06.10.2020

1. Komisia pre chov ušĺachtilých morčiat (pôvodne Pracovná skupina pre chov morčiat) na svojom zasadaní dňa 30.09.2020 schválila podmienky prijímacieho konania pre adeptov na posudzovateľa morčiat. Viac aktuálných informácii sa vždy dočítate TU.
2. 01.10.2020 pribudla medzi SK posudzovateľov Mgr. Bc. Andrea Kroftová z ČR. 

Zápisnicu zo zasadnutia môžete stiahnuť TU. Tiež bol schválený nový Výstavný poriadok a Chovateľský poriadok, v ktorom došlo len ku zmene hlavičky a päty pre zmenu názvu komisie.