má nárok na vystavenie oficiálneho preukazu o pôvode SZCH

.

b) Chovnosť mláďat pri odchovoch s PP 


Od 1.1.2018 odchovy už nebudú mať možnosť automatickej chovnosti (predtlač CHOVNÉ), ale všetky odchovy budú ako nechovné (bez akejkoľvek predtlače v kolónke chovnosť SZCH) s nutnosťou uchovnenia pre ďalší odchov či priznanie šampionátov SR. Predtlač "CHOVNÉ" (pokiaľ chovateľ tak v hlásení uvedie) bude možná len pri hláseniach o vrhu podaných do 20.12.2017 (vrátane). Hlásenia o vrhu podané od 21.12.2017 do 31.12.2017 budú (s veľkou pravdepodobnosťou) vybavené po 1.1.2018 už podľa CHP platného od 1.1.2018 bez predtlače "CHOVNÉ". 

Upozornenie: Pokiaľ chovateľ vlastní morča s preukazom o pôvode SZCH vydaným pred 7.5.2013 a neobsahuje predtlač chovnosti alebo CZ/SK registráciu, tak je nutné vystavenie nového preukazu lebo v opačnom prípade od 1.1.2018 bude morča považované za nechovné a bude musieť prejsť procesom uchovnenia.

Doplňujúca informácia: Morčatám s predtlačou CHOVNÉ sa ich chovnosť nebude spätne meniť - vždy platí chovnosť uvedená v preukaze o pôvode resp. v databáze PK. Dôvody a spôsob zrušenia chovnosti určuje CHP bod IV.7 .

 

c)  Kritéria na uchovnenie morčaťa - ako uchovniť morčatá pre ďaľší chov s PP

Od 1.1.2018 sa menia kritéria pre uchovnenie morčaťa (nadobudnutie chovnosti morčaťa - CHOVNÉ).

Podľa nového CHP sú na uchovnenie akceptované iba (postačuje jedno):
                                      - CZ registrácia (vykonáva český posudzovateľ morčiat pre členov ZO morčiat v ČSCH)
                                      - SK návrh na uchovnenie od posudzovateľa (vykonáva slovenský posudzovateľ morčiat SZCH)

 Pre obidve možnosti musí chovateľ kontaktovať posudzovateľa morčiat s prosbou o vykonanie úkonu. Posudzovateľ a chovateľ sa dohodnú na mieste vykonania úkonu a to väčšinou na výstave morčiat alebo po dohode na inom mieste. Pokiaľ posudzovateľ musí cestovať za chovateľom, tak má nárok na úhradu cestovných nákladov. Následne posudzovateľ pozrie morča či zodpovedá štandardu morčiat danej krajiny (CZ/SK), skontroluje PP/VP a v prípade, že uzná morča vhodné do chovu tak "dá do PP/VP svoju pečiatku,..".
V prípade morčaťa s SK PP SZCH chovateľ doloží bezplatne chovnosť zaslaním fotokópie 2. strany PP na email PK (alebo cez formulár).
V prípade morčaťa s VP či PP inej krajiny chovateľ musí vykonať zápis do evidencie a morčaťu následne bude vydané evidenčné číslo - tento úkon je spoplatnený. 

Upozornenie: Od 1.1.2018 nie je akceptované na uchovnenie CZ/SK CAC alebo CZ/PL šampionát.
Pokiaľ chovateľ vlastní morča, ktoré má CZ/SK CAC alebo CZ/PL šampionát, tak zápis do evidencie musí byť vykonaný do 31.12.2017, aby morča mohlo na základe pôvodných kritérii získať chovnosť. 

d) Zmeny pri návrhu na uchovnenie od posudzovateľa

Návrh na uchovnenie morčaťa môže od 1.1.2018 vykonať iba oficiálny slovenský posudzovateľ morčiat SZCH (Eva Bednárová a MVDr. Peter Supuka). Výška poplatku za tento úkon zostáva vo výške 0,50€. V prípade, že bude nutná oprava PP/VP (zmena farby, pohlavia, ...) bude majiteľovi morčaťa zaúčtovaný navyše poplatok 0,50€.

Poznámka: Návrhy na uchovnenie morčiat vykonané českým posudzovateľom do 31.12.2017 budú akceptované aj po 1.1.2018.

e) Zmeny v šampionáte SR

Hlavné kritéria šampionátu (SKCH, SKCJ, SKIC, SKGC) sa od 1.1.2018 nemenia. Od 1.1.2018 bude musieť každý žiadateľ k žiadosti priložiť preukaz o pôvode (scan) a morča musí splniť nové kritéria chovnosti (pokiaľ už nie je chovné). Novinkou je dobrovoľná voľba automaticky sprístupniť elektronický diplom chovateľovi morčaťa - systémová funkcia je určená pre SK odchovy z CHS SZCH. 

Upozornenie: Pokiaľ chovateľ vlastní morča, ktoré ešte nie je chovné (a nemá CZ registrácia ani SK návrh na uchovnenie) a do 31.12.2017 splní podmienky pre šampionát SR, odporúčame podať žiadosť o priznanie titulu do 31.12.2017 (vrátane). V opačnom prípade, by morča od 1.1.2018 nespĺňalo podmienky chovnosti a nebolo by možné šampionát vybaviť.

 

 ---

Hlavné zmeny a novinky od septebra 2017:

a) Nový vzor preukazu o pôvode (platný od 19.9.2017)

Na základe požiadavok chovateľov a PK morčiat SZCH sa mení vzhľad nasledovne:

1.strana : - odstránenie políčka ocenenia (bude zobrazené len v prípade znovuvydania PP, pokiaľ morča bude mať ocenenia)
                - pridaný priestor pre číslo mikročipu pre 1.generáciu predkov
2.strana:  - zrušenie políčka podpis chovateľa
                - vytvorenie políčka číslo mikročipu (prosíme chovateľov, aby číslo mikročipu nahlasovali pri evidencii aj pri hláseniach o vrhu)
                - vytvorenie políčka pre registrácie iných krajín (napríklad CZ registrácia)
                - preformulovanie názvov zvyšných políčok 

Informácia: Chovateľ má v prípade záujmu (napr. kvôli mikročipu) nárok na bezplatnú výmenu PP pri chovných jedincoch do 31.12.2017. V platnosti ostávajú všetky doteraz vydané preukazy o pôvode SZCH.

b) Web úložisko vašich PP, diplomov,...

Od septembra všetci chovatelia, ktorý podajú hlásenie o vrhu (alebo šampionát) budú mať sprístupnené bezplatne webové úložisko na službe onedrive.com. K úložisku má prístup výhrade PK a chovateľ prostredníctvom jedinečnej internetovej adresu, ktorú chovateľ nájde v súkromnej zóne szch-morcata.sk (upraviť údaje) a odkaz bude uvedený v každom formulári hlásenia o vrhu. Úložisko chovateľa nebude sprístupnené tretím osobám pokiaľ vy tak sami neučiníte zazdielaním internetovej adresy alebo sprístupnením vášho emailového účtu alebo prihlasovacích údajov na szch-morcata.sk. V prípade podozrenia na zneužitie odkazu je možné vytvoriť novú jedinečnú adresu (pôvodná zanikne). 

Každý chovateľ má právo odmietnuť využívanie tejto doplnkovej bezplatnej služby a to prostredníctvom emailu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  .

Obsah bezplatného web úložiska (úložisko obsahuje len dokumenty vystavené po 1.9.2017):

- preukazy o pôvode odchovov

- elektronické diplomy šampionátov

- potvrdenia o priznaní (zmeny) CHS

- diplomy ocenení CHS

Veríme, že táto služba vám spríjemní prístup k vašim dokumentom. Viac informácii nájdete na tomto odkaze.

------------------------------------------------------------

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte Plemennú knihu morčiat SZCH prostredníctvom facebook správy alebo emailu. 

 

Aktualizované dňa 09.12.2017 10:20