Podmienky pre adeptov na posudzovateľa (2021)

ÚOK SZCH pre chov drobných hlodavcov schválila nové podmienky pre adeptov na posudzovateľa (2021) na zasadaní ÚOK dňa 14.10.2021.

Aktualizované podmienky nájdete na tomto linku. Termín prijímacích skúšok bude čoskoro zverejnený na szch-morcata.sk a na novej facebook stránke https://www.facebook.com/szch.morcata.sk .Zápisnicu nájdete na tomto linku.